Home » 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Općina Marijanci ulazi u suvlasništvo “Doroslova” – raskida se ugovor s EKO FLOROM

Vijećnici Općinskog vijeća Marijanci u petak 3. studenog 2023. godine pod predsjedanjem Ivana Mesaroša zasjedali su 17. put kako bi razmatrali predloženih 11 točaka dnevnog reda. Obrazlažući prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2023. godinu te projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić pojasnio da je riječ o nadopuni (za potrebe Ministarstva financija) već izglasane Odluke od 28.lipnja ove godine kada je odlučeno da se Općina Marijanci u 2023. godini planira zadužiti do iznosa 600.000,00 eura na način da će ovoj godini iskoristiti 262.400,00 eura te u 2024. godini 337.600,00 eura tako da će očekivani iznos duga po svim kreditima na kraju 2023. godine iznositi 758.452,54 eura.

Osim toga, vijećnici su većinom glasova pozdravili i iskazivanje interesa Općine Marijanci za ulazak u suvlasništvo komunalnog poduzeća “Doroslov” d.o.o. iz Donjeg Miholjca čime bi se stvorili preduvjeti da se krene u potrebne proceduralne radnje i da već od iduće godine Općina dobije novu tvrtku za kvalitetno i učinkovito izvršavanje komunalnih usluga koje bi uključivale brigu o održavanju zelenih površina, uređenju groblja, odvozu otpada i drugih komunalnih poslova i usluga koji bi se obavljali po nalogu Općine Marijanci. Također, od “Doroslova” se očekuje i da obavi zahtjevni posao katastra i evidentiranja groblja na području Općine, a plaćanje svih usluga bi se vršilo sukladno odrađenim poslovima. Za ulazak u suvlasništvo Doroslova Općina Marijanci već je dobila načelnu suglasnost čelništva Grada Donjeg Miholjca i tvrtke Doroslov. Uz komunalne djelatnike koji će prijeći pod okrilje nove tvrtke, Općina Marijanci Doroslovu planira ustupiti i svu opremu iz postojećeg komunalnog pogona te dvije nekretnine: česticu gdje je sad smješten komunalni pogon i jednu parcelu u Poduzetničkoj zoni. Osim toga, Općina Marijanci u suvlasnički udio ne bi ušla s drugim financijskim ulaganjima.

Ova točka dnevnog reda usko je vezana uz točku odbijanja izdavanja suglasnosti dosadašnjem koncesionaru tvrtki EKO – FLOR PLUS d.o.o. na primjenu novog cjenika za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Marijanci kojom je zatraženo novo povećanje cijena odvoza komunalnog otpada od 1. listopada ove godine. Najnoviji zahtjev za poskupljenjem svojih usluga koji su uputili Općini Marijanci, u tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o. su obrazložili “povećanjem financijskog opterećenja pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada uslijed snažnih oscilacija cijena sirovina, zatim porasta cijene energije, promjene u visini minimalne plaće, snažne deprecijacije eura te rastuće inflacije, sve udaljenijih odlagališta otpada” i drugih razloga. Svemu tome oštro su se usprotivili u Općini Marijanci gdje je nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zauzeto jasno stajalište da nema opravdanja za bilo kakvo podizanje cijena odvoza otpada, ali i da se krene u iznalaženje novog rješenja i koncesionara za komunalne usluge koje je pronađeno u tvrtki Doroslov. “Iako svjesni velikog rasta sirovina i energenata, te rastuće inflacije i ostalih odrednica koje utječu na poslovanje, mišljenja smo da predložene cijene nisu realne iz razloga što se iste povećavaju za preko 80 % dok svi prethodno navedeni “negativni” utjecaji na gospodarstvo zasigurno nisu rasli u tolikim postocima”, stajališta je bio načelnik Dorkić. Zbog svega navedenog, EKO-FLOR PLUS d.o.o. uputio je 30. listopada Općini Marijanci otkaz ugovora o koncesiji, pa nakon otkaznog roka od 31.prosinca ove godine ova tvrtka i službeno prestaje biti koncesionarom za odvoz otpada na području Općine Marijanci.

