Vatrogastvo

 1. Na inicijativu DVD-a Marijanci, Kunišinci, Čamagajevci i Bočkinci došlo je do početka osnivanja Vatrogasne zajednice općine Marijanci. Od ovih DVD-a sazvao se Inicijativni odbor, svaki DVD  je dao po 2 člana tako da je su Inicijativni odbor sačinjavali:
 1. DVD Marijanci – Dragan Krleža
 2. DVD Marijanci – Spomenko Matković
 3. DVD Kunišinci – Šimo Vukelić
 4. DVD Kunišinci – Zdenko Vrhovec
 5. DVD Čamagajevci – Kruno Belošević
 6. DVD Čamagajevci – Davor Lovrić
 7. DVD Bočkinci – Željko Bočkinac
 8. DVD Bočkinci – Domagoj Bočkinac
 9. Načelnik općine – Darko Dorkić
 10. Stručna osoba – Tihomir Dioši

Već na prvoj sjednici donesena je odluka da se za predsjednika Inicijativnog odbora imenuje Dragan Krleža. Do samog osnivanja održano je 5 sjednica na kojima je sve pripremljeno za Osnivačku Skupštinu vatrogasne zajednice općine Marijanci, koja je održana 17. 04. 2010. godine u Marijancima. Predsjedništvo  VZOM-a čine:

 1. Dragan Krleža, DVD Marijanci – predsjednik
 2. Darko Dorkić, Načelnik općine Marijanci – zamjenik predsjednika
 3. Domagoj Bočkinac, DVD Bočkinci – zapovjednik
 4. Tihomir Dioši, DVD Marijanci – tajnik
 5. Šimo Vukelić, DVD Kunišinci – član predsjedništva i blagajnik
 6. Kruno Belošević, DVD Čamagajevci – član predsjedništva
 7. Spomenko Matković, DVD Marijanci – član predsjedništva
 8. Zdravko Geto, DVD Marijanci – član predsjedništva

Zapovjedništvo VZOM-a čine:

 1. Domagoj Bočkinac, DVD Bočkinci – zapovjednik
 2. Klement Markser, DVD Marijanci – zamjenik zapovjednika
 3. Zdenko Vrhovec, DVD Kunišinci – član
 4. Dejan Lovak, DVD Čamagajevci – član

Nadzorni odbor VZOM-a čine:

 1. Ivan Pandurić, pročelnik JUO Općine Marijanci
 2. Davor Lovrić, DVD Čamagajevci
 3. Kazimir Fabijančić, DVD Kunišinci

Vatrogasna zajednica danas broji 338 članova a od toga: djeca 66 članova, mladež 50 članova, operativni članovi 88 članova, članice 23 i ostali 111. Od ukupnog broja članova u Vatrogasnoj zajednici su: 59 ispitanih vatrogasaca, 17 vatrogasaca I. klase, 8 vatrogasnih dočasnika, 2 vatrogasna dočasnika I. klase, 2 vatrogasna časnika, 1 voditelj mladeži i 1 rukovatelj motornom pumpom. Od veće opreme vatrogasna zajednica posjeduje: navalno vozilo 3.000 litara vode, terensko vozilo 2.000 litara vode, kombi vozilo za prijevoz ljudstva, traktorska cisterna Creina od 5.000 litara, 3 traktorske cisterne Belje od 3.000 litara i 5 motornih pumpi.

Kontakt: VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJANCI, Trg svetog Petra i Pavla 2a, 31555 Marijanci, žiroračun: 2500009-1101329337, OIB: 94350061796

SLUŽBENI GLASNICI VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI:

STATUT VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI usklađen sa novim Zakonom o udrugama.

ZAHTJEV ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire Vatrogasna zajednica Općine Marijanci (VZOM) utvrđeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Vatrogasnoj zajednici Općine Marijanci

 • putem mobitela na broj: 091/265-9054
 • putem faxa na broj: 031/643-142
 • putem elektroničke pošte: vzo.marijanci@gmail.com
 • poštom na adresu: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci, Trg Sv. Petra i Pavla 2a, 31 555 Marijanci

Službenik za informiranje: Tihomir Dioši

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU

Godišnje izvješće službenika za informiranje 2018 – VZOM

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama

Vatrogasna zajednica Općine Marijanci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) koji su objavljeni u NN 38/11. Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

ODRŽAN 16. KUP VATROGASNE DJECE I MLADEŽI

U nedjelju 01. rujna 2019. godine Dobrovoljno Vatrogasno društvo Marijanci organiziralo je tradicionalni 16. po redu KUP djece i mladeži povodom obilježavanja dana Općine Marijanci. Vatrogasni kup otvorio je načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić a na kupu je sudjelovalo 23 ekipe djece i 13 ekipa vatrogasne mladeži. Djeca su pored vatrogasne vježbe sudjelovala i na vatrogasnim  igricama dok je mladež uz vježbu imala i štafetnu utrku. Čestitamo  svim sudionicima na ostvarenim rezultatima kako slijedi:

