Home » PRISTUPAČNOST WEB STRANICE

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

PRISTUPAČNOST WEB STRANICE

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) Općina Marijanci objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Marijanci nastoji sve sadržaje koje objavljuje na svojoj službenoj internet stranici učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine”, broj 17/19), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službenu internet stranicu Općine Marijanci ( https://www.marijanci.hr/ ).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internet stranica Općine Marijanci je djelomično usklađena s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine”, broj 17/19), te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Postavljenjem One Click Acessibility plugin-a ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) uz iznimke koje se navode u nastavku:

Nepristupačan sadržaj

Neusklađenost sa zakonom

– Fotografije na stranici nemaju odgovarajuće opise (alternativni tekst)

– PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word već skeniranjem tiskanih dokumenata

– Skenirani dokumenti nisu u fontu bez serifa, niti su u preporučenoj veličini fonta

– dio poveznica nema prikladan opis

– PDF datoteke se otvaraju u novom prozoru preglednika

– kontrast na određenim objavama nije dovoljno izražen

– pojedine poveznice se nalaze na slikama, a to nije naglašeno stoga korisnik nije u mogućnosti prepoznati da se radi o poveznicama

 

Za sve neusklađenosti internet stranice Općine Marijanci www.marijanci.hr pod prethodnom točkom Općina Marijanci se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine, a nisu u skladu sa Zakonom Općina Marijanci kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene zakona

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova izjava sastavljena je 23. listopada 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene uz automatiziranu provjeru pristupačnosti putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane za pristupačnost službene internet stranice stranice Općine Marijanci, korisnici mogu uputiti putem kontakt obrasca na web stranici http://www.marijanci.hr/kontakt/ ili putem e maila: info@marijanci.hr, telefona: 031/643-150, fax-a: 031/643-334 ili pisanim putem na adresu: Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci.

Općina Marijanci će na Vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora za zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije pristupačnosti službenih internet stranica Općine Marijanci, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content