Izjava načelnika Općine Marijanci i obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Srijeda, 21. veljače 2018.

IZJAVA NAČELNIKA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OBAVIJES O NEPOSTOJANJU GOSP. SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA MARIJANCI NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 
Skip to content