Udruge

Na području Općine Marijanci djeluju sljedeće nevladine organizacije:

• Vatrogasna zajednica Općine Marijanci koju čine: DVD Marijanci, DVD Kunišinci, DVD Čamagajevci i DVD Bočkinci dok DVD Črnkovci djeluje u sklopu vatrogasne zajednice Donji Miholjac.

• Nogometni klub “Hajduk” Marijanci, nogometni klub “Mladost” Črnkovci, nogometni klub “Bočkinci” Bočkinci.

• Kulturno umjetničko društvo “Slavonska Vila” Marijanci-Kunišinci.

• Lovačko društvo “Jelen” Marijanci.

• Športsko-ribolovno društvo: “Plosna” iz Kunišinaca i “Smuđ” iz Črnkovaca.

• Udruga mladih Marijanci.

• Udruga mladih Črnkovci.