Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

OBJAVA – Izvješća sa javne rasprave o prijedlogu nacrta II. Izmjena i dopuna PPU Općine Marijanci

Četvrtak, 15. Ožujak 2018.

Ovim putem objavljujemo Izvješće sa javne rasprave od prijedlogu nacrta II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marijanci:

IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE – II. IZMJENE I DOPUNE PPUOM

RADIONICE – 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Petak, 23. Veljača 2018.

Lokalna akcijska grupa „Karašica“ organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Radionica će se održati u srijedu 28. veljače 2018.g. s početkom u 10,00h, u konferencijskoj dvorani Tehnološkog parka Osvit (Industrijska zona 21, Donji Miholjac) za sve zainteresirane iz jedinica lokalne samouprave Donji Miholjac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Izjava načelnika Općine Marijanci i obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Srijeda, 21. Veljača 2018.

IZJAVA NAČELNIKA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OBAVIJES O NEPOSTOJANJU GOSP. SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA MARIJANCI NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJANCI

Utorak, 13. Veljača 2018.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-17
Marijanci, 13. veljača 2018. godine

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/01, Ur.broj: 2115/02-01-18-16, od 09. veljače 2018.god., Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
MARIJANCI

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 21. veljače do 28. veljače 2018. godine .

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati. Tekstualni dio prijedloga plana možete pogledati OVDJE.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini dana 22. veljače 2018. godine, u 11.00 sati na adresi Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
- upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
- unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
- uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općini Marijanci (Načelniku Općine Marijanci) na adresu Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, najkasnije do 28. veljače 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MARIJANCI
PROČELNIK – IVAN PANDURIĆ, mag.oec.

Održana 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci!

Ponedjeljak, 5. Veljača 2018.

Poštovani posjetitelji,

Dana 31. siječnja 2018. godine održana je 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci. Zapsinik sa 6. sjednice kao i usvojene akte sa 7. sjednice vijeća pogledajte OVDJE

Objava – javna nabava za projektiranje

Petak, 2. Veljača 2018.

Poštovani posjetitelji,

Sukladno članku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Marijanci ovim putem objavljujemo da je Općina Marijanci objavila nabavu za projektiranje rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Marijancima. Tekst objave možete pogledati OVDJE

NOVOM STOMATOLOGU URUČENI KLJUČEVI STANA U MARIJANCIMA!

Utorak, 9. Siječanj 2018.

05. siječnja 2018. godine načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić  sklopio je sa novim voditeljem tima stomatološke ordinacije Marijanci dr. Alenom Dudašem ugovor o davanju na korištenje stana u vlasništvu Općine Marijanci. Više o ovoj temi pogledajte OVDJE.

Petak, 22. Prosinac 2017.

Petak, 22. Prosinac 2017.

ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA!

Utorak, 19. Prosinac 2017.

Poštovani posjetitelji,

U petak 15. prosinca 2017. godine sa početkom u 17,00 sati održana je 6. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci na kojoj je usvojen i Proračun Općine Marijanci za 2018. godinu. Sve usvojene akte sa iste sjednice pogledajte OVDJE!

Arhiva članaka