Kao i prethodnih godina i ove će godine u sezoni kolinja Općina Marijanci nastaviti praksu sufinanciranja troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu 50% cijene pregleda u Veterinarskim stanicama Valpovo i Donji Miholjac sa kojima će Općina Marijanci sklopiti ugovore. Preostali dio iznosa plaćat će vlasnik odnosno donositelj uzorka. Također, nastavlja se i financiranje troškova odvoza animalnog otpada, a obje pogodnosti moći će se koristiti u razdoblju od 1. studenog 2023. do 28. veljače 2024. godine. Bilo je riječi i o Programu zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci za ovu godinu čiji će se prioriteti određivati ovisno o količinama padalina, a ukoliko intenzitet padalina bude isti na čitavom području, čišćenje će se obavljati uobičajenim redoslijedom. Ovaj Program primjenjuje se od 15. studenog 2023. do 15. ožujka 2024.godine.

Pozornost vijećnika očekivano su privukla i polugodišnja izvješća o izvršenju Proračuna Općine za ovu godinu i izvješće o radu načelnika za prvih šest mjeseci ove godine. Prema obrazloženju načelnika Darka Dorkića ukupni prihodi i primici proračuna Općine Marijanci sa 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u iznosu 621.947,02 eura , dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 633.300,63 eura, što znači da je ostvareni manjak prihoda nad rashodima u iznosu 11.353,61 eura. Ostvareni prihodi poslovanja ostvareni su 41,63% iznosu u odnosu na planirane, a najveće odstupanje zabilježeno je kod prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta čije se ostvarenje očekuje krajem proračunske godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na planirane ostvareni su 4,54 % iznosu. Ostvarenje navedenih prihoda očekuje se u drugom dijelu proračunske godine. U odnosu na planiranih 2.106.977,00 eura rashoda, ostvarenje je iznosilo 633.300,63 eura, no u drugom dijelu proračunske godine očekuje se još izgradnja nerazvrstane ceste u naselju Črnkovci, modernizacija javne rasvjete naselja Marijanci, izgradnja pješačkih staza, rekonstrukcija društvenog doma Čamagajevci, opremanje društvenog doma Črnkovci, rekonstrukcija društvenog doma Kunišinci, rekonstrukcija prostorija NK „Bočkinci“, rekonstrukcija Športsko rekreacijske zone „Plosna“ Kunišinci, rekonstrukcija i obnova prostorija NK „Mladost“ Črnkovci. Proračunska zaliha planirana u iznosu 4.000,00 eura nije ostvarena.

Načelnik Dorkić prezentirao je i brojne svoje aktivnosti koje je realizirao u prvih šest mjeseci ove godine, a koje je Općinsko vijeće prihvatilo većinom glasova.

Kad je u pitanju Odluka o usvajanju Izvješća o Provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci u prošloj godini, vijećnicima su prezentirane informacije o djelatnosti tvrtke Hidrobel d.o.o. Belišće u kojoj Općina Marijanci ima vlasnički udio u visini od 3,86 %, o upravljanju stanovima i poslovnim prostorima gdje su svi ugovori valjani i na snazi. Podsjetilo se i na činjenicu da je u istom razdoblju u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta uloženo 48.948,38 kuna, te da je od prodaje nekretnine u Črnkovcima uprihodovano 2.670.000,00 kuna. Marom dobrog gospodara radilo se i na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te brojnim drugim poslovima vezanim uz ovu problematiku.

U nastavku sjednice vijećnici su kao informaciju prihvatili i izvješća Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac, koji je više od godinu dana nakon početka rada u cjelodnevnom boravku s jaslicama već pokazao niz svojih benefita i opravdanost ovakve vrste ulaganja.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content