Korisne informacije

VETERINARSKA STANICA VETAM d.o.o. – kontakt telefon higijeničarske službe: 031/286-044

Radno vrijeme zdravstvene ambulante u Marijancima:
Ponedjeljak 11.00-13.13 sati
Utorak 13.30-16.00 sati
Srijeda 17.00-19.30 sati
Četvrtak 07.00-10.00 sati
Petak 11.00-13.30 sati

Radna subota svaka 4. u Črnkovcima, dr. Tibor Weigand, doktor medicine.
Telefona: 643-101
Telefon-Črnkovci: 645-055
Mobitel: 091-524-5516

Radno vrijeme stomatološke ordinacije:

Marijanci:
Utorak 07.00-14.30 sati
Četvrtak 13.00-20.30 sati
Petak 07.00-14.30 sati
Radna subota svaka 2. u mjesecu
Telefon: 643-906

Magadenovac:
Ponedjeljak 13.00-20.30 sati
Srijeda 07.00-14.30 sati
Radna subota 3. u mjesecu
Dr. Veina Pfeifer