Home » Novosti » OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJANCI

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJANCI

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-17
Marijanci, 13. veljača 2018. godine

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/01, Ur.broj: 2115/02-01-18-16, od 09. veljače 2018.god., Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
MARIJANCI

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 21. veljače do 28. veljače 2018. godine .

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati. Tekstualni dio prijedloga plana možete pogledati OVDJE.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini dana 22. veljače 2018. godine, u 11.00 sati na adresi Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
– uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općini Marijanci (Načelniku Općine Marijanci) na adresu Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, najkasnije do 28. veljače 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MARIJANCI
PROČELNIK – IVAN PANDURIĆ, mag.oec.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content