Obavijest stanovnicima Općine Marijanci

Ponedjeljak, 12. siječnja 2015.

Obavješćuju se stanovnici koji imaju prebivalište na području Općine Marijanci, koji su u 2014. godini platili porez na dohodak po bilo kojoj osnovi, da mogu koristiti veći osobni odbitak u poreznoj prijavi za 2014. godinu, jer je temeljem Odluke o razvrstavanju JLS prema stupnju razvijenosti Općina Marijanci svrstana u II skupinu potpomognutih područja u Republici Hrvatskoj. Da bi ostvarili isto pravo potrebno je uz poreznu prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, kao i uvjerenje o prebivalištu za sebe i uzdržavane članove koje uz predočenje osobne iskaznice (rodnog lista za djecu) i OIB-a možete ishoditi u Općinskoj upravi u Marijancima, K. Zvonimira 2, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Potvrde je potrebno ishoditi u dva primjerka, s time da jedan primjerak zajedno sa PK karticom dostavite u poreznu upravu kako bi se evidentirala promjena u istoj.

 
Skip to content