DJECA ŽENSKA – vježba:

 1. DVD KUNIŠINCI
 2. DVD MARIJANCI
 3. DVD BENIČANCI
DJECA ŽENSKA – igrice:
 1. DVD MARIJANCI
 2. DVD KUNIŠINCI
 3. DVD BREZNICA NAŠIČKA
DJECA MUŠKA – vježba:
 1. DVD BARANJSKO PETROVO SELO
 2. DVD BENIČANCI
 3. DVD BREZNICA NAŠIČKA
DJECA MUŠKA – igrice:
 1. DVD BENIČANCI
 2. DVD VELIŠKOVCI
 3. DVD KOŠKA
MLADEŽ ŽENSKA:
 1. DVD FERIČANCI
 2. DVD MARIJANCI
 3. DVD BREZNICA NAŠIČKA
MLADEŽ MUŠKA:
 1. DVD BERAVCI
 2. DVD DONJA MOTIČINA
 3. DVD JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

9. IZVJEŠTAJNA GODIŠNJA SKUPŠTINA VZOM

Članovi Vatrogasne zajednice Općine Marijanci (VZO) održali su u subotu, 9. ožujka u Čamagajevcima, 9. redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu.

Nakon održanih Skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava, održana je i Skupština VZO Marijanci na kojoj su izaslanici iz društava, prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice, te donijeli plan rada i plan financijskog poslovanja za 2019., kao i projekciju financijskog plana za 2020. godinu.

Vatrogasna zajednica općine Marijanci jedna je od najmanjih zajednica na području Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, a među ponajboljim je zajednicama jer su vatrogasci i društva vrlo aktivni, dobro su opremljeni i stalno spremni na pružanje potrebnih intervencija. Tako je to već niz godina, a stalne pohvale kako društvima i čitavoj Vatrogasnoj zajednici dokazuju da je rad čelništva Vatrogasne zajednice na dobrom putu.

Ovogodišnju redovnu Skupštinu Vatrogasne zajednice općine Marijanci vodili su čelnici zajednice Dragan Krleža, predsjednik VZO i Tihomir Dioši, tajnik VZO Marijanci.  Od ukupno 28 članova Skupštine VZO Marijanci, 26 ih je bilo prisutno, uz goste s većeg djela županije.

Osim 5 zajedničkih sjednica, u protekloj godini vatrogasci VZO Marijanci uspješno su surađivali i s općinom Marijanci koja je za vatrogastvo u prošloj godini ukupno izdvojila 137.500,00 kuna za rad Vatrogasne zajednice koje su transferirana prem a DVD-a za nabavku opreme i redoviti rad.

Na uspješnom radu Vatrogasne zajednice čestitali su mnogi gosti, Josip Kozina, predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži VZOBŽ, Zdravko Cvenić, zapovjednik Zapovjedništva VZOBŽ, Stjepan Koški, predsjednik Nadzornog odbora HVZ i tajnik Vatrogasne zajednice OBŽ. Posebno je radom bio zadovoljan Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice OBŽ, koji je pohvalio višegodišnji vrijedni rad svih vatrogasaca na području općine Marijanci.

Čestitkama se pridružio i Darko Dorkić, načelnik općine Marijanci koji je izrazio zadovoljstvo radom i suradnjom, te  angažiranjem vatrogasaca na svim potrebnim intervencijama u svoje, i u ime svih mještana općine Marijanci te na kraju istaknuo da će i ove godine Općina opremljenost i raznovrsne vatrogasne aktivnosti Vatrogasne zajednice Marijanci podržati sredstvima u iznosu od oko 210.000,00 kn. 

SKLOPLJEN UGOVOR O REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VATROGASNOG DOMA U MARIJANCIMA

U petak 04. siječnja 2019. godine u uredu načelnika Općine Marijanci, predsjednik DVD Marijanci Dragan Krleža te direktor tvrtke KALA d.o.o., gospodin Goran Miškulin, potpisali su ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci, ukupne vrijednosti 3.276.746,56 kuna. Epilog je to zahtjevne procedure koja je započela 24. travnja 2017. godine prijavom predmetnog projekta na natječaj iz operacije 7.4.1. mjere 7. Programa ruralnog razvoja RH, od strane nositelja projekta DVD Marijanci. Nakon evaluacije podnesene prijave u ožujku 2018. godine dobivena je Odluka o prihvatljivosti za financiranje te je 24. svibnja 2018. godine sklopljen i Ugovor o financiranju apliciranog projekta u vrijednosti potpore od 2.808.026,61 kuna. Sljedeća aktinost bila je provedba javne nabave nakon koje je izabran najpovoljnij izvođač odnosno tvrtka KALA d.o.o. iz Cernika.

