Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Marijancima

Srijeda, 19. lipnja 2019.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci objavilo je 19. lipnja 2019.  godine natječaj za zakup poslovnog prostoru u Marijancima, Trg sv. Petra i Pavla 3.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

OBRAZAC PONUDE

 
Skip to content