Vijeće Općine

Na izborima za predstavnike lokalne i područne samouprave 2021. godine izabrani su sljedeći članovi Vijeća Općine Marijanci:

 1. Ivan Mesaroš (kandidat grupe birača – Ivan Mesaroš) – predsjednik,
 2. Jelena Bočkinac (kandidat grupe birača – Ivan Mesaroš) – zamjenica predsjednika,
 3. Davor Jurkić (kandidat grupe birača – Ivan Mesaroš) – član,
 4. Josip Dukmenić (kandidat grupe birača – Josip Dukmenić) – član,
 5. Samir Kovačević (HNS-LD, DP) – član,
 6. Ana Mužar Dubrović (HDZ) – član,
 7. Kruno Belošević (HDZ) – član,
 8. Dario Pandurić (HDZ) – član,
 9. Ana Alšić (HDZ) – član.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Ako zakonom ili drugim propisom nije određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće su u nadležnosti općinskog načelnika.

Način rada općinskog vijeća uređen je Poslovnikom Općinskog Vijeća a prava i obveze kao i poslovi koje obavljaju članovi vijeća navedeni su u Statutu Općine Marijanci.

TURBULENTNA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Načelnik Dorkić i vijećnici HDZ-a napustili sjednicu, Odluke donijete bez predlagatelja

Burno i turbulentno – sažetak je 3. po redu sjednice Općinskog vijeća Marijanci koja je pod predsjedanjem Ivana Mesaroša održana u srijedu 15.rujna u prostorijama Društvenog doma u Marijancima.

Premda je skup započeo podnošenjem informacije o formiranju dva Kluba vijećnika unutar Vijeća kojeg čine vijećnici HNS-a, te Nezavisnih lista Ivana Mesaroša i Josipa Dukmenića s jedne i vijećnici HDZ-a s druge strane, riječ je odmah nakon toga uzeo načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić koji je predsjedatelju podnio zahtjev za otklanjanje nepravilnosti u postupku donošenja općih akata. Načelnik se naime, na ovaj postupak odvažio zbog činjenice što u postupku pripremanja za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marijanci nisu sazvana nadležna radna tijela Vijeća Općine kako bi razmotrila prijedloge, a prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja športsko – rekreacijskog centra Marijanci” nije stavljen na dnevni red niti je načelniku kao predlagatelju o tome dano bilo kakvo obrazloženje, iako je ovaj kao i ostali prijedlozi dnevnog reda upućen još 19. kolovoza predsjedniku Vijeća na uvrštavanje u dnevni red sjednice. Zbog svega toga, načelnik je zatražio prekid sjednice te njezin nastavak tek nakon što se otklone nepravilnosti te najavio da u suprotnom neće nazočiti nastavku sjednice, a najavio je i da će zatražiti upravni nadzor zakonitosti rada Vijeća. Osim toga, na dnevni red predsjednik Mesaroš je odbio staviti i točke koje se odnose na raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta. Dorkić je pri kraju obraćanja apelirao na razum predsjednika Vijeća i poštivanje Poslovnika i procedura koji su u ovom slučaju prekršeni.

Njegov zahtjev i navode nije uvažio predsjednik Vijeća Ivan Mesaroš obrazlažući da točku dnevnog reda o projektu Športsko-rekreacijskog centra Marijanci njegov Klub nije prihvatio iz razloga što o tome nije dobio dovoljno potrebnih informacija na osnovu kojih bi se mogla izglasati takva odluka, a u svom ga je istupu podržao i vijećnik Josip Dukmenić smatrajući da se sjednica ipak treba nastaviti i održati. Nakon takve odluke, načelnik Dorkić i vijećnici HDZ-a napustili su sjednicu.

U njezinom nastavku pet je vijećnika jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i Lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2021. Godinu, Odluku o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kunišinci i k.o. Marijanci, te Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine. U paketu izglasanih novih akata koji su se uglavnom odnosili isključivo na usklađivanje sa novim normama i propisima bio je i Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Marijanci, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine, Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika Općine te Odluka o promjeni zapisa imena ulica iz velikih u velika i mala slova koju je bilo nužno donijeti zbog aktualnog popisa stanovništva.

ODRŽANA DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

U znaku imenovanja novih Odbora, rasprave o transparentnosti i problematike u Črnkovcima

Pod predsjedanjem Ivana Mesaroša, u Marijancima je u srijedu 21.srpnja održana je 2.po redu sjednica Općinskog vijeća Marijanci koja je protekla u znaku imenovanja novih Odbora, rasprave o transparentnosti te vijećničkih pitanja na kojima je dominirala problematika u naselju Črnkovci.

Vijećnici su jednoglasno u Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenovali Josipa Dukmenića (predsjednik), Jelenu Bočkinac i Darija Pandurića, a u Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu Ivicu Riseka (predsjednik), Alena Babića i Dragana Krležu. Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu u novom će mandatu sačinjavati Jelena Bočkinac (predsjednica), Samir Kovačević i Hrvoje Čvangić, a Odbor za kulturu i sport Alen Babić (predsjednik), Marko Majdenić i Branko Plužarić. Odborom za financije i proračun predsjedat će Jasmina Mesaroš uz članove Samira Kovačevića i Suzanu Šefer, a Odborom za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove Ivan Mesaroš uz Davora Jurkića i Anu Alšić. Novi sastav Odbora za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb činit će Iva Ivanišić (predsjednica), Zdravka Majdenić i Maja Alšić, a u Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda bit će predsjednica Kristina Majdenić te članovi Danijel Dukmenić i Dragan Dukmenić.

Podosta rasprave izazvala je točka dnevnog reda koja se odnosila na razmatranje i donošenje Zaključka o potrebi uvođenja aplikacije za povećanje transparentnosti Općine Marijanci, koju je prihvatila vladajuća većina predvođena Nezavisnim listama Ivana Mesaroša i Josipa Dukmenića i vijećnika HNS-a Samira Kovačevića, dok su vijećnici oporbe (Klub vijećnika HDZ-a) glasali sa 2 glasa protiv i 2 suzdržana. Prezentirajući potrebu za jačim otvaranjem i potpunom transparentnosti Općine prema javnosti, vijećnik Dukmenić je ustvrdio da je unatoč činjenici što je Općina Marijanci posljednje dvije godine dobila peticu za transparentnost i što ima web stranicu na kojoj se objavljuje proračunska potrošnja, potrebno još uvesti i aplikaciju vrijednu oko 30.000 kuna, kako bi svi građani mogli jasnije i detaljnije vidjeti na što se troši novac, jer sadašnji prikaz ne razumije 95 posto građana. To je dosada već uvelo nekoliko jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj i drži da bi im se trebala pridružiti i Općina Marijanci, jer je prema članku 68.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da budu lako dostupne i pretražive.

Njegov prijedlog za još transparentnijim radom Općine pozdravio je i načelnik Općine Darko Dorkić, no on je bio stajališta da će Općina Marijanci u to sigurno ući, ali da za to još nije sazrelo vrijeme i da s uvođenjem aplikacije još treba pričekati neko vrijeme. Kazao je i kako je ponosan na rad Općine u proteklom razdoblju koji se neprestano poboljšavao i usavršavao, te kako se njihov rad neprestano kontrolira i prati od strane državnih institucija i revizija koji ih bez kažnjavanja upozoravaju na eventualne učinjene propuste i upućuju na načine kako sve to poboljšati, kao što je to slučaj i u drugim općinama i gradovima.

Nakon što je načelnik Dorkić pod 11.točkom odbio podnijeti Izvješće o provedbi započetih projekata na području Općine Marijanci smatrajući da će isto učiniti i vijećnicima podastrijeti u sklopu skorašnjeg podnošenja službenog izvješća o stanju proračuna i rada načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine, a da na ovoj sjednici vijećnici pod točkom vijećnička pitanja mogu postaviti pitanja o bilo kojem projektu na što će rado odgovoriti, isto nije zadovoljilo predsjednika Vijeća Ivana Mesaroša koji smatra da vijećnici nisu dovoljno upoznati sa projektima u Općini, te je nepodnošenje Izvješća od strane načelnika nazvao omalovažavanjem vijećnika i zatražio da se to tako uvede u zapisnik.

Najveći dio vijećničkih pitanja upućenih načelniku pod točkom vijećnička pitanja i razno, odnosilo se komunalnu problematiku i projekte u naselju Črnkovci poput tijeka projekta izgradnje kanalizacijske mreže u mjestu, asfaltiranja ceste u ulici Nikole Tesle, biciklističke staze Črnkovci-Bočkinci , smeća kod groblja u Črnkovcima, asfaltiranje igrališta kod škole u Črnkovcima, ali i budućeg rada vrtića u Marijancima, te igrališta u Bočkincima.

KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARIJANCI

Izborom Ivana Mesaroša, nositelja Kandidacijske liste grupe birača za predsjednika te Jelene Bočkinac s iste liste za zamjenicu predsjednika, u četvrtak je u Marijancima i službeno konstituirano Općinsko vijeće Općine Marijanci koje će u novom sazivu imati ukupno 9 članova.

S liste HDZ koja je pojedinačno osvojila najveći broj glasova (38,71 posto), u Vijeće je ušlo četiri člana: Darko Dorkić, Dario Pandurić, Ana Alšić i Kruno Belošević. No, kako je Darko Dorkić izabran za načelnika Općine Marijanci, te je upravnom tijelu Općine Marijanci dostavio pisanu obavijest o mirovanju svog mandata, umjesto njega u sastav Vijeća s liste HDZ-a ulazi Ana Mužar Dubrović. Kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivana Mesaroša osvojila je 32,93 posto glasova i 3 mjesta u Općinskom vijeću u koje su ušli Ivan Mesaroš, Davor Jurkić i Jelena Bočkinac. Po jedno vijećničko mjesto osvojile su i kandidacijska lista nositelja Josipa Dukmenića te lista HNS-LD-DP nositelja Samira Kovačevića čiji nositelji ulaze u Vijeće. Novoizabrani članovi Općinskog vijeća na konstituirajućoj su sjednici položili i svečane prisege.

Na prijedlog vladajuće koalicije u Vijeću koju čini 5 vijećnika s Kandidacijskih lista Ivana Mesaroša, Josipa Dukmenića te HNS-LD-DP, dužnost predsjednice Mandatne komisije u narednom će razdoblju obnašati Jelena Bočkinac uz članove Davora Jurkića i Josipa Dukmenića. Za predsjednika Komisije za izbor i imenovanja izabran je Josip Dukmenić, a članove Samir Kovačević i Davor Jurkić.

Nakon što je većinom glasova izabran za predsjednika Općinskog vijeća Općine Marijanci, Ivan Mesaroš zahvalio je na povjerenju te čestitao novoizabranim vijećnicima. Istom prigodom izrazio je i nadu u uspješnost rada Općinskog vijeća u narednom razdoblju.

Čestitke vijećnicima i novom predsjedniku Vijeća uputio je i načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić izrazivši zadovoljstvo što su u novom sazivu Vijeća zastupljena sva pripadajuća naselja Općine Marijanci te što je izborom tri vijećnice ispoštovano i načelo o ravnopravnosti spolova. Vijećnike je pozvao na suradnju i konstruktivnost, jer je to jedini način da se i dalje nastavi raditi za dobrobit svih stanovnika Općine Marijanci.

POSLJEDNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI U SADAŠNJEM SAZIVU

Točka na i“ mandatu u kojem je Općina obarala rekorde

Vijećnici Općinskog vijeća Marijanci u utorak su održali svoju posljednju sjednicu u sadašnjem sazivu prije raspuštanja Vijeća zbog predstojećih lokalnih izbora.

Sjednica je započela javljanjem zamjenika predsjednika Vijeća Josipa Dukmenića koji je pročitao tekst zajedničke ostavke kojeg su uz njega potpisali još i vijećnici Alen Babić, Darko Bočkinac, Anamarija Molnar i Sandra Oršikić Stanković te zamjenik načelnika Tomislav Jelić. Kao razlog njihovih ostavki Dukmenić je naveo kršenje zakona i proceduralne pogreške koje su napravljene na jednoj od ranijih sjednica Vijeća zbog čega oni više ne žele obnašati ove funkcije. Nakon toga su vijećnici Dukmenić, Babić i Molnar napustili sjednicu, dok ostali potpisnici nisu niti nazočili sjednici.

U nastavku sjednice preostala većina vijećnika jednoglasno je usvojila dopunu Odluke o isplati Uskrsnica kojom će biti obuhvaćeni i primatelji Nacionalne naknade za starije osobe koja se počela isplaćivati u veljači ove godine. Ista točka naknadno je uvrštena u dnevni red sjednice kako bi već tijekom ovog tjedna dok traje isplata Uskrsnica i oni mogli dobiti poklon Općine u visini od 250 kuna.

Podnoseći izvješće o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za prošlu godinu, načelnik Općine Darko Dorkić, naglasio je kako je iza Općine vrlo neobična godina koju je obilježila pandemija koronavirusa, ali i godina koja će ostati zapamćena i zabilježena kao najuspješnija godina u povijesti Općine Marijanci i po financijskim rezultatima i po broju realizacije projekata. Bila je to godina u kojoj je Općina Marijanci, čiji su vlastiti izvorni prihodi oko 6 milijuna kuna, na prihodovnoj strani zabilježila brojku od čak 24.480.000 kuna. To znači da je na svaku vlastitu kunu, Općina uspjela uprihodovati još 3 kune pomoći iz drugih izvora kako bi ih uložila u nove projekte i kvalitetu življenja svojih mještana podigla na još višu razinu. Unatoč velikim projektima koji su se tijekom prošle godine provodili i činjenici da se sredstva iz Fondova EU nisu isplaćivala prema planiranoj dinamici, sve obveze prema korisnicima proračuna podmirene su na vrijeme. Da bi se to postiglo bilo je neophodno da se Općina kratkoročno kreditno zaduži, čime su 31. prosinca prošle godine ukupne kreditne obveze Općine iznosile 11,4 milijuna kuna. Planom proračuna za ovu godinu očekuje se planirani povrat sredstava iz EU za projekte koji su prošle godine odrađeni, tako da se očekuje do konca 2021.godine kreditne obveze smanjiti na 4,5 milijuna.

Načelnik Općine podnio je svoje redovno polugodišnje izvješće o radu za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca prošle godine prilikom čega je govorio o aktivnostima u proteklom razdoblju, financijskom stanju Općine i stanju svih važnijih projekata.

Predsjednik Vijeća Danko Šargač podnio je izvješće vijećnicima u kojem ih izvješćuje da je potpisao Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. i 2021.godinu dopunjene sa stavkom koja proizlazi iz članka 86.a Zakona o Proračunu, a sve s ciljem kako bi Općina sve svoje obveze podmirila u rokovima i da bi se svi veliki projekti mogli nesmetano nastaviti realizirati.

U sklopu Odluke o prodaji nekretnine, Općina Marijanci službeno je potvrdila prodaju nekretnina u svom vlasništvu unutar Poduzetničke zone Črnkovci, površine 156.336 četvornih metara. Ista nekretnina prodat će se izravnom pogodbom Hrvatskoj elektroprivredi d.d. Zagreb temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na razvoju projekta solarne elektrane Črnkovci po cijeni od 2,67 milijuna kuna. Zbog iste transakcije, Vijeće je bilo u obvezi donijeti i prvi ovogodišnji rebalans proračuna sa projekcijama za 2022. i 2023.godinu koji je na prihodovnoj strani povećan za 2,2 milijuna kuna, a u koji su uključene i izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Marijanci za 2021. godinu, te održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Marijanci za 2021. godinu. Naime, sredstva od prodaje u visini od milijun kuna Općina će investirati u izgradnju ceste u Poduzetničkoj zoni Črnkovci do lokacije buduće Sunčane elektrane za što postoji već pripremljena projektna dokumentacija. Preostali dio usmjerit će se za izgradnju javne rasvjete, kanalizacije, projektiranje novog Dječjeg vrtića u Črnkovcima, opremanje jaslica i drugo.

Usvajanjem Odluke o isplati novčane pomoći za novorođenčad s područja Općine Marijanci, vijećnici su prema uputama revizije, detaljizirali i razradili već postojeću Odluku i uvjete prema kojima obitelji stječu pravo na ovaj oblik korištenja demografskih mjera. Naime, novost je da ubuduće pravo na financijsku pomoć Općine Marijanci u slučajevima kada je novorođeno dijete treće, četvrto (ili više) u obitelji, podnositelj zahtjeva može ostvariti samo pod uvjetom da ima prijavljeno prebivalište i boravište na području općine Marijanci najmanje godinu dana ili više, te svi članovi njegovog zajedničkog kućanstva također. Ukoliko podnositelj zahtjeva i ostali članovi kućanstva imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine Marijanci manje od godinu dana, isplatit će mu se iznos naknade za novorođeno dijete od 3.000 kuna. Stambenu nekretninu u Marijancima, odnosno stan u vlasništvu Općine koji trenutačno nije u funkciji, Općina će u cilju poticanja samozapošljavanja mladih prenamijeniti za otvaranje kozmetičkog salona.

Kad je pak u pitanju problematika pružanja usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine, vijećnici su donijeli Odluku da će novoizgrađeno Reciklažno dvorište u Kunišincima Općina dati na upravljanje tvrtki Eko-Flor Plus d.o.o. Prihvaćen je i novi predloženi model prema kojem će se komunalni otpad ubuduće odvoziti svaki drugi tjedan kako bi se kompenzirali povećani troškovi nastali radom Reciklažnog dvorišta.