Projektom će se rekonstruirati kompletan objekt postojećeg Vatrogasnog doma u Marijancima te dograditi garaže za smještaj vatrogasnih vozila. Početak radova očekuje se u mjesecu veljači a rok za dovršenje istih je krajem 2019. godine.

Realizacija ovog hvalevrijednog projekta kruna je višegodišnjeg uspješnog rada srednišnjeg vatrogasnog društva odnosno DVD Marijanci, kao i same Vatrogasne zajednice Općine Marijanci koje će provedbom svih planiranih aktivnosti na projektu dobiti moderan i višefunkcionalan objekt koji će zasigurno ojačati razvoj vatrogastva na ovom prostoru te takođe koristiti za društvene potrebe cjelokupne lokalne zajednice.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Črnkovci djeluju u okviru Vatrogasne zajednice Donji Miholjac.

Sva vatrogasna društva na području Općine vrlo su intenzivna u radu: od organiziranja vatrogasnih natjecanja, organiziranja raličitih lokalnih manifestacija pa do izlazaka na teren u slučaju požara. Treba napomenuti kako je DVD Marijanci od prošlog ljeta bogatije za tri vozila: vatrogasni kamion, navalno vatrogasno vozilo i vatrogasni kombi koji su donacijom stigli iz Francuske.

90. OBLJETNICA RADA I POSTOJANJA DVD-a MARIJANCI

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci, različitim aktivnostima tijekom godine obilježilo je 90 godina svog postojanja i rada. 22. lipnja za mještane i goste organiziran je besplatan koncert Mate Bulića i Cecilije, 07. srpnja održano je peto po redu Noćno vatrogasno natjecanje za članice i članove A i B kategorije, a 02. rujna 15. Kup djece vatrogasaca i vatrogasnog podmlatka općine Marijanci. Središnja proslava održana je 22. rujna postrojavanjem i svečanim mimohodom vatrogasne postrojbe uz pratnju limene glazbe. Nakon uvodnog dijela programa, gostima i članovima društva prezentirana je pokazna vježba spašavanja ozlijeđenih osoba u požaru zatvorenog prostora, u kojoj je osim članova društva sudjelovala i ekipa hitne medicinske pomoći. Program je zatim nastavljen svečanom sjednicom u društvenom domu u Marijancima. Osim članova Društva i predstavnika prijateljskih vatrogasnih društava, svečanoj sjednici su prisustvovali gospodin Stjepan Koški ispred Hrvatske vatrogasne zajednice, gospodin Zdravko Cvenić kao predstavnik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su članovi glazbene skupina „Mir“ iz Belišća. Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci, Dragan Krleža, je u uvodnom govoru prisutne upoznao s poviješću društva, te aktivnostima i ciljevima koje društvo planira ostvariti u budućnosti. Na inicijativu mjesnog učitelja Vladimira Škrinjarića, 02. listopada 1928. godine osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo za mjesta Marijance i Kunišince. Društvo je imalo 11 članova i njegovim osnivanjem započela je organizirana zaštita od požara u Marijancima. Tijekom svog postojanja dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci je osim svoje primarne zadaće, zaštite od požara, bilo i nositelj društvenog i kulturnog života u Marijncima. 1933. godine osnovana je glazbena vatrogasna sekcija, te glazbena škola za izobrazbu članova glazbene sekcije, a organizirane su i zabave, igrokazi i filmske projekcije. Sve do Domovinskog rata, Društvo je obavljalo svoje redovite zadaće u skladu s financijskim i organizacijskim mogućnostima, uz dosta poteškoća, ali rad ni u jednom trenutku nije bio prekinut. Smjenom generacija, sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća, uz vodstvo novih članova Upravnog i Nadzornog odbora, revitaliziran je rad Društva. Ključni trenutak u radu dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci je bilo osnivanje Vatrogasne zajednice općine Marijanci. Obzirom da su aktivnosti i rad Društva prešle okvire i mogućnosti dotadašnje vatrogasne zajednice, dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci, zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima Kunišinci, Bočkinci i Čamagajevci, 17. travnja 2010. godine, formiralo je Vatrogasnu zajednicu općine Marijanci. Dobrovoljno vatrogasno Društvo Marijanci danas ima 129 članova, a okosnicu zaštite od požara čine 22 operativna člana. 45 izvršnih i 13 podupirućih članova, sudjeluju u svim poslovima i aktivnostima koji nisu izravno povezani s protupožarnom zaštitom, ali imaju izuzetan značaj za funkcioniranje dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci. Društvo je posebno ponosno na svoja dva vatrogasna veterana, Ivana Kupčerića, člana još od 1946. godine i Dominika Šerega koji je član dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci od 1957. godine. O značaju koji se pridaje izobrazbi i obuci članova, najbolje govori podatak kako Društvo danas ima 19 članova Društva završilo tečaj za vatrogasca, 16 članova vatrogasca I. klase, 6 vatrogasnih dočasnika, 5 vatrogasnih dočasnika I. klase, 2 člana s činom počasnog vatrogasnog časnika, te 2 vatrogasca s posebnim ovlastima, što znači kako je ukupno 50 članova prošlo neki oblik izobrazbe za vatrogasna zvanja ili specijalnosti. Najvažnija kapitalna investicija koja će se realizirati tijekom iduće dvije godine bit će rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrade dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.705.000,00 kuna, a financirat će se iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine. Sredstva za ovaj projekt su odobrena, u tijeku je postupak javne nabave kojim će se odabrati najpovoljniji izvođač radova. Projektom će se obnoviti i rekonstruirati postojeća zgrada Društva, izgraditi nova spremišta za vatrogasna vozila, te dodatne prostorije koje će se u potpunosti opremiti potrebnom opremom i namještajem.

