Home » PRISTUPAČNOST WEB STRANICEPrijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

PRISTUPAČNOST WEB STRANICE

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) Općina Marijanci objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Marijanci nastoji sve sadržaje koje objavljuje na svojoj službenoj internet stranici učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine”, broj 17/19), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službenu internet stranicu Općine Marijanci ( https://www.marijanci.hr/ ).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internet stranica Općine Marijanci je djelomično usklađena s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine”, broj 17/19), te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Postavljenjem One Click Acessibility plugin-a ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) uz iznimke koje se navode u nastavku:

Nepristupačan sadržaj

Neusklađenost sa zakonom

– Fotografije na stranici nemaju odgovarajuće opise (alternativni tekst)

– PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word već skeniranjem tiskanih dokumenata

– Skenirani dokumenti nisu u fontu bez serifa, niti su u preporučenoj veličini fonta

– dio poveznica nema prikladan opis

– PDF datoteke se otvaraju u novom prozoru preglednika

– kontrast na određenim objavama nije dovoljno izražen

– pojedine poveznice se nalaze na slikama, a to nije naglašeno stoga korisnik nije u mogućnosti prepoznati da se radi o poveznicama

 

Za sve neusklađenosti internet stranice Općine Marijanci www.marijanci.hr pod prethodnom točkom Općina Marijanci se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine, a nisu u skladu sa Zakonom Općina Marijanci kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene zakona

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova izjava sastavljena je 23. listopada 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene uz automatiziranu provjeru pristupačnosti putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane za pristupačnost službene internet stranice stranice Općine Marijanci, korisnici mogu uputiti putem kontakt obrasca na web stranici http://www.marijanci.hr/kontakt/ ili putem e maila: info@marijanci.hr, telefona: 031/643-150, fax-a: 031/643-334 ili pisanim putem na adresu: Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci.

Općina Marijanci će na Vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora za zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije pristupačnosti službenih internet stranica Općine Marijanci, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

Arhiva članaka

Skip to content