POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Srijeda, 2. svibnja 2012.

Ovim putem pozivamo obiteljska poljoprivredna gospodarstva i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom da temeljem Rješenja o proglašavanju elementarne nepogode nepogode Klasa: 920-11/12-01/02, Urbroj: 2158/1-01-02-12-2 od 18. travnja 2012. za područje Osječko-baranjske županije izvršite prijavu šteta na šečernoj repi, voćarskim i vinogradarskim kulturama. Prijava štete se može izvršiti svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Marijanci, Kralja Zvonimira 2, počevši od 2. svibnja 2012. godine do 31. svibnja 2012. godine. Upozoravamo Vas da zbog dužine roka za obradu štete neće biti moguće izvršiti naknadne upise.

Za prijavu štete je potrebno donijeti osobnu iskaznicu, obrazac 1 (kopija obrasca prijave za poticaj) a ukoliko nemate takvog obrasca potrebno je ponijeti posjedovni list. Bez identifikacijske isprave prijavitelja štete, kao i podataka o zemljištu na kojem je nastala šteta neće se izvršiti upis štete.

 
Skip to content