Zbog početka rada vlastitog Reciklažnog dvorišta u kojem će raditi djelatnici Općine Marijanci, Općina je donijela i Odluku o sporazumnom raskidu Sporazuma o zajedničkom korištenju Reciklažnog dvorišta Grada Belišća.

Na kraju sjednice, a ujedno i mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća, načelnik Općine Darko Dorkić zahvalio je vijećnicima na konstruktivnoj suradnji i podršci, čiji su rezultat i brojni realizirani projekti u proteklom razdoblju. S neskrivenim je ponosom naglasio kako je u Općini Marijanci u proteklom razdoblju učinjeno pravo čudo kada je u pitanju napredak i prosperitet te kako se prilikom planiranja uvijek vodilo željom o ravnomjernom razvoju svakog dijela Općine, što zorno potvrđuju i projekti u svakoj pojedinoj sredini.

29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Marijanci Danko Šargač, sazvao je za utorak 16.veljače 29.po redu i prvu ovogodišnju sjednicu Općinskog vijeća u prostorima Društvenog doma u Marijancima na kojoj se raspravljalo o 9 točaka dnevnog reda.

Nakon primjedbi na zapisnik s protekle sjednice koje su uložili potpredsjednik vijeća Josip Dukmenić i vijećnik Alen Babić, vijećnici su donijeli Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Marijanci na prijedlog Komisije za Statut Poslovnik i normativnu djelatnost zbog usklađivanja s Odlukama nadležnih državnih tijela. Temeljem istog dokumenta, nakon predstojećih lokalnih izbora u svibnju u Općinskom vijeću će umjesto sadašnjih 11, biti 9 vijećnika, a Općina Marijanci više neće imati zamjenika načelnika Općine. Umjesto toga, u izmjenama Statuta je navedeno da ukoliko „za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz redova članova Općinskog vijeća.“

Sa sedam glasova „ZA“ i jednim suzdržanim, prihvaćena je Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac, Područnih vrtića Marijanci i Črnkovci. Prema ovoj Odluci, roditelji bi u cijeni 10-satnog jasličkog programa za svoje dijete trebali sudjelovati sa 450 kuna mjesečno, kao i u cijeni 10-satnog vrtićkog programa, dok bi u cijeni poludnevnog, odnosno petosatnog programa trebali sudjelovati sa 300 kuna. Sve ostale troškove do pune cijene boravka djece koja iznosi 1.200 kuna po djetetu mjesečno, snosi Općina Marijanci.

Prezentirajući ovaj prijedlog Odluke, načelnik Općine Darko Dorkić naglasio je kako je i ovdje riječ o još jednoj značajnoj demografskoj mjeri kojom Općina nastoji zadržati mlade obitelji s djecom na svom području te kako se pri određivanju cijene nastojao pronaći kompromis između mogućnosti Općine i financijskih mogućnosti roditelja s ciljem da što više djece bude upisano u vrtić.

Trenutačno na području Općine Marijanci imamo 80-tak djece u dobi od 1 do 7 godina i kada bi svi oni bili upisani u vrtić, sve bi skupine bile popunjene. Stoga smo prije donošenja ove Odluke telefonski anketirali rod

itelje o njihovom interesu za smještaj djece u vrtićima i informirali ih o mogućoj visini njihovog udjela u cijeni boravka djece. Po završetku ankete zaključili smo da je interes roditelja za upis djece u vrtić vrlo dobar i očekujemo da će biti još bolji prilikom upisa, a bitno je naglasiti da nitko od njih nije imao primjedbu na predloženu visinu njihovog udjela u cijeni boravka djece”, kazao je načelnik Dorkić.

Osim što su donijeli Odluku o refundiranju troškova plaćene komunalne naknade i naknade za uređenja voda Općine za vlasnike ugostiteljskih objekata koji su bili zatvoreni proteklih mjeseci zbog epidemioloških m

jera, vijećnici su jednoglasno usvojili i Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine u ovoj godini. U nešto izmijenjenom obliku nego što je ranijih godina bio slučaj, donijeta je Odluka o isplati Uskrsnica umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u koju će odsada biti uključeni I korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje. Kako ova kategorija građana prima iznimno skromnu vojnu opskrbninu u iznosu od 1.096 kuna mjesečno, a računa se da ih na području cijele Općine ima svega desetak, općinski oci odlučili su i njih staviti na popis onih koji će u povodu blagdana dobiti novčani dar Općine u iznosu od 250 kuna.

Ivan Pandurić i u narednom je mandatu imenovan u Nadzorni odbor Vatrogasne zajednice Općine Marijanci, a nakon završene procedure u skladu sa zakonskim propisima, donijet je Zaključak o usvajanju Izvješća 

U sklopu vijećničkih pitanja, vijećnici Josip Dukmenić i Alen Babić aktualizirali su problematiku razvoja poduzetništva na području Općine i potencijalnih novih ulaganja, javne nabave, odlaganja i odvoza otpada, t

e tijeku izgradnje kanalizacijske mreže u sklopu FASEP projekta na području Općine Marijanci.o provedbi Javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Marijanci.

VIJEĆNICI OPĆINE MARIJANCI USVOJILI I DVA NOVA SPORAZUMA

Među brojnim točkama dnevnog reda koje su usvojene na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Marijanci, posebnu pozornost zaslužilo je i prihvaćanje dva nova Sporazuma: Sporazuma o međusobnoj suradnji Općine Magadenovac i Općine Marijanci te Sporazuma o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac.

Prvi od njih utemeljen na odredbi Europske povelje o lokalnoj samoupravi koja proklamira suradnju lokalnih jedinica samouprave radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa te na Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi koji kaže da općine, gradovi i županije mogu međusobno surađivati na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica, u budućnosti bi trebao čvršće povezati Općinu Marijanci i Općinu Magadenovac na područjima od obostranog interesa.

Naime, kako je vijećnicima prezentirao načelnik Općine Darko Dorkić, u cilju funkcionalne i organizacijske suradnje dvije općine izrazile su spremnost za zajedničko obavljanje određenih lokalnih poslova koji su u djelokrugu nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a koje obuhvaćaju područja komunalnog gospodarstva, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, poslove izvršavanja upravnih postupaka u nadležnosti općina, te druga područja života i djelovanja građana.

„Među brojnim prednostima koje će nam donijeti suradnja s Općinom Magadenovac, svakako treba izdvojiti njihovu spremnost za pridruživanje našem novoizgrađenom Reciklažnom dvorištu u Kunišincima, dok bi se Općina Marijanci pridružila komunalnom poduzeću Općine Magadenovac. Osim toga, ova suradnja nam pruža mogućnost i za zajedničko obavljanje određenih lokalnih poslova, odnosno službi i funkcionalno povezivanje kroz zajedničko obavljanje pojedinih poslova kao što su komunalni redar i poljarska služba“, naglasio je načelnik Dorkić.

Prihvaćanjem drugog Sporazuma o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, Općina Marijanci postaje jedan od potpisnika ovog dokumenta čiji su dionici još i Dječji vrtić Pinokio Donji Miholjac, Grad Donji Miholjac, Općina Podravska Moslavina i Općina Viljevo.

Istim dokumentom tako se uređuju međusobna prava i obveze u vezi s razvojem i unaprjeđenjem predškolskog odgoja i obrazovanja javne ustanove Dječji vrtić „Pinokio“, kao i uvjeti i način sufinanciranja rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac.

Zahvaljujući prije svega razumijevanju Grada Donjeg Miholjca koji je osnivač Dječjeg vrtića „Pinokio“ sporazumne strane u ovom dokumentu usaglasile su se da odnos između Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac te Općina Marijanci, Viljevo i Podravska Moslavina ostvaruju kroz pokriće troškova redovnog održavanja objekata u kojima ustanova obavlja djelatnost predškolskog odgoja u matičnom dječjem vrtiću i u područnim vrtićima kao i kroz pokriće troškova investicijskog održavanja te kapitalnih investicija vezanih uz proširenje ili podizanje kvalitete usluge dječjeg vrtića u objektima. Za Općinu Marijanci, ali i druge Općine potpisnice Sporazuma to konkretno znači da se njime točno definira da se sufinanciranje rada radnika u matičnom i područnim dječjim vrtićima odvija sukladno udjelu broja djece svake pojedine jedinice lokalne samouprave potpisnice ovog sporazuma u odnosu na ukupan broj djece upisane u pojedinu pedagošku godinu na razini cijele ustanove i prema mjestu rada radnika zaposlenih u dječjem vrtiću „Pinokio“. Odnosno, sufinanciranje rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac od strane Općine Marijanci odnosi se isključivo na objekte koji se nalaze na području Općine Marijanci i to na područni dječji vrtić u Marijancima i područni dječji vrtić u Črnkovcima.

