Marijanci
 
 

Marijanci

Najveće naselje a ujedno i općinsko središte od 1993. godine. Prema popisu stanovništva iz 2011. u Marijancima živi 844 stanovnika u 268 kućanstava. Od gospodarskih subjekata treba izdvojiti firme “Matakovo” d.o.o., “Marijančanka” d.o.o. i farmu “Salaš” za koje se može reći da su nositelji zapošljavanja i gospodarskog razvoja u ovom naselju. Od udruga u selu djeluju NK Hajduk, DVD Marijanci, KUD Slavonska Vila Marijanci-Kunišinci, udruga mladih te Lovačko društvo Jelen. Naselje Marijanci su ujedno i Župa sv. Petra i Pavla kojoj kao filijala pripada i naselje Kunišinci dok se istoimena župna crkva sv. Petra i Pavla s gotičkim portalom na južnim vratima iz 14. ili 15. stoljeća nalazi na listi zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture. Marijanci kao naselje po privi puta se spominje u knjigama župe u XIV. stoljeću i prikupljanju crkvenog poreza. U tadašnjoj župi Blažene Djevice Marije (1333.-1334.) stolovao je župnik Dionizije. U srednjem vijeku Marijanci su pripadali pečujskoj (Pecs,Republika Mađarska) biskupiji, a danas đakovačko-srijemskoj. Prema tadašnjem Srednjovjekovnom političkom uređenju selo je smješteno u križevačku županju, a unutar te županije područje Marijanaca upravljao je vlasnik Subotice. Nedaleko od Marijanaca postoji lokalitet na kojem se nalazila Keltska utvrda iz I. stoljeća poslije Krista. Na lokalitetu su izvršena sondiranja te je utvrđeno da je naselje odnosno utvrda postojala 20-tak godina prema pronađenim nalazima i sloju na kojem se nalaze ostaci.

URUČENI KLJUČEVI STANA NOVOM STOMATOLOGU U MARIJANCIMA

05. siječnja 2018. godine uručeni su ključevi stana u vlasništvu Općine Marijanci voditelju tima stomatološke ordinacije Marijanci dr. Alenu Dudašu. Naime, samim početkom 2018. godine sa radom u punom radnom vremenu svakog dana započeo je novi tim stomatološke ordinacije u Marijancima na čelu kojega se kao voditelj nalazi doktor Alen Dudaš. Zadnja je ovo faza dugo planirane inicijative stambenog smještanja na području Općine Marijanci ovako deficitarnog kadra. Sve je započelo darovanjem Osječko-baranjske županije, zgrade stare škole i pripadajućeg školskog stana Općini Marijanci, nakon čega je Općinsko vijeće Općine Marijanci svojoj odlukom odredilo namjenu stana isključivo za stambeno smještanje stomatologa kojeg je već godinama bilo teško pronaći za rad u ordinaciji Marijanci. Nakon toga u dogovoru sa aktualnim stomatologom stan je Općina Marijanci adekvatno uredila i opremila te su općinski načelnik Darko Dorkić i dr. Alen Dudaš potpisali i Ugovor o davanju na korištenje predmetnog objekta bez naknade, na obostrano zadovoljstvo. Ovim putem želimo novom doktoru – stomatologu dobrodošlicu i ugodan boravak u Općini Marijanci.

 

 

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE PJEŠAČKIH STAZA I JAVNIH POVRŠINA U MARIJANCIMA I ČRNKOVCIMA

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA I JAVNIH POVRŠINA

Dana 10. travnja 2017. godine započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji pješačkih staza i javnih površina na području Općine Marijanci. Ovaj projekt obuhvaća izgradnju pristupnog pješačkog puta do novoizgrađene osnovne škole u Marijancima te vezano sa time i preasfaltiranje javne površine na Trgu sv. Petra i Pavla u Marijancima, a osim toga izgradit će se i nova pješačka staza do novog dijela mjesnog groblja u Črnkovcima. Izvođač radova je Karašica – Vučica d.d. a vrijednost radova iznosi 528.899,38 kuna.

 

 

 

SVEČANO OTVORENJE OSMOGODIŠNJE ŠKOLE U MARIJANCIMA 25.TRAVNJA 2017.

Prva škola u Marijancima otvorena je 1823.godine. Učenici od petog do osmog razreda zadnjih 40 godina putovali su autobusom na nastavu u Magadenovac koji je 10 kilometara udaljen od Marijanaca.Dana 25.travnja 2017.g otvorena je nova škola, s tisuću četvornih metara prostora, sedam učionica od kojih je jedna informatička s kompletnom najsuvremenijom opremom. Izgrađeno je i sportsko igralište.

