Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode!

Ponedjeljak, 10. kolovoza 2015.

Temeljem rješenja o proglašenju elementarne nepogode – suše od strane župana Osječko-baranjske županije Klasa:920-11/15-01/8, Urbroj:2158/101-02-15-2 od 04.08.2015. za poljoprivredne kulture zasijane u proljetnoj sjetvi 2015 godine, te povrtne i voćarske kulture.

Pozivamo Vas da će Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode općine Marijanci putem Jedinstvenog upravnog odjela zaprimati prijave šteta počevši od 11.08.2015 pa do 31.08.2015. svakodnevno u vremenu od 08,00 do 14,00 sati. Na adresi Općina Marijanci, Marijanci Kralja Zvonimira 2.

Za prijavu štete je potrebno priložiti:
1. Osobnu ispravu
2. Obrazac 1 zahtjeva za isplatu poticaja
3. Matični broj obiteljskog poljop. gospodarstva MIBPG
4. Presliku kartice žiro-računa

Prijave koje pristignu po isteku vremena predviđenog za prijavu se neće uvažiti.

 
Skip to content