Poduzetnička zona Črnkovci

Poduzetnička zona Črnkovci nalazi se na lokaciji koja tradicionalno ima karakter industrijskog središta, ne samo Općine Marijanci, već i susjednih mjesta. Smještena je na području bivše tvronice kudjelje i lana u Črnkovcima („Lintex“ i „Kudjeljara“). Krug stare tvornice smješten je na istočnom ulazu u mjesto, na sjevernoj strani državne ceste D-34, Osijek-Slatina. Lokacija je iznimno povoljna zbog prilazne ceste iz pravca mjesta te mogućnosti izgradnje nove prilazne ceste izvan naselja, čime bi se smanjila frekvencija vozila kroz samo mjesto. Ujedno, mjesto Črnkovci su sjecište državne ceste sa tri županijske što naglašava povoljan položaj ove poslovne zone u prometnoj povezanosti sa ostatkom regije. Važno je još napomenuti da je sjeverna strana kruga stare tvornice omeđena rijekom Karašicom koja je korištena kao izvor vode za tehnološke procese stare tvornice te kao takva može poslužiti kao jedan važan resurs.

Idejno rješenje Poduzetničke zone Črnkovci možete pogledati ovdje…

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

• električna mreža je određena sa postojećim trafostanicama uz mogućnost osiguranja snage u okviru 2 x 1.000 kVA,

• priključak plinske mreže izvršen je na postojeću mjesnu mrežu, duljina mreže je oko 1.000 metara a priključak na mrežu je u kontaktnoj zoni,

• telefonska mreža nalazi se u kontaktnoj zoni i osigurat će se priključci za fiksnu telefoniju

• duljina vodoopskrbnog cjevovoda je 1.150 metara a priključen je na spojni cjevovod Gat-Črnkovci, za vodovodnu mrežu koriste se cijevi od PE-HD materijala

• oborinska odvodnja putem cijevnih propusta locirana je paralelno s trasom cesta unutar zone

• cestovna struktura unutar zone proteže se u 2 kraka, prvi je dužine 600 metara dok je drugi dužine 580 metara, širina ceste na ova dva kraka je 6 metara

Jedna od uspješniji firmi u Poduzetničkoj zoni Črnkovci je Tersa d.o.o. Ova firma bavi se preradom drveta i proizvodnjom drvene ambalaže za voće i povrće kao i drvene stolarije a većina ovih proizvoda se izvozi na trište EU, te upošljava 80 djelatnika. Pored ovog većeg gospodarskog subjekta u krugu zone posluje i nekoliko manjih: REMPLAST d.o.o.-prerada plastičnih masa, CANABIS d.o.o.-prerada lanene sirovine, BOSNIĆ-obrt za trgovinu, PEKARA ČRNKOVCI-obrt za pekarske proizvode i tjesteninu.

Svi poduzetnici zainteresirani za kupnju parcela u Poduzetničkoj zoni Črnkovci imaju mogućnost sve relevantne informacije o zoni i cijeni parcela pronaći u “Programu raspolaganja Poduzetničkom zonom Črnkovci” /“Disposal of the entrepreneurial zone Črnkovci” koji je donešen odlukom Vijeća Općine Marijanci ili u Uredu načelnika i općinske uprave.

PROJEKT SUNČANA ELEKTRANA ČRNKOVCI

Općina Marijanci uskoro ulazi u još jedan značajan projekt – Projekt Sunčane elektrane Črnkovci. Za isti projekt stvoreni su potrebni preduvjeti nakon što je Općinsko vijeće Marijanci na svojoj posljednjoj sjednici donijelo Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji na razvoju projekta Sunčana elektrana Črnkovci.

Kako je istom prigodom pojasnio načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, nakon potpisivanja Sporazuma, Općina Marijanci krenut će u izradu potrebne tehničko-projektne dokumentacije, koju će financirati HEP, a koja će prethodno biti odobrena od HEP-ovih osoba zaduženih za vođenje i koordinaciju razvojnih projekata. Ovim projektom i Općina Marijanci aktivno se priključuje grupi malobrojnih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koji će kroz konkretne projekte biti dionici investicijske politike Hrvatske elektroprivrede u obnovljive izvore, a čiji su partneri gradovi i općine.

Sunčana elektrana priključne snage od 4,5 megavata planira se sagraditi na površini od 12 hektara u Poduzetničkoj zoni Črnkovci s obzirom da ta lokacija u potpunosti odgovara zahtjevima HEP-a. Za korištenje istog prostora, Općina Marijanci trebala bi godišnje uprihoditi i do 400.000 kuna godišnje tijekom operativnog razdoblja elektrane.