Home » O općini » Jedinstveni upravni odjel

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu ustrojen je Jedinstveni upravni odjel koji obavlja sve poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u svom djelovanju, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku općine.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu, a osobito:
1. neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća
2. u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju mjere propisane tim aktom i zakonom
3. u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
4. vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja i potvrde
5. obavlja poslove državne uprave koji budu prenijeti na Općinu
6. obavlja i druge poslove od interesa za općinu i njena tijela sukladno zakonima, Statutu i drugim propisima.

Jedinstveni upravani odjel Općine Marijanci ustrojen je na sljedeći način:

  • Ivan Pandurić, mag.oec. – pročelnik
  • Ana Prevolšek, mag.admin.publ. – viši stručni suradnik za upravne poslove i društvene djelatnosti
  • Dijana Alšić, pristup.oec. – viši referent za financije, proračun i obračun plaća
  • Ljerka Alšić, oec. – referent za računovodstvo i komunalnu naknadu
  • Darko Alšić – komunalni namještenik
  • Antonio Evetić – komunalni namještenik
  • Ivan Palčok – komunalni namještenik
  • Vesna Popović – spremačica

AKTI NORMATIVNOG USTROJA POSLOVANJA OPĆINE MARIJANCI

Natječaji- Arhiva

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content