Udruge

Na području Općine Marijanci djeluju sljedeće nevladine organizacije:

• Vatrogasna zajednica Općine Marijanci koju čine: DVD Marijanci, DVD Kunišinci, DVD Čamagajevci i DVD Bočkinci dok DVD Črnkovci djeluje u sklopu vatrogasne zajednice Donji Miholjac.

• Nogometni klub “Hajduk” Marijanci, nogometni klub “Mladost” Črnkovci, nogometni klub “Bočkinci” Bočkinci.

• Kulturno umjetničko društvo “Slavonska Vila” Marijanci-Kunišinci.

• Lovačko društvo “Jelen” Marijanci.

• Športsko-ribolovno društvo: “Plosna” iz Kunišinaca i “Smuđ” iz Črnkovaca.

• Udruga mladih “STRUG” Marijanci.

• Udruga mladih “DRVENO SELO” Čamagajevci.

  • Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Općinska organizacija Marijanci
  • Udruga mještana Črnkovci

JAVNI NATJEČAJI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA I MANIFESTTACIJA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI U 2020. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA I MANIFESTACIJA UDRUGA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA PODRUČJE OPĆINE MARIJANCI U 2020. GODINI

Upute za prijavitelje – kultura i društvene djelatnosti 2020.

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI U 2019. GODINI

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH POTPORA UDRUGAMA SA PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRIJAVNI OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH POTPORA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA IZ PROGRAMA KULTURE I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2019. GODINU

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA IZ PODRUČJA ŠPORTA U 2019. GODINI

POTPISANI UGOVORI O SUFINANCIRANJU PROGRAMA UDRUGA SA PORUČJA OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

U utorak 12. ožujka 2019. godine načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić potpisao je sa predstavnicima udruga civilnog društva sa područja Općine Marijanci Ugovore o sufiananciranju programa i aktivnosti istih u 2019. godini. Rezultat je ovo provedenog natječaja za sufinanciranje udruga temeljem programa javnih potreba u športu, kulturi i društvenim djelatnostima temeljem kojeg su donešene Odluke o sufinanciranju programa i aktivnosti iz područja športa u ukupnom iznosu 147.700,00 kuna te programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih djelatnosti u ukupnom iznosu 42.750,00 kuna. Udruge koje su po ovom natječaju ostvarile pravo na sufinanciranje u 2019. godini su:

  • Nogometni klub “Hajduk” Marijanci – iznos potpore: 50.000,00 kuna
  • Nogometni klub “Mladost” Črnkovci – iznos potpore: 50.000,00 kuna
  • Nogometni klub “Bočkinci” Bočkinci – iznos popore: 30.000,00 kuna
  • Kulturno umjetničko društvo “Slavonska vila” Marijanci-Kunišinci – iznos potpore: 30.000,00 kuna
  • ŠRD “Smuđ” Črnkovci – iznos potpore: 13.700,00 kuna
  • Udruga mladih “Strug” Marijanci – iznos potpore: 8.500,00 kuna
  • ŠRD “Plosna” Kunišinci – iznos potpore: 4.000,00 kuna
  • Lovačko društvo “Jelen” Marijanci – iznos potpore: 4.000,00 kuna

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJA UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

JAVNI NATJEČAJI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI U 2019. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI U 2019. GODINI

Upute za predlagatelje – sport 2019.

Upute za predlagatelje – kultura i društvene djelatnosti 2019.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA U 2019. GODINI – JAVNE POTREBE U SPORTU

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U 2019. GODINI – JAVNE POTREBE U KULTURI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA