Korisne informacije

VETERINARSKA STANICA VETAM d.o.o. – kontakt telefon higijeničarske službe: 031/286-044

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Radno vrijeme zdravstvene ambulante u Marijancima:                                           Radno vrijeme zdravstvene ambulante u Črnkovcima:
Utorak                                                                                                                                                    Ponedjeljak
Četvrtak                                                                                                                                                  Srijeda
Petak

PARNI DATUMI – UJUTRO OD 11,00 DO 13 sati, NEPARNI DATUMI – POPODNE OD 17,00 DO 19,00 SATI

Radna subota svaka 4. u Črnkovcima, dr.med. A. Đurić, med. sestra Ivana Lovak.
Telefon-Marijanci: 031/643-101
Telefon-Črnkovci: 031/645-055

Radno vrijeme stomatološke ordinacije Marijanci - dr.med.dent. Alen Dudaš, med. sestra Ivka Prološčić:

NEPARNI DATUMI OD 07:00-14:00 sati, PARNI DATUMI OD 13:00-20:30

Radna subota svaka 1. u mjesecu
Telefon:  031/643-906