GOSPODARENJE OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općina Marijanci 2018. – 2023.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

Odluka o posebnim mjerama zabrane odlaganja otpada

POPIS LOKACIJA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

“JASNO I ČISTO” - UČENICI OŠ IVANA KUKULJEVIĆA NAUČILI KAKO KOMPOSTIRANJEM SMANJITI KOLIČINU KOMUNALNOG OTPADA

Nakon nedavno održane radionice o kompostiranju za učenike Područne škole Marijanci, a u okviru projekta Jasno i čisto koji zajednički provode Grad Belišće i Općina Marijanci, ista radionica danas je održana i za učenike drugih razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića u Belišću. Motivirati malene sugrađane na kućno kompostiranje s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada jedan je od glavnih ciljeva ovih radionica.

Za 64 polaznika drugih razreda podijeljenih u tri grupe, predavačice su ponovno pripremile interaktivnu i zanimljivu radionicu kojom su, kroz razne igre, pokazale što je kompostiranje, kako se i od čega može proizvoditi kompost te gdje ga i kako upotrijebiti. Uz pomoć didaktičkih igračaka nabavljenih kroz projekt, a koje će ostati školi u trajnom vlasništvu, naučili su i što je biootpad, zašto i kako ga odvojeno prikupljati, gdje i kako se obrađuje odvojeno prikupljeni biootpad, te što se dobiva obradom odvojeno prikupljenog biootpada.

- Jasno i čisto uistinu je jedan hvalevrijedan projekt i uistinu smo ponosni na Grad Belišće kao njegovog nositelja što su omogućili podizanje svijesti o gospodarenju otpadom u našoj zajednici. Svakako mogu reći da smo postali svjesniji svojih uloga u sprječavanju nastanka otpada iz kuhinje koji se trenutno odlaže na odlagalištima otpada. Za Osnovnu školu Ivana Kukuljevića, baš kao i za PŠ Marijanci, osigurana su po dva kompostera, stoga će svi učenici, njih 742, ali i ostali djelatnici škole, odsad moći u njima odlagati otpad – rekla nam je učiteljica Karmen Soldo.

Projekt Jasno i Čisto provode Grad Belišće i Općina Marijanci u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čija je svrha pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

“JASNO I ČISTO” - RADIONICA O KOMPOSTIRANJU I PRAVILNOM GOSPODARENJU OTPADOM

Kompostiranjem možemo smanjiti količinu komunalnog otpada za do 30 posto i tako obogatiti tlo i prehraniti biljke, naučili su, između ostaloga, učenici Područne škole Marijanci na današnjoj radionici provedenoj u sklopu projekta Jasno i čisto. Za 44 učenika od prvog do četvrtog razreda podijeljenih u dvije grupe predavačice su u školskom dvorištu pripremile interaktivnu i zanimljivu radionicu kojom su, kroz razne igre, pokazale kako i što kompostirati, a što ne, te zainteresirale ove mališane za kompostiranje. Uz pomoć didaktičkih igračaka nabavljenih kroz projekt, a koje će ostati školi u trajnom vlasništvu, naučili su i kako pravilno razvrstavati otpad.

- Kad mi je ravnatelj prije nekoliko tjedana najavio radionicu na temu kompostiranja u našoj Područnoj školi, oduševljeno sam reagirala jer je neprocjenjivo naučiti iz prve ruke kako pravilno gospodariti otpadom. Moram priznati da sam i sama naučila neke nove informacije koje ću svakako primijeniti i u školi i kod kuće, a osobito mi je drago što su naši mališani već u ranoj dobi postali svjesni važnosti kompostiranja. Naime, nekoliko mi je učenika tijekom radionice prišapnulo pitanje hoćemo li sada imati komposter u školskom dvorištu – rekla nam je učiteljica Ana-Marija Belcar.

Dva kompostera svakako su osigurana za PŠ Marijanci, stoga će svi učenici, uključujući i one od petog do osmog razreda, ali i ostali djelatnici škole, odsad moći u njima odlagati otpad. Jedan od učenika simpatično nam je rekao kako kod kuće nema komposter, ali će ga napraviti uz pomoć tate, što dovoljno govori o tome koliko jedna radionica može utjecati na ponašanje mladih.

Projekt Jasno i Čisto provode Grad Belišće i Općina Marijanci u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čija je svrha pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.