STANOVANJE – PROGRAM POMOĆI MLADIMA

Odluka o izmjeni i dopuni javnog poziva mladima za dostavu prijava za financijksu pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Marijanci

JAVNI POZIV MLADIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKU POMOĆ U RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI - P R O Č I Š Ć E N I   T E K S T

SKLOPLJENI UGOVORI O DODJELI BESPOVRATNE FINANCIJSKE POMOĆI ZA RJEŠAVNJE STAMBENOG PITANJA:

 1. Hrvoje Čvangić, Braće Radića 39, Kunišinci, ugovor sklopljen 11.07.2019., ugovoreni iznos pomoći: 30.000,00 kuna za izgradnju stambenog objekta
 2. Mateo Jovanić, Bana Josipa Jelačića 36, Marijanci, ugovor sklopljen 11.07.2019., ugovoreni iznos pomoći: 20.775, kuna za kupovinu stambenog objekta i 9.225,00 kuna za rekonstrukciju/adaptaciju istog objekta
 3. Nikola Pandurić, J. J. Strossmayera 75 A, Marijanci, ugovor sklopljen 11.07.2019., ugovoreni iznos pomoći: 30.000,00 kuna za izgradnju stambenog objekta
 4. Iva Savić, K. A. Stepinca 70, Črnkovci, ugovor sklopljen 11.07.2019., ugovoreni iznos pomoći: 30.000,00 kuna za kupnju stambenog objekta
 5. Martin Majdenić, K. A. Stepinca 77, Črnkovci, ugovor sklopljen 11.07.2019., ugovoreni iznos pomoći: 20.000,00 kuna za kupnju stambenog objekta
 6. Branka Matković, B. J. Jelačića 48 A, Marijanci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 6.500,00 kuna za kupovinu stambenog objekta i 23.500,00 kuna za rekonstrukciju stambenog objekta
 7. Tomislav Knežević, B. J. Jelačića 2, Marijanci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 15.515,45 kuna za kupovinu stambenog objekta i 14.484,54 kune za rekonstrukciju stambenog objekta
 8. Nikolina Tušek, B. Radića 18, Črnkovci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 6.000,00 kuna za kupovinu stambenog objekta i 24.000,00 kuna za rekonstrukciju stambenog objekta
 9. Branimir Strišković, V. Nazora 5, Črnkovci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 12.931,00 za kupovinu stambenog objekta i 17.068,00 kuna za rekonstrukciju stambenog objekta
 10. Adnan Amidžić, V. Nazora 26, Črnkovci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 7.000,00 kuna za kupovinu stambenog objekta i 23.000,00 kuna za rekonstrukciju stambenog objekta
 11. Velimir Jelić, K. Zvonimira 38, Marijanci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 30.000,00 kuna za izgradnju stambenog objekta
 12. Dino Popović, V. Nazora 21, Marijanci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 30.000,00 kuna za izgradnju stambenog objekta
 13. Krešimir Palčok, K. Zvonimira 26, Kunišinci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 20.000,00 kuna z adaptaciju/rekonstrukciju stambenog objekta
 14. Dejan Aničić, M. Gupca 27, Bočkinci, ugovor sklopljen 09.12.2019., ugovoreni iznos pomoći: 30.000,00 kuna za kupovinu stambenog objekta