Za 2016. godinu ugovorene usluge higijeničarske službe i usluge deratizacije

Petak, 19. veljače 2016.

Općina Marijanci za 2016. godinu ugovorila je usluge higijeničarske službe i usluge deratizacije sa VETERINARSKOM STANICOM VETAM d.o.o. Posebno potrebna usluga za sve stanovništvo općine je upravo higijeničarska služba koja obuhvaća prikupljanje i zbrinjavanje pasa lutalica i lešina pasa i mačaka što je i aktualni problem zbog sve većeg broja pasa lutalica na ulicama naših naselja. Svaku pojavu pasa lutalica i napuštenih pasa možete prijaviti na telefon 031/286-044 koji je aktivan 24 sata dnevno a intervencija higijeničarske službe je besplatna za stanovništvo Općine Marijanci.

 
Skip to content