I OVE GODINE UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI BESPLATNE RADNE BILJEŽNICE I BILJEŽNICE

Ponedjeljak, 9. kolovoza 2021.

Općina Marijanci je i za školsku godinu 2021./2022. osigurala sredstva za kupnju dodatnog obrazovnog materijala (bilježnice, radne bilježnice, likovne mape, kutije s radnim materijalima) za sve učenike osnovnih škola sa područja općine Marijanci.

Za ovu svrhu u proračunu je osigurano 100.000,00 kuna.

Sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola za školsku godinu 2021./2022. osigurana su u proračunu Republike Hrvatske, pa će svi učenici udžbenike dobiti na početku nastavne godine, zajedno s dodatnim nastavnim materijalima koje osigurava Općina.

 
Skip to content