 V. NOĆNO KUP NATJECANJE – DVD MARIJANCI

 POZIV ZA V. NOĆNO KUP NATJECANJE ČLANOVA I ČLANICA “A” I “B” KATEGORIJE

 POPIS NATJECATELJA – OBRAZAC

GODIŠNJA SKUPŠTINA VZOM 2016.

12. ožujka 2016. u Kunišincima, održana 6. Skupština Vatrogasne zajednice općine Marijanci. Tijekom proteklog mjeseca u svim je vatrogasnim organizacijama  na području Općine Marijanci provedene izvještajne sjednice Skupštine, odnosno sumiranja rezultata u protekloj godini, kao i utvrđivanja ciljeva i zadaća u već započetoj godini. Vatrogasna zajednica općine Marijanci svoju je izvještajnu sjednicu Skupštine održala 13. ožujka ove godine u Vatrogasnom domu u Kunišincima. Na početku sjednice Skupštine je predsjednik Zajednice Dragan Krleža pozdravio sve prisutne članove Skupštine te goste. Sjednici Skupštine su uz 28 članova Skupštine Zajednice nazočili i ugledni gosti: Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, Stjepan Koški, tajnik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, Darko Dorkić, načelnik općine Marijanci, Danko Šargač, predsjednik Vijeća općine Marijanci, Tomislav Jelić zamjenik načelnika Općine Marijanci te predstavnici Vatrogasnih zajednica Našice, Đurđenovca, Magadenovca, Viljeva, Belišća, Valpova i općine Petrijevci, Bizovca, Bilja te Vatrogasne zajednice Baranja. Središnji dio sjednice Skupštine pripao je predstavljanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice  za 2015. godinu, a koju je predstavio tajnik Tihomir Dioši. Blagajnički izvještaj podnio je članovima Skupštine blagajnik Šimo Vukelić. U izvješću je naglašeno nekoliko elemenata među kojima valja izdvojiti visoku statistiku osposobljenosti članova vatrogasnih postrojbi te malo broj požara i tehničkih intervencija koja se pripisuje ponajprije preventivnom djelovanju održavanjem tradicionalnih preventivnih akcija među pučanstvom (distribucija letaka i kalendara, pregledi hidrantske mreže itd.). U usvojenom Programu rada najviše je mjesta posvećeno daljnjem osposobljavanju vatrogasnih kadrova, pripremi zapovjednog kadra za polaganje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, organizaciji općinskog vatrogasnog natjecanja, kvalitetnom radu s vatrogasnom mladeži i njihovim voditeljima, nabavku vatrogasne opreme, itd. U prigodnim govorima Darka Dorkića i Nikice Muževića koji su se obratili članovima Skupštine i gostima, istaknuti su odlični rezultati rada čelništva Zajednice te dobra suradnja Zajednice sa svim subjektima čiji su predstavnici kao gosti nazočili ovoj sjednici, kao i jasna uloga vatrogastva općine Marijanci u smislu jednog od najboljih primjera kvalitetnog i nadasve racionalnog djelovanja vatrogastva u područnoj samoupravi.

