JAVNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – OBJAVE

O B A V I J E S T – JAVNA NABAVA

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA – OPĆINSKI NAČELNIK

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA – ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

OBAVIJEST – JAVNA NABAVA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI OPĆINE MARIJANCI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (PRESTAO VAŽITI 27. PROSINCA 2018. GODINE)

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:

 

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2020. GODINU

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2018. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2018. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2017.. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE MARIJANCI ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

 

 
Skip to content