OBAVIJEST O POMOĆI ZA OGRIJEV!

Četvrtak, 30. kolovoza 2012.

Poštovani mještani Općine Marijanci!

Izvješćujemo korisnike stalne novčane pomoći Centra za socijalnu skrb, kao i osobe koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na stalnu pomoć, da će Općina Marijanci na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini (“Županijski glasnik” broj 8/12) zaprimati zahtjeve za isplatu sredstava za ogrijev od dana 03.09.2012. pa do 28.09.2012. svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.

Ostale uvjete koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti te dokumentaciju koju je pri tom potrebno priložiti možete pogledati OVDJE!

 
Skip to content