Home » Naselja » Brezovica

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Brezovica

Malo naselje na zapadnoj strani Općine, prema posljednjem popisu broji 53 stanovnika u 24 kućanstva. Ovdje prevladavaju staračka domaćinstva koja se pretežito bave poljoprivredom. Razlog ovakvoj strukturi je veliko iseljavanje mladog i radno sposobnog stanovništva za vrijeme Domovinskog rata bilo zbog nedostatka razvojne perspektive ali jednim dijelom i zbog činjenice da je ovdje prevladavalo stanovištvo Srpske nacionalnosti kojeg se manji dio samovoljno odselio početkom rata.

Zpočela je i posljednja faza projekta vodoopskrbe Općine Marijanci. Izgradnja spojenog cjevovoda Marijanci-Brezovica je završena dok je izgradnja opskrbnog cjevovoda u naselju Brezovica ovih dana u punom jeku. Duljina ova dva cjevovoda je 5.167 metara odnosno spojni cjevovod Marijanci-Brezovica 3.915 metara i opskrbni cjevovod 1.252 metra. Cjevovodi se izvode od PE vodovodnih cijevi visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Nazivni promjer cijevi je DN 160 i DN 63 mm. Protupožarna zaštita naselja Brezovica predviđena je projektiranim spojnim cjevovodom Marijanci – Brezovica profila DN 160 sa 6 nadzemnih hidranata i opskrbnim cjevovodom naselja Brezovica krak B.1. DN 160 sa 4 nadzemna hidranta. Na trasi cjevovoda predviđeno je ukupno 7 zasunskih okana, koja će se izvesti kao monolitna armiranobetonska od klase C 25/30.
Vrijednost investicije za Spojni cjevovod iznosi = 1.018.713,23 kn i ovom fazom završit će se jedan od najvećih kapitalnih projekata Općine Marijanci to jest vodoopskrbna mreža cijelog područja općine.


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content