Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Istraživanje o zadovoljstvu javnim prijevozom u Osječko-baranjskoj županiji

Ekonomski fakultet u Osijeku izrađuje dio aktivnosti na projektu, vezanih uz analizu postojećeg stanja županijskog linijskog prijevoza, a cilj je prikupiti informacije i iskustva stanovnika Osječko-baranjske županije o zadovoljstvu javnim prijevozom (i autobusnim i željezničkim).

Stoga Vas pozivao da popunite upitnik https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Jsz9bHC-ztqJcoek5o6VogGUXz1niBsKngohzAuw46NBWg/viewform?usp=sf_link

Upitnik je anoniman, a popunjavanjem upitnika ćete doprinijeti u kreiranju optimalnih linija javnog prijevoza, koje će bolji odgovarati na potrebe svih stanovnika. 

OBAVIJEST HIDROBEL d.o.o

Hidrobel d.o.o obavještava korisnike da zbog opsežnosti posla danas, 13.05.2024. godine neće biti vode na području grada Belišća i prigradskih naselja te Općine Marijanci u razdoblju od 7 do 15 sati zbog radova na sanaciji glavnog cjevovoda. Radnici su na terenu, te mole građane za strpljenje.

USPJEŠNO ODRAĐENA TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MARIJANCI “MARIJANCI 2024.”

DVD Marijanci, DVD Belišće, MUP PU osječko-baranjska, Policijska postaja Donji Miholjac, GD Crvenog križa Donji Miholjac, Postrojba civilne zaštite opće namjene i povjerenik civilne zaštite Općine, ŽC 112 Osijek te djelatnici Područne škole Marijanci, članovi su Operativne skupine koja je sudjelovala u terenskoj vježbi Civilne zaštite Općine Marijanci “Marijanci 2024.” provedenoj u srijedu 8. svibnja u središtu Marijanaca.
Tema vježbe bilo je Olujno nevrijeme na području Općine Marijanci na lokaciji Osnovne škole Matija Gubec Magadenovac, Područne škole Marijanci, a vježba je imala za cilj pokazati aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Marijanci na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj olujnog nevremena na lokaciji PŠ Marijanci, zaštita i spašavanje kritične infrastrukture te evakuacija i zbrinjavanje djelatnika i učenika. OPŠIRNIJE

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MARIJANCI

Dana 8. svibnja 2024. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati u Marijancima, održat će se terenska vježba civilne zaštite Općine Marijanci kojom će biti prezentirano djelovanje i mogućnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, te njihove spremnosti na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj olujnog nevremena na lokaciji Osnovne škole Matija Gubec Magdenovac, Područne škole Marijanci, zaštita i spašavanje kritične infrastrukture, te evakuacija i zbrinjavanje djelatnika škole i učenika, rad stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite. Ukoliko ste zainteresirani vježbu možete doći pogledati u navedeno vrijeme.

OBAVIJEST O UPISIMA U DV PINOKIO

DV PINOKIO vrši upise u redovne programe te poseban program predškole za djecu u godini prije polaska u školu.

Poveznica na obavijest na web stranici Vrtića: https://www.vrtic-pinokio.hr/category/upisi-u-vrtic

Nezaboravno iskustvo: Posjet djece DV Pinokio DVD-u Marijanci

U ponedjeljak, 29. travnja 2024., mališani iz Dječjeg vrtića Pinokio, Marijanci, imali su privilegiju posjetiti Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Marijanci. Ova posebna prilika omogućila je djeci da se upoznaju s vatrogascima i njihovim radom, te da nauče o važnosti sigurnosti i prevencije na zanimljiv i interaktivan način.

Djeca su tijekom posjeta sudjelovala u raznovrsnim aktivnostima koje su im omogućile da dublje razumiju ulogu vatrogasaca u zajednici. Kroz vođene razgovore, demonstracije i praktične vježbe, djeci su predstavljeni osnovni zadaci vatrogasaca, kao i načini na koje se mogu zaštititi od opasnosti, te kako pravilno reagirati u slučaju potrebe za pomoći.

Konferencija o projektu – “ZAJEDNO KOD KUĆE – POTPORA STARIJIM OSOBAMA ZA NEOVISAN ŽIVOT”

U četvrtak, 2. svibnja 2024. u Donjem Miholjcu održana je konferencija posvećena projektu “ZAJEDNO KOD KUĆE – POTPORA STARIJIM OSOBAMA ZA NEOVISAN ŽIVOT”. Nositelj ovog projekta je Grad Donji Miholjac s partnerima Udrugom Duga, Općinom Marijanci i Općinom Magadenovac.

U sklopu projekta zaposleno je 30 pružatelja usluga, od kojih je 9 zaposleno na području općine Marijanci, a koji će skrbiti o ukupno 180 korisnika (starijih osoba i osoba s invaliditetom), od kojih je 54 na području općine Marijanci. Vrijednost projekta je 1.485.000,00 €, a trajanje je od ožujka 2024. do ožujka 2027. godine. (36 mjeseci). Na konferenciji je istaknut opći cilj projekta: povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina, fokusirajući se na dugotrajnu skrb, te specifični cilj projekta : pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Na konferenciji su istaknute i osnovne obveze pružatelja usluga: Pružanje usluga potpore i podrške projektnim korisnicima; Prijava utvrđenih nastalih promjena u domaćinstvima; Vođenje mjesečnih evidencija (dnevnika) o posjeti i pružanju usluga; Podrška u pripremi i dostavi higijenskih potrepština; Rad na terenu izvan mjesta prebivališta; Stalna komunikacija s voditeljima tijekom obavljanja posla.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA k.č.br. 21/1, k.o. MARIJANCI

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), te sukladno Planu upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2024. godinu (“Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 10/23), načelnik Općine Marijanci raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marijanci.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MARIJANCIMA
– NE OTVARATI”
na adresu: Općina Marijanci Kralja Zvonimira 2 , 31555 Marijanci, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, od dana objave natječaja zaključno do 21. svibnja 2024. godine.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI

Općinsko vijeće Općine Marijanci dana 03. svibnja 2024. godine objavljuje Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Marijanci

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom:
NE OTVARAJ – Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države
“ na adresu Općine Marijanciu roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Marijanci.

Više na: https://www.marijanci.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-rh-na-podrucju-opcine-marijanci/

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content