Kao i Grad Donji Miholjac te druge Općine, Općina Marijanci ima obvezu direktno snositi trošak energenata i tekućeg investicijskog održavanja svojih područnih vrtića, te u svojim proračunima obvezatno osigurati financijska za isplatu plaća i drugih prava zaposlenika Dječjeg vrtića “Pinokio“.

Također, za potrebe rada radnika koji obavljaju zajedničke poslove, poput računovodstva, uprave i slično, Općina će osiguravati financijska sredstva u proračunima razmjerno udjelu broja djece na ukupan broj upisane djece na razini cijele ustanove.

Kada je pak u pitanju iznos mjesečnog udjela roditelja u ekonomskoj cijeni koštanja vrtića (koju utvrđuju nadležna tijela te ustanove), svaka Općina, pa tako i Općina Marijanci donosi vlastitu Odluku o visini sudjelovanja roditelja i Općine.

S obzirom na činjenicu da je rekonstrukcija i proširenje vrtića u Marijancima s jaslicama pri završetku te da će se upisi djece u novu pedagošku godinu vršiti tijekom svibnja iduće godine, a vrtić će započeti s radom u rujnu, načelnik Dorkić je najavio da će u tom razdoblju Općinsko vijeće Marijanaca tek trebati donijeti Odluku koliki će u ekonomskoj cijeni vrtića (koja sada iznosi 1.600 kuna po djetetu) biti udio roditelja, a koliki Općine Marijanci.

28. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Marijanci koja je održana u ponedjeljak u prostorima Društvenog doma u Marijancima uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera, bila je u cijelosti u znaku usvajanja najvažnijih godišnjih financijskih dokumenata: rebalansa općinskog proračuna za 2020.godinu te prijedloga Proračuna za 2021.godinu.

Govoreći o II.Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg proračuna, načelnik Općine Darko Dorkić naglasio je kako se one donose radi usklađenja stavki ostvarenih prihoda i rashoda u 2020.godini, te kako je riječ o godini koja je za Općinu bila dosad najuspješnija i rekordna poslovna godina. U njoj je realiziran 2,3 puta veći proračun nego u prethodnoj godini, a iz Fondova EU povučeno je više od 10 milijuna kuna. Kada se tome pribroje i sredstva Osječko-baranjske županije za izgradnju nastavno-sportske dvorane u Marijancima, dolazi se do impresivnog podatka da se ove godine u Općini Marijanci ulagalo u visini od čak 6 općinskih proračuna iz 2015.godine.

Ovi rezultati ostvareni su unatoč činjenici što su se prihodovna strana proračuna smanjila za 1,8 milijuna kuna u odnosu na prvobitni plan od 26,8 milijuna i sada iznosi 24,9 milijuna. Najveći dio prihoda su iznosi od pomoći za kapitalne investicije, no kako se na ovim pozicijama zbog novonastale situacije sredstva iz Fondova više ne slijevaju željenom brzinom, a rok sa 7 mjeseci sada se pomaknuo i na godinu dana do povrata uloženih sredstava, to je glavni razlog smanjenja prihoda u odnosu na plan. U ovoj specifičnoj godini za 200.000 kuna smanjeni su i prihodi od poreza, a za 426.000 kuna planirani prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta koje se nije provodilo i to su tri krucijalna razloga smanjenja prihodovne strane.

Smanjenje prihoda neminovno se reflektiralo i na planirano smanjenje rashodovne strane koja je s prvobitnih 29 milijuna kuna, sada smanjena na 27,2 milijuna kuna. Razliku rashoda na prihodima od 2,2 milijuna kuna u Općini planiraju namiriti viškom prihoda iz prethodne tri godine. No, unatoč svim izvanrednim okolnostima koje su obilježile poslovanje Općine Marijanci, ali i svih drugih jedinica lokalne samouprave u ovoj godini, načelnik Dorkić je izrazio zadovoljstvo zbog završetka i nastavka realizacije svih kapitalnih, a posebno EU projekata poput završetka rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Marijancima, Reciklažnog dvorišta u Kunišincima, te projekta rekonstrukcije Vatrogasnog i dogradnje Društvenog doma u Črnkovcima gdje je 90 posto poslova već završeno. Pri kraju je i projekt rekonstrukcije vrtića u Marijancima. Za ova dva projekta već je povučeno 50 posto od predviđenih financijskih sredstava iz Fondova EU, dok je preostala polovica iznosa predviđenih iz Fondova EU pokrivena kreditom od 5,4 milijuna kuna, do refundiranja sredstava. Uz velike projekte, nastavilo se ulagati u društvenu nadogradnju gdje su u cijelosti podmirene sve obveze Općine.

Proračun Općine Marijanci za 2021.godinu planiran je na prihodovnoj strani u visini od 16,4 milijuna kuna, od čega 8,3 milijuna otpada na pomoći iz Fondova EU, te državnog i županijskog proračuna, a ostatak na vlastite prihode, a utemeljen je na prihodovnoj strani iz 2020.godine. U općinskoj upravi iduće godine planiraju od prodaje poljoprivrednog zemljišta uprihodovati oko 500.000 kuna, te 585.000 kuna prihoda od građevinskog zemljišta. Ovaj prihod tiče se provedbe projekta Sunčane elektrane u Poduzetničkoj zoni Črnkovci, na ime koje bi se trebali povećati i prihodi od komunalnog doprinosa na 300.000 kuna.

Planirane rashode u godini koja dolaze, načelnik Dorkić je rasčlanio u tri dijela. Iznos od 5,5 milijuna utrošit će se za povrat kredita kad stignu sredstva iz Fondova, 5,5 milijuna namijenjeno je za završetak započetih projekata, dok se preostalih 5,4 milijuna usmjerava za potpore, rad udruga, funkcioniranje Općine i redovan rad. Načelnik je istaknuo i kako je ovaj dokument iskrojen u komunikaciji s općinskim vijećnicima koji su davali prijedloge i za nove projekte među kojima se već ističu ulaganja u ceste, sportski objekt u Marijancima, komunalni pogon koji je gotov i novi Dječji vrtić u Črnkovcima.

Najviše primjedbi na predložene financijske dokumente imao je zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Josip Dukmenić, koji je stajališta da u proračunu sredstva od poljoprivrede trebaju u cijelosti biti potrošena isključivo za ovu namjenu, ali i da se sredstva od komunalne naknade čija je naplata problematična, trebaju više koristiti za uređenje domova, financiranje udruga i druge infrastrukturne namjene. Stajališta je i da se značajnije treba ulagati u Poduzetničku zonu Črnkovci što bi generiralo otvaranjem novih radnih mjesta, da Registri ugovora o javnoj nabavi budu što dostupniji javnosti, ali i da se što prije počne primjenjivati Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili predloženu analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2020. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2021. godini, donijeli Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za iduću godinu i usuglasili se oko godišnjeg plana davanja koncesija Općine Marijanci i provedbe Plana upravljanja imovinom Općine Marijanci za ovu iduću godinu. Raspravljali su i o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama te donijeli Zaključke o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac i sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Općine Marijanci i Općine Magadenovac.

Kako je ovo bila posljednja sjednica u ovoj kalendarskoj godini, načelnik Dorkić je na kraju sjednice uputio zahvale općinskim vijećnicima i medijima na suradnji tijekom ove godine te čestitao predstojeće božićne i novogodišnje blagdane.

27. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Uz strogo poštivanje epidemioloških mjera, u srijedu je u prostorima Društvenog doma u Marijancima održana 27. po redu sjednica Općinskog vijeća kojoj je nazočilo 8 vijećnika koji su uglavnom jednoglasno ili većinom glasova prihvatili sve predložene dokumente.

U odsutnosti načelnika Općine Darka Dorkića, polugodišnji obračun proračuna nazočnima je prezentirao pročelnik Ivan Pandurić istaknuvši kako je u istom razdoblju od planiranih prihoda od poslovanja u iznosu od 20.897.000,00 kuna realizirano 11.312.891,21 ili 54,14%, što je unatoč slabijim ostvarenjima relativno dobar rezultat s obzirom na okolnosti s epidemijom COVID 19 s kakvim se susreću sve jedinice lokalne samouprave. Kazao je i kako je uobičajeno da se u drugom dijelu godine ostvaruju bolji rezultati, pa je za očekivati da će tako biti i sada, posebno zbog činjenice što se do kraja godine očekuje suglasnost ministra i realizacija kredita uz pomoć kojeg bi se premostilo razdoblje do refundiranja sredstava za projekte iz Fondova EU koji ove godine svima značajno kasne. Sukladno tome, Općina je bez obzira na plan, rashodovnu stranu smanjila i uskladila s priljevom sredstava, a i određene je projekte, s ciljem racionalnog raspolaganja troškovima, prolongirala za iduću godinu.

