Korisni linkovi

EU Info – Točka

EU Info Točka

Pretpristupni fondovi Europske unije

Za sve dodatne informacije vezane za Pretpristupne fondove Europske unije pošaljite e-mail.

Panturist vozni red

Panturist vozni red

Klikom na sliku provjerite vozni red Panturista!

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Anketa

Kako Vam se sviđaju Web stranice?

View Results

Učitavanje ... Učitavanje ...

RADIONICE – 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Petak, 23. Veljača 2018.

Lokalna akcijska grupa „Karašica“ organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Radionica će se održati u srijedu 28. veljače 2018.g. s početkom u 10,00h, u konferencijskoj dvorani Tehnološkog parka Osvit (Industrijska zona 21, Donji Miholjac) za sve zainteresirane iz jedinica lokalne samouprave Donji Miholjac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJANCI

Utorak, 13. Veljača 2018.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-17
Marijanci, 13. veljača 2018. godine

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/01, Ur.broj: 2115/02-01-18-16, od 09. veljače 2018.god., Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
MARIJANCI

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 21. veljače do 28. veljače 2018. godine .

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati. Tekstualni dio prijedloga plana možete pogledati OVDJE.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini dana 22. veljače 2018. godine, u 11.00 sati na adresi Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
- upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
- unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
- uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općini Marijanci (Načelniku Općine Marijanci) na adresu Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, najkasnije do 28. veljače 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MARIJANCI
PROČELNIK – IVAN PANDURIĆ, mag.oec.

Održana 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci!

Ponedjeljak, 5. Veljača 2018.

Poštovani posjetitelji,

Dana 31. siječnja 2018. godine održana je 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci. Zapsinik sa 6. sjednice kao i usvojene akte sa 7. sjednice vijeća pogledajte OVDJE

Objava – javna nabava za projektiranje

Petak, 2. Veljača 2018.

Poštovani posjetitelji,

Sukladno članku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Marijanci ovim putem objavljujemo da je Općina Marijanci objavila nabavu za projektiranje rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Marijancima. Tekst objave možete pogledati OVDJE

Javni poziv za dodjelu pomoći za studiranje!

Srijeda, 10. Siječanj 2018.

Poštovani posjetitelji,

Danas 10. siječnja 2018. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu pomoći za studiranje za studente sa područja Općine Marijanci. Javni poziv otvoren je do 09. veljače 2018. godine a pomoći za studiranje dodjeljuju se za akademsku godinu 2017./2018.

Javni poziv i obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA STUDIRANJE

OBRAZAC ZAHTJEVA SA IZJAVOM

 

Dokumenti

Arhiva članaka