Home » Gospodarstvo » Poljoprivreda

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Poljoprivreda

Na području Općine Marijanci je 5.191 hektar poljoprivrednih površina na kojima se pretežito siju žitarice ali poljoprivredu na području Općine karakterizira velika usitnjenost poljoprivrednih proizvođača kako u ratarstvu pa tako i u stočarstvu, izuzev nekoliko slučajeva velikih poljoprivredni gospodarskih subjekata i nekoliko veći OPG-ova. Poljprivredne površine su osnovni resurs Općine a samim time što su u vlasništvu fizičkih osoba, OPG-ova i pojedinih gospodarskih subjekata one čine jako dobru perspektivu gospodarskog razvoja cjelokupne Općine.

Postojeći gospodarski subjekti koji se bave poljoprivredom su:

Matakovo d.o.o. i farma Salaš d.o.o.-ovo su dvije “sestrinske” firme, Matakovo d.o.o. bavi se ratarskom djelatnošću i uzgojem ratarskih kultura, osigurava sirovinu za ishranu stoke na farmi. Farma Salaš d.o.o. jedna je od najvećih farmi muznih krava u regiji pa i na području države. Sa svojih cca. 700 grla i proizvodnjom mlijeka od preko 3.000.000 litara godišnje ova farma najuspješnija je na području Republike Hrvatske u dobivanju mlijeka po grlu stoke. Ove dvije firme upošljavaju 50 djelatnika.

Marijančanka d.o.o. iz Marijanaca je obiteljsko gospodarstvo osnovano 1993. godine. Primarna djelatnost ove firme je proizvodnja konzumnih jaja. Sa proizvodnim kapacitetom od 75.000 nesilica osigurava mjesečnu proizvodnju od prosječno 1.875.000 komada jaja ili oko 22.500.000 godišnje, a upošljava 22 djelatnika.

Osim ova tri veća gospodarska subjekta, na području Općine postoji i cca. 60 većih OPG-ova od kojih se cca. 20 OPG-ova bavi uzgojem goveda na farmama do 50 grla. Uzgojem svinja bavi se cca. 30 OPG-ova te je popisom poljoprivrede iz 2003. godine utvrđeno 10.497 svinja. Osim ovih, još se desetak OPG-ova bavi uzgojem ovaca i koza.

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE – SUŠE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je dana 5. rujna 2022. godine župan Osječko-baranjske županije donio Rješenje o proglašenju stanja prirodne nepogode – SUŠA na području Osječko-baranjske županije. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije

Slijedom navedenog, pozivaju sve pravne i fizičke osobe da u razdoblju od 05. rujna 2022. godine do 13. rujna 2022. godine, svaki radni dan od 08:00 – 14:00 h u prostorijama Općine Marijanci prijave štete nastale na slijedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

PRIJAVITI ŠTETU JE MOGUĆE ISKLJUČIVO PISANIM PUTEM I TO NA PROPISANIM OBRASCIMA KOJE JE MOGUĆE PREUZETI U JUO OPĆINE MARIJANCI ILI PUTEM WEBA

ROK ZA PRIJAVU JE DO 13. RUJNA 2022. GODINE (UTORAK).

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU IV. CIKLUSA EDUKACIJA O UZIMANJU UZORAKA TLA I ANALIZAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Minstarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek zbog velikog interesa poljoprivrednika od 2020. godine ponovno organizira u veljači 2022. četvrti ciklus edukacije o uzimanju uzoraka tla i analizama širom Osječko-baranjske županije.
Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.
Ispitivanje plodnosti tla u užem smislu podrazumijeva uzimanje uzoraka tla, analizu ili procjenu mehaničkog sastava tla, agrokemijske analize tla i tumačenje rezultata sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 47/19).

Planirano vrijeme trajanja ove jednodnevne edukacije je pet sati, sa slijedećim temama:

• Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta
• Pravilno uzimanje uzoraka tla
• Označavanje i dostavljanje uzoraka tla
• Značaj provedbe analize uzoraka tla
• Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

Prijave za edukaciju isključivo elektronskim putem:

RASPORED EDUKACIJA:

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI

Obavještavamo sve poljoprivrednike s područja općine Marijanci da je dana 14. rujna 2021. godine župan Osječko-baranjske županije donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području općine Marijanci, općine Petrijevci, općine Punitovci, općine Semeljci.

TEKST ODLUKE:  ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

Slijedom navedenog pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja općine Marijanci da u razdoblju od 14. rujna 2021. godine do 22. rujna 2021. godine, svaki radni dan od 08:00 – 14 h u prostorijama Općine Marijanci PRIJAVE eventualnu nastalu štetu, odnosno značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda na određenim kulturama izazvanu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta, također pozivaju se svi poljoprivrednici koji su već podnijeli svoje prijave u razdoblju od 16. srpnja do 23. srpnja 2021. godine da iste NADOPUNE Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području općine Marijanci.

PRIJAVITI ŠTETU JE MOGUĆE ISKLJUČIVO PISANIM PUTEM I TO NA PROPISANOM OBRASCU

1. PN OBRAZAC (OBRAZAC PN)  kojem je potrebno priložiti i

2. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE

3. PRESLIKU OBRASCA ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA 2021. GODINU, IZDANOG OD AGENCIJE ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, LIST A I LIST B

4. TEKUĆI ILI ŽIRO RAČUN

5. PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA (PREUZIMA SE U JUO MARIJANCI) PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

6. IZJAVA O OSIGURANJU KULTURA (PREUZIMA SE U JUO MARIJANCI) IZJAVA O OSIGURANJU KULTURA

ROK ZA PRIJAVU JE DO 22. RUJNA 2021. GODINE (SRIJEDA).

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH SA UGRAĐENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA

KARTE RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM:

EDUKACIJA O UZIMANJU UZORAKA TLA I ANALIZAMA

Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek i ove godine organizira ciklus edukacija o uzimanju uzoraka tla i analizama. Za sve zainteresirane sa područja Općine Marijanci edukacija se održava dana 17. veljače 2021. godine u Mjesnom domu u Beničancima, od 9 do 14 sati. Planirano vrijeme trajanja ove jednodnevne edukacije je pet sati, sa sljedećim temama:

  • propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta
  • pravilno uzimanje uzoraka tla
  • označavanje i dostavljanje uzoraka tla
  • značaj provedbe analize uzoraka tla
  • mjere očuvanja i popravka plodnosti tla
Predavač:
Juraj Klarić – 091/4882-845

JAVNI UVID – PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MARIJANCI

KARTE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA:


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content