Home » JAVNA NABAVAPrijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

JAVNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – OBJAVE

JAVNA NABAVA – OBJAVE

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA – OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) OPĆINA MARIJANCI ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  1. OPG DARKO DORKIĆ, J.J. STROSSMAYERA 97, MARIJANCI, OIB: 26921287137

OBAVIJEST – JAVNA NABAVA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI OPĆINE MARIJANCI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (PRESTAO VAŽITI 27. PROSINCA 2018. GODINE)

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17):

  • Naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.
  • Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

REGISTAR UGOVORA Općine Marijanci ustrojen je 20. veljače 2018. godina i sva njegova kasnija ažuriranja objavljuju se u standardiziranom obliku na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH kojemu možete pristupiti otvaranjem poveznice: Oglasnik 

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2021. GODINU

VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2020. GODINU

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2018. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2018. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2017.. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

Arhiva članaka

Skip to content