Novim članom Povjerenstva za dodjelu pomoći za studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine, Vijeće je nakon ostavke u članstvu Alena Babića, imenovalo Marka Majdenića, a pozdravljena je i Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg vrtića Črnkovci”. Poštujući preporuku Osječko-baranjske županije, donijeta je Odluka o produljenju važenja Lokalne razvojne strategije Općine kako bi se mogli realizirati planirani projekti. Kao i ranijih godina, za svoje će mještane Općina Marijanci i u ovoj sezoni kolinja iz proračunskih sredstava sufinancirati troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu od 50% cijene pregleda te će snositi ukupni trošak odvoza animalnog otpada iz domaćinstva, a i ove godine donijeta je Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći. Božićnicu u iznosu od 250 tako će dobiti umirovljenici s mirovinama manjim od 1.000 kuna i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb. Iznos od 200 isplatit će se umirovljenicima s mirovinama od 1.000 – 1.500 kuna, 150 kuna umirovljenicima s mirovinama od 1.500 – 2.000 kuna, a 100 kuna umirovljenicima s mirovinama od 2.000 – 2.500 kuna. Valja naglasiti da je ista Odluka izglasana uz napomenu da se za nju u narednom razdoblju mogu donijeti i izmjene i dopune o povećanju za 50 kuna za najniže iznose mirovine sukladno prijedlogu vijećnika Darka Bočkinca.

Uz donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci 2020. godine, vijećnici su prihvatili i izvješće pročelnika Pandurića o poduzetim radnjama radi naplate dospjelih potraživanja Općine Marijanci u 2020. godini koje imaju za cilj smanjiti sadašnje iznose višegodišnjih dugovanja prema Općini. Riječ je o dosada prvoj takvoj sveobuhvatnoj akciji u Općini na ovom planu, nakon što su se za to stvoriti potrebni resursi, a nakon koje se očekuje smanjenje sadašnjih brojki.

Vijećnici Općine Marijanci u izvješću su i detaljno upoznati o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 1.siječnja do 30.lipnja ove godine koji je unatoč koronakrizi bio u znaku mnogih aktivnosti za povećanje kvalitete življenja u Općini, brizi o velikim projektima u Općini koji su u fazi realizacije, ali i pripremama projekata za razdoblje koje tek slijedi i rješavanju tekuće problematike.

25. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Prema obrazloženju načelnika Općine Darka Dorkića, Općina Marijanci zadužit će se za financiranje kapitalnih projekata koji su planirani Proračunom Općine Marijanci za 2020. godinu u iznosu od 5,4 milijuna kuna do njihovog završetka, nakon čega Općina može podnijeti zahtjev za povrat sredstava. Riječ je o projektima koji se financiraju iz sredstava EU: Vatrogasni i društveni dom Črnkovci te projektiranje, rekonstrukciju i obnovu Dječjeg vrtića Marijanci. Zaduženje bi se trebalo izvršiti kod Privredne banke Zagreb s tim da prva rata dospijeva 31.srpnja 2022.godine do kada u Općini Marijanci očekuju da bi trebali u cijelosti povući sredstva za ove kapitalne projekte čiji se prihvatljivi troškovi financiraju u 100 postotnom iznosu iz Fondova EU. Inače, radovi na ovim projektima napreduju u skladu s planovima, a svi dosadašnji troškovi su podmireni na vrijeme kako ne bi došlo do zastoja u radovima.

Općinski vijećnici usuglasili su se i oko donošenja odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine kao i Odluke o refundiranju troškova plaćene komunalne naknade i naknade za uređenje voda Općine Marijanci za pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine, a kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovane koronavirusom gospodarska aktivnost narušena, te koji su koristili mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1. ožujka i dalje, a najduže do 3 mjeseca. Nakon podnošenja zahtjeva, povrat sredstava izvršit će se u roku od 60 dana iz općinskog proračuna. Vijećnici su se usaglasili i oko donošenja Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine.

Pod točkom pitanja i prijedlozi, načelnik Dorkić nazočne je vijećnike izvijestio o tijeku realizacije projekata na području Općine, trenutačnoj financijskoj situaciji u Općini uslijed novonastale korona-krize, te vođenju računa da se zbog smanjenja vlastitih prihoda ne ide u realizaciju određenih projekata koji su u proračunu bili planirani. Upoznati su i s podatkom da je na ljestvici transparentnosti, Općina Marijanci skočila s prošlogodišnje 3, na ovogodišnju ocjenu 5 – što je najviša ocjena za transparentnost u jednoj jedinici lokalne samouprave.

Na pitanja zamjenika predsjednika Vijeća Josipa Dukmenića po pitanju problematike Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, načelnik Dorkić je najavio da je Plan da se već za iduću sjednicu pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i da treba razmisliti da se s usvojenim Programom što prije krene u provedbu. Kad su pak u pitanju planovi za uređenje kanalske mreže na području Općine za koje su nadležne Hrvatske vode, načelnik je pojasnio da u ovom trenutku o tome nema konkretnu informaciju, ali da će u što skorijem vremenu nastojati dobiti nova saznanja i obavijestiti vijećnika Dukmenića.

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Marijanci i zamjenik načelnika Općine Tomislav Jelić, vijećnike je izvijestio o radu i djelovanju Stožera civilne zaštite u proteklim mjesecima, koji su aktivno radili na izdavanju propusnica te vršili kontrolu kretanja i socijalnih kontakata. Za istaknuti je da je na području Općine Marijanci bilo zabilježeno nekoliko slučajeva samoizolacije, ali ne i zaraženih osoba.

23. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Usvojeni važni financijski akti Općine, a i ove godine Uskrsnice umirovljenicima i socijali

Pod predsjedanjem Danka Šargača, u ponedjeljak je u prostorijama Društvenog doma u Marijancima u kontroliranim uvjetima zbog pandemije corona virusa, održana 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci na kojoj se razmatralo 13 točaka dnevnog reda.

Nakon što je imenovan novi Odbor za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb u sastavu predsjednica Suzana Šafer, te članovi Katarina Krleža i Franjo Sudar, načelnik Općine Darko Dorkić nazočne je vijećnike upoznao s potankostima godišnjeg obračuna Proračuna Općine Marijanci za 2019.godinu.

Iako je ostvarenje proračuna na prihodovnoj strani bilo 90, a na rashodovnoj strani 76 posto od plana, on je ostao u očekivanim okvirima i u skladu s posljednjim izglasanim izmjenama i dopunama. Na strani prihoda, razlika u odnosu na plan iznosi 1.291.000 kuna, a riječ je o prihodima koji se odnose Fondove EU, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna. I pored svega toga, zabilježeno je ostvarenje od 13.223.839 kuna, od čega je 4.329.000 kuna kreditno zaduženje. Što se tiče rashodovne strane, ona je manja od plana za 3.527.365 kuna i najveći dio te razlike se odnosi na započete, a nedovršene projekte koji su u fazi realizacije što iznosi oko 3.000.000 kuna, dok je ostalo raspoređeno kroz više stavki“, obrazložio je načelnik Dorkić dodajući kako je Općina Marijanci na kraju 2019.godine zabilježila ukupan višak prihoda koji se odnosi na 2018. I 2019.godinu, od 2.235.430 kuna. Kazao je i kako se mnogi projekti iz raznih razloga nisu uspjeli završiti do konca 2019.godine, ali su zato nastavljeni 2020.godine zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima i oni su se bez stanke odvijali i tijekom cijelog siječnja i veljače.

Podnoseći polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2019.godine, načelnik Dorkić naglasak je stavio niz aktivnosti usmjerenih ka nesmetanom funkcioniranju Općine od kojih je posebno izdvojio upravljanje općinskim financijama, potpisivanje različitih ugovora i akata, pripreme za sjednice Općinskih vijeća i organizacijske poslove vezane za proslavu Dana Općine Marijanci prilikom čega je apostrofirao da je za Općinu Marijanci 2019.godina godina početka velikog investicijskog ciklusa i godina rekordnog broja ugovorenih i započetih projekata. Osvrnuo se i na ukupno potpisanih 14 ugovora s mladim obiteljima u dva kruga oko rješavanja njihovog stambenog pitanja za što će biti potrebno osigurati 490.000 kuna, a do kraja godine je i bilo isplaćeno nešto manje od 200.000 kuna. Riješeno je i pitanje koncesije za odvoz komunalnog otpada, a intenzivno se radilo i na pripremama novih projekata, komunikaciji s Agencijama, Ministarstvima i Županijom te mještanima.

Kao i prigodom ostalih Odluka, vijećnici su donijeli jednoglasnu Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o suradnji na razvoju projekta Sunčana elektrana Črnkovci koja bi ovom kraju trebala osigurati dodatni financijski priljev sredstava u proračun, Odluku o osnivanju Poduzetničke zone Črnkovci te usvojili godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2020. godinu.

