Home » Novosti » LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE MARIJANCI ZA RAZDOBLJE 2015. DO 2020. GODINE

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE MARIJANCI ZA RAZDOBLJE 2015. DO 2020. GODINE

Općina Marijanci provodi aktivnost izrade Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci za razdoblje 2015. do 2020. godine.

Izrada strategije se provodi u okviru Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Natječaj za prijavu navedenog ulaganja je bio raspisan od 11. ožujka do 11. svibnja 2015. godine. Općina Marijanci je 4. svibnja 2015. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijela Zahtjev za potporu pod ID brojem: 527980.

Nakon provedenih administrativnih kontrola Zahtjeva za potporu, Općina Marijanci je dana 13. svibnja 2016. godine dobila Odluku o dodjeli sredstava kojom se dodijelila potpora u iznosu od 123.750,00 kn, odnosno projekt je financiran u 100 %-tnom iznosu. Udio sufinanciranja projekta je 85% Europska Unija, a 15% Republika Hrvatska.

Lokalnu razvojnu strategiju izrađuje Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. iz Donjeg Miholjca.

Provedba ulaganja je 12 mjeseci od dana dodjele Odluke o dodjeli sredstava do dana podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Nakon izrade strategije, potrebno je usvajanje dokumenta na sjednici vijeća te podnošenje Zahtjeva za isplatu.

Lokalna razvojna strategija Općine Marijanci je središnji planski dokument koji određuje ključne razvojne ciljeve i prioritete u razvoju Općine za period od 2015. do 2020. godine.

Strategija daje prikaz trenutnog stanja, određuje ciljeve koji bi trebali biti postignuti do 2020. godine kao i način na koji će se ti ciljevi postići.

Svrha same razvojne strategije je u utvrđivanju razvojnih prioriteta, boljem shvaćanju okoline i mogućih utjecaja, brzini reagiranja i smanjenju troškova zahvaljujući planskom racionalnom pristupu, ali i usklađivanje lokalnih ciljeva s ciljevima na razini EU politika.

Navedeno ulaganje je sufinancirano sredstvima Europske Unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content