Home » Novosti » Obavijest o održavanju 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Obavijest o održavanju 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci

Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci održati dana 22. prosinca 2021. godine (srijeda) u prostoru sale Društvenog doma u Marijancima, sa početkom u 16,00 sati.

Za predstojeću 6. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
  2. a) Usvajanje Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)

b) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)

c) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

d) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu (D. Dorkić)

e) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

f) Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

g) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

h) Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

i) Donošenje Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

j) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškol skom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

k) Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

  1. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2022. godini (D. Dorkić)
  2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i lista grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
  3. Usvajanje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
  4. Usvajanje Plana upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
  5. Usvajanje Izvješća o utrošku proračunske zalihe za razdoblje 1.10.2020. – 30.11.2021. (D. Dorkić)
  6. Vijećnička pitanja i razno

NAPOMENA: sukladno članku 71. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci, zainteresirani građani i pravne osobe dužne su najaviti svoju nazočnost na sjednici vijeća najkasnije do utorka 21. prosinca 2021. godine do 15,00 sati. Prijava nazočnosti obavlja se putem telefona: 031/643-150, ili e-maila: info@marijanci.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime osobe koja želi biti nazočna na sjednici, njen datum rođenja i točku dnevnog reda kojoj želi prisustvovati.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content