90 učenika od jeseni u novu školsku godinu krenuti će u potpuno novim uvjetima.

Projekt je financirala Osječko-baranjska županija, u vrijednosti šest milijuna kuna. Škola je završena prije predviđenog roka.

Preostaju još dvije želje – da nam nadležne institucije prepuste staru školu kako bi je prenamjenili u vrtić, te novu sportsku dvoranu, što je župan Vladimir Šišljagić i obećao, jer su projektna dokumentacija i građevinska dozvola spremne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŽIĆNO – NOVOGODIŠNJI KONCERT 2016.

17. prosinca 2016. godine u Društvenom domu u Marijancima sa početkom u 19,00 sati održan je Božićno – Novogodišnji koncert mlađih dobnih kategorija KUD-a “SLAVONSKA VILA” Marijanci – Kunišinci i djece dječjeg vrtića “PINOKIO” iz Marijanaca.

 

 

 

 

 

 

Koncertu je prethodio mali vatromet na Trgu sv. Petra i Pavla u Marijancima, a svoji prvi nastup imala je najmlađa sekcija tamburaša KUD-a koji su premijerno izveli nekoliko skladbi na samom početku nastupa. Nakon malih tamburaša uslijedio je scenski nastup popularnog zabavljačkog dvojca “Did Tunja i bać Roka” koji su sa nekoliko komičnih skečeva dobro nasmijali posjetitelje u prepunoj sali Društvenog doma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sljedeća je na scenu stupila mlađa dobna skupina KUD-a izvodeći plesnu koreografiju plesova Slavonije čiji članovi su nakon plesa izveli niz prigodnih božićnih recitacija.

 

 

 

 

 

Na samom kraju koncerta nastupila su i djeca dječjeg vrtića iz Marijanaca sa božićnim igrokazom i recitacijama a svu djecu sudionike koncerta na samom kraju darivao je prisutni Djed Božićnjak.

 

 

 

 

 

ZAVRŠENA IZGRADNJA PLATOA I PJEŠAČKE STAZE NA MJESNOM GROBLJU MARIJANCI

Krajem listopada završeni su radovi na rekonstrukciji pješačke staze i izgradnja platoa ispred mrtvačnice gdje će se održavati obredi posljednjeg ispraćaja.

Ukupna vrijednost radova je 202.025,00 kuna. Osječko-baranjska županija sufinancirala je ovaj projekt sa 10.000,00 kuna.

 

IZGRADNJA PODRUČNE OSMOGODIŠNJE ŠKOLE U MARIJANCIMA PRI SAMOM KRAJU!  (24.10.2016.)

Ličenjem zidova unutrašnjosti objekta i bojanjem fasade započela je i posljednja faza izgradnje područne osmogodišnje osnovne škole u Marijancima. Ovom velikom investicijom koju je financirala Osječko-baranjska županija u prvoj fazi bit će izgrađena škola sa vanjskim igralištem dok je u drugoj fazi planirana izgradnja športske dvorane, te će tako Marijanci i Kunišinci nakon mnogo godina ponovno dobiti osmogodišnju osnovnu školu koja bi sa radom trebala započeti u jesen 2017. godine.

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PLATOA I PJEŠAČKE STAZE NA MJESNOM GROBLJU U MARIJANCIMA

Početkom listopada započeli su i radovi na izgradnji platoa za održavanje obreda ispred mrtvačnice te rekonstrukcija pješačke staze na mjesnom groblju u Marijancima. Ukupna vrijednost radova je 202.025,00 kuna a Osječko-baranjska županija sufinancira ovaj projekt sa 10.000,00 kuna.

 

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE NK “HAJDUK” MARIJANCI

10. listopada 2016. godine započeti su radovi na rekonstrukciji objekta na nogometnom igralištu u Marijancima. Investicijom vrijednom 348.798,13 kuna rekonstruirati će se i obnoviti cijeli objekt: izmjena krovišta i betoniranje serklaža iznad dijela objekta, unutarnje uređenje i nova fasada, nova vanjska stolarija i solarni sustav grijanja sanitarne vode. Ovim zahvatom će se jedna derutna građevina pretvoriti u funkcionalan i energetski učinkovit objekt za budući daljnji razvoj sporta u naseljima Marijanci i Kunišinci.