Home » 2024 » svibanj » 06

Daily Archives: 6. svibnja 2024.

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Nezaboravno iskustvo: Posjet djece DV Pinokio DVD-u Marijanci

U ponedjeljak, 29. travnja 2024., mališani iz Dječjeg vrtića Pinokio, Marijanci, imali su privilegiju posjetiti Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Marijanci. Ova posebna prilika omogućila je djeci da se upoznaju s vatrogascima i njihovim radom, te da nauče o važnosti sigurnosti i prevencije na zanimljiv i interaktivan način.

Djeca su tijekom posjeta sudjelovala u raznovrsnim aktivnostima koje su im omogućile da dublje razumiju ulogu vatrogasaca u zajednici. Kroz vođene razgovore, demonstracije i praktične vježbe, djeci su predstavljeni osnovni zadaci vatrogasaca, kao i načini na koje se mogu zaštititi od opasnosti, te kako pravilno reagirati u slučaju potrebe za pomoći.

Konferencija o projektu – “ZAJEDNO KOD KUĆE – POTPORA STARIJIM OSOBAMA ZA NEOVISAN ŽIVOT”

U četvrtak, 2. svibnja 2024. u Donjem Miholjcu održana je konferencija posvećena projektu “ZAJEDNO KOD KUĆE – POTPORA STARIJIM OSOBAMA ZA NEOVISAN ŽIVOT”. Nositelj ovog projekta je Grad Donji Miholjac s partnerima Udrugom Duga, Općinom Marijanci i Općinom Magadenovac.

U sklopu projekta zaposleno je 30 pružatelja usluga, od kojih je 9 zaposleno na području općine Marijanci, a koji će skrbiti o ukupno 180 korisnika (starijih osoba i osoba s invaliditetom), od kojih je 54 na području općine Marijanci. Vrijednost projekta je 1.485.000,00 €, a trajanje je od ožujka 2024. do ožujka 2027. godine. (36 mjeseci). Na konferenciji je istaknut opći cilj projekta: povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina, fokusirajući se na dugotrajnu skrb, te specifični cilj projekta : pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Na konferenciji su istaknute i osnovne obveze pružatelja usluga: Pružanje usluga potpore i podrške projektnim korisnicima; Prijava utvrđenih nastalih promjena u domaćinstvima; Vođenje mjesečnih evidencija (dnevnika) o posjeti i pružanju usluga; Podrška u pripremi i dostavi higijenskih potrepština; Rad na terenu izvan mjesta prebivališta; Stalna komunikacija s voditeljima tijekom obavljanja posla.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA k.č.br. 21/1, k.o. MARIJANCI

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), te sukladno Planu upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2024. godinu (“Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 10/23), načelnik Općine Marijanci raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marijanci.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MARIJANCIMA
– NE OTVARATI”
na adresu: Općina Marijanci Kralja Zvonimira 2 , 31555 Marijanci, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, od dana objave natječaja zaključno do 21. svibnja 2024. godine.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content