Gospodarstvo

Gospodarski potencijal Općine čine prirodni resursi, izgrađeni kapaciteti i radno sposobno stanovništvo. Najrasprostaranjeniji prirodni resurs su poljoprivredno zemljište (84,4% u ukupnoj površini Općine) i to su gotovo u cjelosti obradive površine. Sama veličina poljoprivrednog prostora daje Općini poljoprivredno obilježje. Pored poljoprivrednih djelatnosti, stočarstva i peradarstva, veliku ulogu u pokretanju gospodarskog razvoja ovog područja trebala bi imati i novoosnovana Poduzetnička zona Črnkovci sa svojim velikim prihvatnim kapacitetom.

 
Skip to content