Usvojili su i prvi rebalans Proračuna za 2020.godinu koji se odradio isključivo s ciljem nastavka i uspješnog završetka započetih velikih projekata na području Općine, odnosno „prebijanja“ planiranih sredstava iz Fondova EU i njihova smanjivanja s jedne, te s zaduživanja Općine Marijanci za 5,4 milijuna kuna s druge strane. Načelnik Dorkić je pojasnio da se u kredit treba ući zbog dva projekta koji su u fazi izgradnje: Vatrogasnog i Društvenog doma u Črnkovcima vrijednog preko 9 milijuna kuna za koji se očekuje 7,4 milijuna kuna od Fondova EU, te rekonstrukciju i prenamjenu objekta bivše škole u Dječji vrtić za koji se treba stići preko 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Fondova EU. U Općini s velikom sigurnošću očekuju da će do kraja godine uspjeti povući polovicu ugovorenih sredstava, odnosno predujam za koji su već podnijeti zahtjevi, a unatoč izostanku ili usporenoj dinamici isplate, sve projekte poput izgradnje Vatrogasnog doma u Marijancima, te Reciklažnog dvorišta u Kunišincima, Općina je uredno izfinancirala. Podršku Općini u ovakvom načinu prevladavanja novonastale situacije dalo je i Ministarstvo financija RH.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o isplati prigodnog dara – uskrsnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći s područja Općine. Uskrsnica u visini od 250 kuna bit će isplaćena umirovljenicima s mirovinama manjim od 1.000 kuna, iznos od 200 kuna dobit će umirovljenici s mirovinama koje iznose od 1.000 do 1.500 kuna, a uskrsnicu od 150 kuna umirovljenici s mirovinama od 1.500 do 2.000 kuna. Uskrsni dar u visini od 100 kuna primit će umirovljenici s mirovinama od 2.000 do 2.500 kuna, dok će korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb dobiti uskrsnicu od 250 kuna. No, s obzirom na novonastalu situaciju vezanu uz pandemiju corona virusom i preporukama za izbjegavanjem kontakta i ostanak u domovima posebno starijih osoba, korisnici će o načinu i vremenu isplate biti naknadno obaviješteni.

22. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Najvažniji financijsko-planski dokumenti: III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2019.godinu te Proračun Općine za 2020.godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022.godinu bile su glavne teme posljednje ovogodišnje, 22. po redu sjednice Općinskog vijeća Marijanci.

Prezentirajući prijedlog trećeg rebalansa Proračuna, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić pojasnio je kako je riječ o usklađenju ostvarenog u odnosu na planirano. Kako je riječ o godini početka velikog investicijskog ciklusa, Proračun Općine za 2019.godinu na prihodovnoj i rashodovnoj strani je u odnosu na planove smanjen za 17.172.875 kuna, a većina tih sredstava se odnosi na nekoliko prihoda i rashoda vezanih uz velike projekte od kojih se nije odustalo, nego se nastavljaju u idućoj godini te su iste stavke „preseljene“ u plan proračuna za iduću godinu.

U tablici prihoda najveće smanjenje od 12.490.000 kuna odnosi se na kapitalne pomoći iz EU, a povezano s tim i 2.095.000 kuna iz državnog proračuna te 400.000 kuna iz županijskog proračuna koji nisu ostvareni. Također, značajnije je smanjen i očekivani prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta za 500.000 kuna i odustajanje od kratkoročnog zaduživanja za 2 milijuna kuna. Smanjenje od 17 milijuna na rashodovnoj strani uglavnom se odnosi na velike projekte i rashode za nabavu nefinancijske imovine tj.građevinske projekte: Vatrogasni i Društveni dom u Črnkovcima (8.412.500 kuna), Reciklažno dvorište (1.500.000 kuna), Dječji vrtić Marijanci (6.224.000 kuna), Športski objekt NK Mladost Črnkovci (500.000 kuna), opremanje Društvenog doma Marijanci (250.000 kuna), te donacije vjerskim zajednicama (190.000 kuna). U sklopu istog rebalansa većinom glasova izglasane su i izmjene i dopune programa javnih potreba u vatrogastvu, socijalnoj skrbi, gradnji komunalne infrastrukture, sportu, predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju, kulturi i društvenim djelatnostima, kao i Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa, te izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Općine.

Većinom glasova vijećnici Općine Marijanci prihvatili su i Plan Proračuna za 2020.godinu „težak“ 25.704.500 kuna s projekcijama za dvije godine unaprijed. Valja naglasiti da su prigodom krojenja ovog proračuna u obzir uzeti prijedlozi i sugestije mještana, udruga kao i prijedlozi vijećnika. Prema obrazloženju načelnika Dorkića, najveći prihod u visini od 16.307.500 kuna Općina Marijanci očekuje s pozicije kapitalnih pomoći fondova EU, te državnog i županijskog proračuna, kao i 2 milijuna kuna koji bi se općinskom proračunu trebali vratiti iz DVD-a Marijanci nakon povrata sredstava iz EU. Iz vlastitih izvora Općina računa na 7,3 milijuna kuna i oni su isplanirani u skladu s ovogodišnjim ostvarenjem koje načelnik smatra realnim.

Za razliku od ranijih godina u kojima smo planirali proračune, u ovoj smo godini proračun za 2020.godini kako prihodovnu tako i rashodovnu stranu, krojili za već ugovorene projekte za koje su sredstva osigurana ili poznata od kojih su neki već započeti tako da je on vrlo realan“, naglasio je načelnik. Uz povećanje iznosa za sport i vatrogastvo, nova stavka na rashodovnoj strani koju je na prijedlog Udruge mještana Črnkovci Općina Marijanci u potpunosti prihvatila, jest planiranje projekta novog Dječjeg vrtića Črnkovci. Naime, odustaje se od adaptacije postojećeg prostora u kojem se nalazi vrtić, a u kojem će vrtić nastaviti djelovati do izgradnje novog prostora, te se s iznosom od 150.000 kuna kreće u izradu projektne dokumentacije za novi vrtić Črnkovci na nekoj drugoj lokaciji u mjestu u vlasništvu Općine.

Proračun za 2020.obuhvaća održavanje postojećih i završetak započetih projekata, ali ne i početak novih projekata. Od velikih projekata u proračunu za iduću godinu treba izdvojiti vrtić Marijanci, Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci, Reciklažno dvorište, završetak započetog parkirališta u Marijancima, završetak pješačke staze i javne rasvjete između naselja Bočkinci i Črnkovci, te nastavak projekta uređenja poljskih puteva koji se rade svake godine. Predviđeno je i održavanje i opremanje javnih zgrada u sklopu čega će se urediti prostorije NK Mladost Črnkovci, doma Kunišinci, doma Čamagajevci, Ribičkog doma Črnkovci i opremanje Društvenog doma Marijanci koji je vezan uz Fondove EU i projektiranje Dječjeg vrtića u Črnkovcima,“ poručio je načelnik zaključujući kako je ovo jedan od najboljih dosad izrađenih proračuna, a podržalo ga je 9 vijećnika uz 2 suzdržana glasa.

Istom prigodom vijećnici su razmotrili i usvojili Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2019.godinu, Godišnji plan davanja koncesija Općine za 2020.godinu, te donijeli Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci u idućoj godini, kao i II. izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz radnog odnosa u kojem je definirano povećanje osnovice na plaću za 8,3 posto što je identično povećanju osnovice za sve djelatnike Općine koje je svojom Odlukom donio načelnik Općine. Usuglasili su se i oko Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.listopada do 30.studenog ove godine. Po završetku sjednice predsjednik Općinskog vijeća Danko Šargač zahvalio je svim vijećnicima na sudjelovanju u radu Vijeća u ovoj godini te čestitao blagdane.

Nakon sjednice Općinskog vijeća, u prostorima Društvenog doma održan je prigodni božićni domjenak za vijećnike, predstavnike udruga, vjerskog, kulturnog i društvenog života Općine Marijanci kojima je načelnik Darko Dorkić zahvalio na suradnji u ovoj godini i uputio čestitke u povodu predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana.

21. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Vijećnici Općinskog vijeća Marijanci na svojoj su 21.sjednici koja je održana u četvrtak 21.studenog, prihvatili sva prezentirana izvješća i prijedloge te donijeli prve izmjenama Programa mjera za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i Odluku o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći.

