Analiza tla na području Općine Marijanci

Četvrtak, 7. kolovoza 2014.

Poštovani posjetitelji,

Kao i protekle godine, Općina Marijanci u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom te Agencijom za poljoprivredno zemljište provodi projekt analiziranja uzoraka tla sa poljoprivrednih površina. Projekt je namijenjen prvenstveno malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te je moguće prijaviti do 5 uzoraka po OPG-u. Prijave se vrše u općinskoj upravi Općine Marijanci, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati a za prijavu je potrebno priložiti List A (Zahtjev za potporu za 2014. godinu) te List B (Prijava površina za 2014. godinu) Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Analizom će biti obuhvaćeno svega 30 uzoraka sa područja općine te molimo sve zainteresirane da se što prije jave zbog predaje zahtijeva.

 
Skip to content