75. OBLJETNICA RADA DVD KUNIŠINCI

22. kolovoza 2015. godine u vatrogasnom domu u Kunišincima obilježena je proslava 75 godina djelovanja i rada DVD Kunišinci. Uz ugodno atmosferu i svečani domjenak zaslužnima su podijeljena i sljedeća priznanja:

ZLATNA MEDALJA:

 1. Danko Šargač
 2. Šimo Vukelić
 3. Stjepan Evetić

SREBRNA MEDALJA:

 1. Dragan Dukmenić
 2. Stjepan Herceg
 3. Kazimir Fabijančić
BRONČANA MEDALJA:
 1. Dalibor Čvangić
 2. Nikola Greganić
 3. Željko Zetović
 4. Valentina Vrhovec
 5. Ivan Vukelić
 6. Davor Vrhovec
 7. Davor Dukmenić
 8. Filip Stanković
 9. Zoran Barić
 10. Alen Dukmenić
 11. Jeronim Balikić
PLAMENICE:
 1. Marko Fabijančić
 2. Zdenko Vrhovec
SPOMENICA 60 GODINA:
 1. Josip Ritgaser
SPOMENICA 10 GODINA:
 1. Ivona Herceg
 2. Marina Herceg
 3. Marta Mitrić
 4. Klara Fabijančić
 5. Mihael Fabijančić

II. NOĆNO VATROGASNO KUP-NATJECANJE 04.07.2015. GODINE

II. KRUŽNO NATJECANJE VZO MARIJANCI ZA KATEGORIJE “A”

II. Kružno natjecanje vatrogasaca kategorije „A“  održano je u nedjelju, 11. svibnja 2014. godine.  U organizaciji općinske vatrogasne zajednice te domaćinstvu DVD Marijanci, natjecanje je održano u vrhunskim uvjetima na nogometnom igralištu „Dragan Čošić“ u Marijancima.

Na natjecanju je nastupilo tri od četiri vatrogasna odjeljenja. Nakon dva održana kruga od ukupno 4 kruga najbolje mjesto zauzela je ekipa DVD Marijanci. Teren na kojem je održano natjecanje bio je prekriven vatrogasnim tepihom, te je samim time omogućeno postizanje još boljih vremenskih rezultata koje je budno bilježila sudačka postava u sastavu:

1. Kozina Josip (glavni sudac)

2. Zdenko Vrhovec

3. Borislav Vinković

4. Klement Markser

Obračun bodova izvršio je Obračunski odbor u sastavu:

1. Tihomir Dioši

2. Dragan Krleža

Rezultati nakon održanog 1 i 2 kruga:

1. DVD MARIJANCI (8)

2. DVD ČAMAGAJEVCI (6)

3. DVD KUNIŠINCI (4)

4. DVD BOČKINCI (0) – nisu nastupili.

Nakon održanog natjecanja uslijedio je prigodan domjenak na kojem su se analizirali postignuti rezultati.

Prema riječima predsjednika VZO Marijanci Dragana Krleže ovo je samo polovica puta do osvajanja prvog mjesta tj. titule najbolje ekipe u kategoriji „A“, jer se treći i četvrti krug predviđaju održati u mjesecu rujnu, a na ekipama je da se do tada pripremaju kako bi ostvarili što bilje rezultate. Na kraju svog obraćanja Krleža je zahvalio domaćinu DVD-u Marijanci na dobroj organizaciji natjecanja.

Natjecanju je bio nazočan i Načelnik općine Marijanci Darko Dorkić koji je naglasio da je ovakav vid natjecanja dobra priprema za nadolazeću požarnu sezonu u kojoj je poželio vatrogascima što manje tehničkih intervencija i požara.

Zahvaljujemo svim sudionicima i vidimo se u 3 i 4 krugu ! (TD)

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA VZO MARIJANCI

Dana 15. ožujka 2014. godine u domu DVD Bočkinci sa početkom u 19:00 sati održana je redovna izvještajna skupština Vatrogasne zajednice općine Marijanci. Na njoj je uz delegate skupštine i pozvane goste bio nazočan Nikica Mužević – predsjednik VZ OBŽ, te Boris Banjan – županijski vatrogasni zapovjednik. Svoja izvješća o radu u 2013. godini iznijeli su tajnik VZOM Tihomir Dioši, blagajnik VZOM Šimo Vukelić, te predsjednik Nadzornog odbora VZOM Ivan Pandurić, a iste je skupština jednoglasno usvojila. Plan rada i financijski plan za 2014. godinu također je jednoglasno usvojen a pod točkom razno gospodi Mužević i načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić u svojim kratkim govorima pohvalili su rad i aktivnosti VZO Marijanci i zaželjeli puno uspjeha u budućem periodu. Nakon izvještajne skupine organiziran je svečani domjenak i zajedničko druženje.

 

 

 

 

 

 

 POSJET GOSTIJU IZ FRANCUSKE 15.05.2013.

U srijedu 15. svibnja 2013. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci ugostilo je svoje prijatelje i kolege iz Francuske. Riječ je o francuskom vatrogasnom društvu koje je 2010. godine doniralo tri vozila u DVD Marijanci te su u sklopu misije u ovom kraju proveli jedan dan u Marijancima, pritom posjetivši dječji vrtić i školu te izletište Plosnu u Kunišincima. Popodne je održano niz pokaznih vježbi a uvečer je organizirana svečana večera za sve članove DVD Marijanci i predstavnike dobrovoljnih vatrogasnih društava u okviru Vatrogasne zajednice Općine Marijanci.

Ovom prilikom načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić prezentirao je gostima i svima nazočnima Idejno rješenje novog vatrogasnog spremišta i garaže dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci.

IZBORNA SKUPŠTINA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI 2013. GODINE

U subotu 16. ožujka u Marijancima je održana izborna godišnja skupština Vatrogasne zajednice općine Marijanci. Predsjednik VZO u novom mandatu bit će Dragan Krleža, a njegov zamjenik Darko Dorkić, za zapovjednika je izabran Goran Krleža, dozapovjednik Domagoj Bočkinac, a za tajnika je imenovan Tihomir Dioši.

Vrlo iscrpno izvješće o proteklom mandatnom razdoblju podnio je stari-novi tajnik Tihomir Dioši. U izvješću je istaknuto da su društva nabavljala i obnavljala sredstva i opremu potrebnu za uspješno vatrogasno djelovanje, pa je tako 2010. godine DVD Marijanci nabavio dva navalna vozila te kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca koja su donirana od strane vatrogasaca iz Francuske uz posredovanje gospodina Stjepana Čerbe iz Donjeg Miholjca. Zaštitna odijela i osobna oprema nabavljala su se iz redovitih financijskih sredstava Vatrogasne zajednice te sredstava iz premije osiguranja. U svom izvješću Dioši je istaknuo u pogledu financiranja dobru suradnju sa općinskim Vijećem, a poglavito sa načelnikom Darkom Dorkićem koji u potpunosti ispunjavaju svoje obveze iz Zakona o vatrogastvu ali i povrh toge, također u pogledu informiranja javnosti sa upravnim odjelom općine Marijanci te radio stanicom Donji Miholjac.  

Isto tako u četverogodišnjem mandatu nastavljeno je sa organiziranjem natjecanja za djecu i mladež gdje su djeca stekla više rutine i samopouzdanja pa su sa njime rezultati na raznim natjecanjima bili puno bolje. U dogovoru svih društava svake je godine jedno društvo bilo organizator takmičenja kako djece tako i seniora. Koordinacija između društava prilikom gašenja požara i raznih intervencija kojih je zabilježeno ukupno 51. u različitim naseljima kao i prilikom javnih i pokaznih vježbi bila na zavidnom nivou uz primjedbe o još uvijek nedostatnom osobnom opremom prema pravilniku o minimalnoj opremljenosti pojedinog društva prema kategorizaciji. U proteklom mandatnom razdoblju dva društva DVD Kunišinci i DVD Čamagajevci obilježili su visoke obljetnice postojanja i rada.

U svom izlaganju predsjednik nadzornog odbora Tomisalv Jelić istaknuo je da je nadzornim odborom utvrđeno da je djelatnost Zajednice u skladu sa Zakonom o vatrogastvu te Zakonom o udrugama. Skupštini su prisustvovali uz delegate članica Zajednice, dopredsjednik VZŽ Osječko-baranjske Nikica Mužević, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, predsjednici mjesnih odbora Marijanaca, Kunišinaca i Čamagajevaca: Darko Alšić, Mirosalv Barić i Robert Salaić, gospodin Stjepan Čerba, predstavnici vatrogasnih zajednica grada Belišća, Našica i Donjeg Miholjca te Općina Magadenovca, Viljeva i Bilja kao i predstavnici tvrtke “Primaris” d.o.o. i “Matakovo” d.o.o.

U svom obraćanju članovima Skupštine svu oni zahvalili su i izrazili zadovoljstvo radom dosadašnjeg Upravnog odbora, a novom su vodstvu poželjeli uspješan rad u narednom razdoblju.

Nakon službenog dijela Skupštine za sve prisutne priređen je skroman domjenak uz razmjenu iskustava za što bolje funkcioniranje protupožarne zaštite.

 

ODRŽANA IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD MARIJANCI

26. siječnja 2013. godine u društvenom domu u Marijancima održana je izborna godišnja skupština DVD Marijanci. Sjednica je započela izborom Radnog voditeljstva i usvajanjem dnevnog reda nakon čega je uslijedilo podnošenje izvješća o radu društva u 2012. godini od strane tajnika društva V. Pandurića, izvješća o radu Zapovjedništva u 2012. Ž. Dorkića, izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju – (D. Kupčerić – blagajnik), Nadzornog odbora (I. Kupčerić – predsjednik NO), izvješća o stanju vozila (M. Trušćek) i izvješća o radu u proteklom mandatnom razdoblju (D. Krleža – zamjenik predsjednika).