Kao i prigodom ovogodišnje isplate uskrsnica, Općina Marijanci za ovu je namjenu u proračunu osigurala 50.000 kuna, a pravo na božićnicu imaju svi žitelji Općine čiji iznos mirovine ne prelazi 2.500 kuna ili su korisnici minimalne zajamčene naknade Centra za socijalnu skrb. Najveći iznos božićnice od 250 kuna bit će isplaćen svim korisnicima socijalne skrbi i umirovljenicima s mirovinama manjim od 1.000 kuna, 200 kuna božićnice dobit će umirovljenici s mirovinama od 1.000 do 1.500 kuna, a 150 kuna umirovljenici s primanjima od 1.500 do 2.000 kuna. Dar za Božić od 100 kuna pripast će umirovljenicima s mirovinama koje iznose od 2.000 do 2.500 kuna. Božićnica će se korisnicima koji udovoljavaju propisanim uvjetima isplaćivati od 1. prosinca 2019. godine u gotovini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci uz predočenje kopije važeće osobne iskaznice, odreska posljednje mirovine ili Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na minimalnu zajamčenu naknadu.

Podnoseći izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada za 2018./2019. godinu te Plan i program rada Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac za pedagošku godinu 2019./2020., načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić je istaknuo da je isto izvješće već usvojilo Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca kao osnivač ove ustanove te predložio zaključke o budućem radu Dječjeg vrtića i statusu Općine u vlasničkoj strukturi vrtića. Naime, s obzirom da bi se iduće godine trebao izgraditi objekt Dječjeg vrtića u Marijancima koji će ponuditi adekvatan prostor za cjelodnevni boravak djece s dva odjeljenja uz jaslice, doći će do određenih promjena kojima će se Općina Marijanci, Dječji vrtić Pinokio Donji Miholjac, te Grad Donji Miholjac morati prilagoditi. Tekstom zaključka o nadopuni Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Pinokio za 2019./2020.godinu kojeg su vijećnici prihvatili, načelnik Dorkić je u ime Općine Marijanci predložio da bi tijekom ove pedagoške godine trebalo u suradnji s Gradom Donjim Miholjcem poraditi na pronalaženju rješenja pravnog statusa Općine Marijanci kao suvlasnika Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac koji dosada nije riješen. To je posebno važno zbog izgradnje novog vrtića u Marijancima sredstvima iz Fondova EU koji uvjetuje da u vrtiću nakon toga može djelovati samo vrtić koji je u vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave na određenom području. Nadalje, program vrtića bi trebao obuhvatiti i suradnju s Općinom Marijanci na osmišljavanju i planiranju kvalitetnog rada Dječjeg vrtića Pinokio na području Općine Marijanci za iduću pedagošku godinu 2020./2021. koja bi obuhvatila rad Područnih vrtića na dvije lokacije: Marijanci i Črnkovci.

Ovim želim poručiti da je naš plan za buduće razdoblje da i nakon izgradnje novog vrtića u Marijancima, želimo zadržati postojeći vrtić u Črnkovcima sve dok za njega bude bilo interesa,“ poručio je načelnik odgovarajući na vijećničke upite o ovoj problematici.

Odličnu suradnju s Općinom Marijanci na ovom planu u proteklom razdoblju pohvalila je i ravnateljica Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac Jadranka Landup najavivši da će se na istim temeljima suradnja nastaviti i u razdoblju koje dolazi i da je i dalje na raspolaganju za rješavanje svih otvorenih pitanja.

Izglasavanjem prvih izmjena Programa mjera za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, Općinsko vijeće Marijanci promijenilo je postojeće kriterije za dobivanje financijske pomoći Općine. Dosadašnja odredba prema kojoj su prijavitelji u trenutku raspisivanja ovog javnog poziva trebali biti mlađi od 40 godina se mijenja, pa će se tako ubuduće na ovaj javni poziv moći prijaviti svi zainteresirani koji u vrijeme podnošenja svoje prijave nisu navršili 40 godina. Također, uz podnositelja zahtjeva, ni njegov bračni drug ne smije biti vlasnik nikakve nekretnine za stanovanje ukoliko se prijavljuje na ovaj javni poziv, a uz prebivalište morat će se dokazati i da mlada obitelj ima boravište na području Općine.

Također, prezentiranjem prijedloga Plana proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i upoznavanjem vijećnika s financijskim planovima, vijećnici i svi ostali mještani koji se s prijedlogom proračuna mogu detaljnije upoznati na web stranici Općine Marijanci, pozvani su da najkasnije do 5.prosinca i sami sudjeluju u kreiranju najvažnijeg planskog dokumenta Općine za iduću godinu.

20. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Četiri izvješća, devet odluka te jedan program našli su se na dnevnom redu 20.sjednice Općinskog vijeća Marijanci koja je održana u utorak 22.10.2019. godine, a na kojoj su jednoglasno ili većinom glasova usvojeni svi predloženi dokumenti.

Prema prihvaćenom izvješću o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Marijanci za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja ove godine, razvidno je da je Općina Marijanci zabilježila prihode u visini od 4.772.238,81 kunu te rashode od 2.379.213,37 kunu uz višak prihoda koji iznosi 1.765.290,26 kuna. Govoreći o ovom glavnom financijskom dokumentu Općine, načelnik Općine Darko Dorkić je naglasio kako je plan proračuna za 2019. godinu napravljen realno i u skladu s očekivanjima. Najveći dio prihoda zabilježen od poreza i poravnanja, dok su rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani zbog velikih projekata na području Općine koji su u fazi realizacije. Kazao je i kako je uredno punjenje proračuna nastavljeno i u drugoj polovici godine, ali kako neke stavke, poput prihoda iz Fondova EU možda neće biti ostvarene tijekom godine, ali ih se zbog proceduralnih obveza moralo uvrstiti u proračun.

Uz Odluke o davanju suglasnosti za provedbe ulaganja u izgradnju nerazvrstane ceste u ulici Nikole Tesle u Črnkovcima, ceste u ulici Matije Gupca u Bočkincima, te izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Marijanci koje će Općini Marijanci omogućiti da im Županija Osječko-baranjska sufinancira 50 posto sredstava za izradu projektne dokumentacije, vijećnicima su posebno zanimljive bile teme vezane uz problematiku zbrinjavanja otpada na području Općine Marijanci. Oni su naime, donijeli odluku o sklapanju Dodatka IV.Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci kojom će se nakon višemjesečnih problema, a poštujući Odluku Državne komisije, do kraja godine uvesti nova, povoljnija cijena odvoza otpada nakon dogovora s koncesionarom, tvrtkom Eko-flor plus d.o.o. iz Oroslavlja. Ovim aneksom, nova cijena odvoza otpada za naredna dva mjeseca primjenjivat će se bez varijabilnog dijela, pa će prema novoj odluci cijena odvoza za kante od 120 litara umjesto 82 plaćati 54,24 kune, dok će se kanta od 240 litara plaćati 108 kuna. U tom istom dvomjesečnom razdoblju, novi-stari koncesionar Eko-flor plus, obavit će potrebnu proceduru čipiranja kanti za otpad uz obilazak kućanstava kako bi se posebno evidentirala samačka kućanstva, koja će steći pravo na dobivanje kanti od 80 litara i nižu cijenu odvoza otpada. Nakon 1.siječnja 2020.godine primjenjivat će se nove cijene u koje će biti uključen i varijabilni dio.

Uz usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine, donošenje Programa zimskog održavanja prometnica te Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu u Veterinarskim stanicama u Donjem Miholjcu i Valpovu i financiranju troškova odvoza animalnog otpada koja će biti na snazi od 1.studenog 2019. do 28.veljače 2020., općinski vijećnici usvojili su i Odluku o zaduživanju Općine Marijanci za realizaciju novih projekata kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 4.329.000,00 kuna s kamatnom stopom od 1,53 posto godišnje.

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI 2019.

Svečana sjednica Općine Marijanci održana je 06. rujna 2019. godine sa početkom u 11,00 sati kojoj su nazočili saborski zastupnik Domagoj Mikulić, zamjenik Osječko-baranjskog župana Goran Ivanović, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca te zamjenik gradonačelnika Belišća, kao i načelnici općina Podravska Moslavina, Magadenovac, Viljevo, Petrijevci, Bizovac i Podgorač. Kao i protekle godine tako su i ovom svečanom prigodom dodjeljena javna priznanja Općine Marijanci za 2019.  godinu:

 • NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MARIJANCI: Ivan Kupčerić i Sofija Mašić
 • NAGRADA OPĆINE MARIJANCI: NK “Hajduk” Marijanci, NK “Bočkinci” Bočkinci
 • ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša OBŽ – izdvojeni ured D. Miholjac, Državna geodetska uprava – odjel za katastar nekretnina D. Miholjac, Općinski sud u Valpovu – zemljišnoknjižni odjel D. Miholjac
IZ MEDIJA U POVODU DANA OPĆINE MARIJANCI 2019.:
 
 

ODRŽANA 12. -SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

06. rujna 2018. godine, nakon polaganja vijenaca i svijeća na spomeniku poginulim braniteljima Domovinskog rata u Kunišincima, sa početkom u 11,00 sati održana je 12. po redu, svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci u povodu obilježavanja Dana Općine Marijanci – blagdana Male Gospe. Sjednica je započela intoniranjem himne Republike Hrvatske te minutom šutnje u čast svim poginulim braniteljima domovinskog rata, a zatim su se nazočnima obratili načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, u ime susjednih gradova i općina zamjenika gradonačelnika Grada Belišća Domagoj Varžić, te u ime Osječko – baranjske županije župan Ivan Anušić.

