Home » Novosti » Obavijest o održavanju 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Obavijest o održavanju 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci

Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da će se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci održati dana 08. prosinca 2021. godine (srijeda) u sali Društvenog doma Marijanci sa početkom u 18,00 sati.

Za predstojeću 5. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
 2. Rasprava i donošenje Zaključka o potrebi nastavka rada područnog dječjeg vrtića
  u Črnkovcima
 3. a.) Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa projekci- jama proračuna za 2022. i 2023. godinu
  b.) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Marijanci za 2021. godinu
  c.) II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Marijanci za 2021. godinu
  d.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškol- skom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2021. godinu
  e.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2021. godinu
  f.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu Marijanci za 2021. godinu
  g.) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlas- ništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Marijanci za 2021. godinu
  d.) Donošenje Odluke o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu
 4. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2021.
  godinu
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u
  vlasništvu Općine Marijanci za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. godine
 6. Vijećnička pitanja i razno

NAPOMENA: sukladno članku 71. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci, zainteresirani građani i pravne osobe dužne su najaviti svoju nazočnost na sjednici vijeća najkasnije do utorka 07. prosinca 2021. godine do 15,00 sati. Prijava nazočnosti obavlja se putem telefona: 031/643-150, ili e-maila: info@marijanci.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime osobe koja želi biti nazočna na sjednici, njen datum rođenja i točku dnevnog reda kojoj želi prisustvovati.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content