Nakon provedene rasprave i usvajanja podnesenih izvješća, iduća točka dnevnog reda je bila razrješenje dosadašnjih tijela društva, te prijedlog Kandidacijskog povjerenstva za izbor novih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika, zamjenika predsjednika, zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a (prilog Kandidacijsko povjerenstvo).

Posebno priznanje je dodjeljeno Ivanu Kupčeriću, za dugogodišnje članstvo i doprinos radu društva, koji je tijekom 67 godina koji je bio član u društvu obavljao različite funkcije, te gospodinu Stjepanu Čerbi za veliki doprinos pri doniranju vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme iz Francuske.

Od gostiju su sjednici nazočili Stjepan Koški – tajnik Vatrogasne zajednice OBŽ, predstavnici DVD-a VZ općine Marijanci, te predstavnici DVD-a susjednih gradova i općina.

 

 

 

 

80. GODINA DJELOVANJA DVD ČAMAGAJEVCI

Ove godine DVD Čamagajevci proslavio je 80. godina svog rada i djelovanja. Proslava je održana u društvenom domu u Čamagajevcima a na samom početku domaćinu je uručena nova počasna zastava koju je primio predsjednik društva Kruno Belošević. Nakon primopredaje zastave gostima se u sali doma obratio predsjednik sa sljedećim izvještajem: “DVD Čamgajevci osnovan je davne 1932. godine, što znači da ove godine slavimo 80 godina postojanja. Kako je danas DVD  sudionik brojnih vatrogasnih natjecanja i manifestacija, tako je bio i prije domovinskog rata, što znači da nastavlja tradiciju. Također je bio i domaćin raznih natjecanja, manifestacija, te raznih pokaznih vježba. Od 1995. do 2009. godine bili smo bez vatrogasnog spremišta, jer je prilikom izgradnje novog Hrvatskog doma staro spremište srušeno, uz obećanje da će se novo ubrzo izgraditi. Punih 14 godina čekali smo na taj dan i tako je 2009. godine konačno i izgrađeno novo vatrogasno spremište. Budući da smo dobili novo spremište, dosta napora i novca uložilo se u nabavku vatrogasne opreme, tako da danas DVD Čamagajevci kao jedno malo društvo raspolaže sa dosta opreme, te smo spremni djelovati u brojnim izazovima, odnosno spašavanju ljudi i materijalnih dobara od požara i drugih elementarnih nepogoda. Danas DVD broji oko 50 članova, i to djeca, mladež, operativa te podupirujući članovi, što znači da su zastupljene sve generacije. Također se radi na promidžbi vatrogastva među djecom i mladima. 2009. godine donosimo odluku o izdvajanju DVD-a iz vatrogasne zajednice Donji Miholjac. Nakon izdvajanja sudjelujemo u stvaranju nove vatrogasne zajednice i to Općine Marijanci, koja je konačno zaživjela 2010. godine. Stvaranjem nove vatrogasne zajednice sve više počinjemo raditi na školovanju i usavršavanju vatrogasaca, tako da danas DVD Čamagajevci ima jednog dočasnika, jednog vatrogasca prve klase, te 10 članova sa zvanjem vatrogasac. DVD Čamagajevci će nastaviti i u budućnosti raditi na usavršavanju i školovanju vatrogasaca, te radu s mladima. 2011. godine asfaltiran je prilazni put do vatrogasnog spremišta. Do unazad godinu dana DVD je bila jedina aktivna udruga u selu koja praktički nikada nije prestala sa radom.”

IX. KUP VATROGASNE DJECE I MLADEŽI OPĆINE MARIJANCI:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci organizira IX. kup vatrogasne djece i mladeži Općine Marijanci koji će se održati 02. rujna 2012. godine na stadionu NK “Hajduk” Marijanci. Poziv, program i sve detalje natjecanja kao i popis natjecatelja za kup možete preuzeti ovdje: Pozivnica za kup, Popis natjecatelja.

OBAVIJEST: 1. GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE VZ OPĆINE MARIJANCI

OBAVIJEST: RASPORED ODRŽAVANJA GODIŠNJIH SKUPŠTINA DVD-ova SA PODRUČJA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI

 

GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD MARIJANCI 2012.

28. siječnja 2012. godine u Marijancima održana je 84. redovan godišnja skupština DVD Marijanci. Skupštinu je vodio tajnik Vatrogasne zajednice Općine Marijanci g. Tihomir Dioši, a sjednici skupštine su uz 57 članova sa pravom glasa te 30 članova vatrogasne mladeži i djece, osim članova DVD Marijanci nazočili i ugledni gosti: g. Mužević Nikica – zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, g. Stjepan Koški – tajnik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, Tomislav Jelić – zamjenik predsjednice općinskog vijeća Općine Marijanci, g. Josip Dukmenić – dugogodišnji pokrovitelj raznih programa koje provodi DVD Marijanci te predstavnici okolnih DVD-a i udruga sa područja Općine Marijanci.

Nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda i izvještaja verifikacijske komisije, slijedilo je Izvješće o radu u 2011. godini kojega je prisutnima prezentirao tajnik Vladimir Pandurić. Dopredsjednik Dragan Krleža je u iscrpnom izvještaju prisutne upoznao sa svim projektima zapovjedništva koje je DVD Marijanci provodilo u 2011. godini. Tako je govorio o Programu nabave opreme zaštite i spašavanja, Programu nabave potopnih pumpi te druge opreme. Također, tijekom 2011. godine organizirana su osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, održana je združena vježba članica Vatrogasne zajednice Općine Marijanci te brojna druga natjecanja i memorijali. Krleža je također iznio detaljnu statistiku o intervencijama u protekloj godini. Ovim putem u ime zapovjedništva još jednom su upućene čestitke svim vatrogascima koji su pružili veliku i nesebičnu pomoć braneći svoja, ali i susjedna područja naglašavajući da vatrogasci sudjeluju u akcijama koje i nisu “čisto vatrogasne”. U zaključku Izvješća o radu u 2011. godini može se vidjeti kako je protekla godina bila obilježena raznim aktivnostima koje je društvo provodilo. Tijekom 2011. DVD je poticalo i sufinanciralo niz aktivnosti i projekata koji će u konačnici i dugoročno gledano rezultirati boljom intervencijskom spremnošću vatrogasnih postrojbi. Na kraju izlaganja upućene su zahvale svima koji su pomogli u ostvarivanju zajedničkih projekata, programa i aktivnosti navedenih u Izvješću o radu.

Nakon Izvješća o radu, slijedilo je detaljno Financijsko izvješće u kojemu su prikazani financijski prihodi i rashodi u 2011. godini te Izvješće nadzornog odbora. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena od strane prisutnih članova Skupštine. U Planu rada za 2012. godinu, istaknuto ja kako će DVD svoje aktivnosti provoditi kroz: preventivnu aktivnost, pružanje stručno-tehničke pomoći, razvoj općih društvenih aktivnosti, jačanje zakonske regulative, izvršenjem Programa aktivnosti itd. Također je prezentiran Financijski plan za 2012. godinu, nako čega su Planovi također jednoglasno prihvaćeni od prisutnih članova Skupštine. Na kraju Skupštine slijedila je pozdravna riječ gostiju u kojoj su svi od reda izrazili zadovoljstvo podnesenim izvješćima te radom DVD Marijanci u 2011. godini. Također su svečano uručena priznanja za 10 i 20 godina rada u društvu te uvjerenja članovima koji su uspješno položili tečaj za zvanja vatrogasac i vatrogasac I. klase te fotografiranje svih članova za potrebe evidencije “Vatrogasne mladeži”.

 

 

 

 

 

DRUGA GODIŠNJA SKUPŠTINA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI:

Skupštinu je otvorio predsjednik VZ Dragan Krleža, a o vrlo iscrpnom izvješću o radu, te o planovima Vatrogasne zajednice za buduće razdoblje članove skupštine i goste izvijestio je tajnik Tihomir Dioši. Blagajnički izvještaj podnio je blagajnik Šimo Vukelić. Kako je istaknuto u izvješću o radu u protekloj godini na području općine Marijanci zahvaljujući preventivi zabilježeno je samo 9 požara i 4 tehničke intervencije, a brzom i stručnom intervencijom vatrogasaca izbjegnuto je najgore te nije bilo ljudskih žrtava, već je posljedica požara bila manja materijalna šteta. U odnosu na 2010. godinu vatrogasna zajednica je izobrazbom kadrova bogatija za 20 vatrogasaca i 17 vatrogasaca 1. klase.

Uz tajnika Županijske zajednice skupštini je prisustvovao i Nikica Mužević dopredsjednik Županijske zajednice. U svome obraćanju prisutnima obojica su pohvalili rad Vatrogasne zajednice Marijanci te istaknuli da je vatrogasna zajednica općine Marijanci na području vatrogastva i ustrojstvom u protekle dvije godine postojanja napravila više nego neke u svome dugogodišnjem radu.

Uz 27 članova Skupštine istoj su nazočni i predstavnici VZ Našice, VZ Valpovo, VZ Belišće, VZ Bilje, VZO Bizovac, VZO Đurđenovac, VZ Magadenovac te predstavnici DVD Tavankut iz Republike Srbije koji su kolegama iz Vatrogasne zajednice Općine Marijanci svi od reda poželjeli uspješan daljnji rad i što manje požara. Nakon radnog dijela uslijedio je prigodni domjenak i ugodno druženje uz razmjenu iskustava kolega vatrogasaca.