Po prvi puta od svoga osnutka 1993. godine Općina Marijanci dodijelila je i Javna priznanja za 2018. godinu:

 • ADELI FIZIR – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MARIJANCI – za dugogodišnji rad i dostignuća u odgoju i obrazovanju djece sa područja Općine Marijanci
 • IVANU FRANCUZU – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MARIJANCI – za dugogodišnji rad i dostignuća u kulturnom stvaralaštvu i promicanju umjetnosti
 • FARMI SALAŠ d.o.o. MARIJANCI – NAGRADA OPĆINE MARIJANCI – za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i društveni život na području Općine Marijanci
 • DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU MARIJANCI – NAGRADA OPĆINE MARIJANCI – za dostignuća i doprinos od značaja za društveni život te zaštitu života i imovine mještana Općine Marijanci
 • OSNOVNOJ ŠKOLI “MATIJA GUBEC” MAGADENOVAC – ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI – za uspješnu suradnju u planiranju i izgradnji novog objekta područne osmogodišnje škole u Marijancima
 • DOMU ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC – ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI – za uspješnu suradnju u planiranju i otvaranju stomatološke ambulante u Marijancima
 • GRADU BELIŠĆU – ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI – za uspješnu suradnju na razvoju komunalne infrastrukture te provedbi programa zaštite okoliša Općine Marijanci

ODRŽANA 3. – SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

08. rujna 2017. godine u Društvenom domu u Marijancima sa početkom u 11,00 sati održana je svečana sjednica općinskog vijeća Općine Marijanci povodom obilježavanja dana Općine Marijanci odnosno blagdana Male Gospe. Sjednici je prethodilo polaganje cvijeća i paljenje svijeća načelnika Općine Marijanci Darka Dorkića sa suradnicima na spomeniku poginulim braniteljima u Domovinskom ratu sa područja Općine Marijanci. Sama svečana sjednica započela je intoniranjem himne Repubike Hrvatske od strane tamburaškog sastava KUD-a “Slavonska vila” Marijanci – Kunišinci, te minutom šutnje. Predsjedavajući Danko Šargač je nakon ovoga pozdravio sve nazočne goste, te predstavnike gospodarstvenika i udruga sa područja Općine Marijanci. Nakon pozdrava uslijedio je kratak plesni i instrumentalni program KUD-a a zatim se skupu kao domaćin obratio načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić. Napravio je kratki rezime svega učinjenog u protekloj godini te naglasio zaključak kako je ovo zasigurno najuspješnija godina u povijesti poslovanja općine koja se očituje nizom realizirani projekata te pozitivnim poslovnim rezultatom na kraju godine.

Nakon načelnika skupu se u ime susjednih gradova i općina obratio gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca gospodin Goran Aladić, te u ime Osječko – Baranjske županije zamjenik župana gospodin Goran Ivanović koji su čestitali načelniku i suradnicima na svim uspjesima u tijeku godine te zaželjeli daljnje uspjehe u narednom razdoblju.

Posljednji se skupu obratio Tajnik u Ministarstvu obrane Repbulike Hrvatske gospodin Tomislav Ivić te napomenuo dugogodišnju suradnju sa načelnikom Općine Marijanci pohvalivši njegov rad i rad njegovih suradnika te također zaželio puno uspjeha u narednom mandatu.

Nakon govora Tomislava Ivića predsjedavajući Danko Šargač zaključio je svečanu sjednicu te pozvao sve nazočne na obilazak novootvorene područne osmogodišnje škole u Marijancima te na svečani ručak u sali Društvenog doma u Marijancima.

ODRŽANA I. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI, SAZIV: 2017.-2021.

U ponedjeljak 12. lipnja 2017. godine sa početkom u 19,00 sati održana je I. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci, saziv 2017.-2021. godine. Sjednicu je otvorio ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave, gospodin Branko Matijević koji je utvrdio kvorum odnosno da je na sjednici prisutno 9 od 11 izabranih vijećnika. Na sjednici su izabrani članovi Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanje. Također izabrani su i novi-stari predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća odnosno Danko Šargač i Josip Dukmenić. Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić čestitao je svim vijećnicima koji su prisegnuli na dužnost te istakao kako se nada budućoj uspješnoj suradnji u radu Općinskog vijeća. Cjelokupna sjednica održana je u svečanoj i dostojanstvenoj atmosferi a prva radna sjednica vijeća najavljena je već za početak mjeseca srpnja.

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI ZA 2017. GODINU

OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU:

 ZAPISNICI sa sjednica Općinskog vijeća, saziv: 2013.-2017.

 

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI 2016. GODINE

Dana 08.09. (Blagdan Male Gospe) obilježili smo Dan Općine Marijanci koji je započeo Svetom misom u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Marijancima nakon koje je čelništvo općine položilo cvijeće i zapalilo svijeće na spomeniku poginulim braniteljima Domovinskog rata na području Općine Marijanci. Nakon toga slijedilo je otvaranje radova katastarske izmjere k.o. Kunišinci.

 Svečana sjednica započela je u 13:00 sati. Nakon pozdravljanja gostiju od strane predsjednika općinskog vijeća Općine Marijanci Danka Šargača, uvodni govor održao je načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić. Slijedio je govor župana Vladimira Šišljagića. Načelnik Općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara održao je govor kao predstavnik susjednih općina i gradova dok je završnu riječ imao gradonačelnik grada Valpova te saborski zastupnik Leon Žulj.

 Po zavšetku sjednice obavljen je kratak obilazak gradilišta odvodnje Marijanci – Kunišinci te održan je svečani domjenak u Društvenom domu Marijanci.

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI 2015. GODINE

Prije same svečane sjednice Općine Marijanci načelnik Darko Dorkić zajedno sa suradnicima položio je vijenac i zapalio svijeću na spomenik poginulim braniteljima.

Nakon polaganja vijenca uslijedio je doček gostiju ispred društvenog doma u Marijancima, te pozdrav gostiju sa načelnikom i vijećnicima.

Osim načelnika i gradonačelnika susjednih općina i gradova te predstavnika javnih ustanova i općinskih udruga, na sjednici su prisustvovali i neki visoki državni dužnosnici kao što su podpredsjednik hrvatskog sabora Vladimir Šeks, ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić, državni tajnik ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Zdravko Krmek te saborski zastupnici Nevenka Majdenić i Josip Salapić.

Svečanu sjednicu vijeća Općine Marijanci otvorila je predsjednica vjeća Ksenija Savić koja je nakon pozdrava nazočnima i odslušane državne himne upoznala nazočne sa dnevnim redom. Prvu točku dnvenog reda sjednice imao je načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić koji je goste upoznao sa svim tekućim i završenim kapitalnim projektima te planiranim investicijama kao i ostalim poslovima koje je općina uspješno odradila u protekloj godini.

Po završetku izglaganja načelnika za govornicu su redom pozivani: sborska zastupnica Nevenka Majdenić, državni tajnik Zdravko Krmek, ministar Tomislav Ivić te podpredsjednik sabora Vladimir Šeks koji su sa zadovoljstvom govorili o realiziranim projektima i odrađenim poslovima na području Općine Mrijanci u proteklom razdoblju.

Svi govornici naglasili su ključ uspjeha svih kapitalnih projekata na ovom prostoru a to je izvrsna suradnja lokalnog čelništva sa središnjom državnom vlasti odnosno Vladom Republike Hrvatske.

Nakon svih govornika riječ je ponovno preuzeo načelnik Darko Dorkić koji je prezentacijom pod nazivom “Vodoopskrba Općine Marijanci” predstavio ovaj opsežni projekt, njegov tijek i konačni završetak te su po završetku prezentacije podijeljene zahvalnice državnim dužnostnicima,

ali i svima ostalima koji su svojim radom pridonijeli razvoju i boljitku Općine Marijanci kao što su:

Gradonačelnik grada Belišća Zvonko Borić

Direktor poduzeća “Kombel” d.o.o. Slavko Marjančević

Voditelj odjela za investicije u poduzeću “Kombel” d.o.o. Siniša Peterlić

Direktor VGO Osijek Zoran Đuroković

Direktor Miholjačkog poduzetničkog centra Valent Poslon

Sam kraj svečane sjednice obilježila je ceremonija povodom završetka projekta vodoopskrbe Općine Marijanci te otvaranje radova u okviru projekta EIB II.

 
Skip to content