Home » OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI ODRŽALO 15. SJEDNICU

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI ODRŽALO 15. SJEDNICU

Usvojen rebalans i zaduženje za nove projekte

Financijsko – planski dokumenti, prvi rebalans proračuna za 2023.s projekcijama za 2024. i 2025.godinu s podtočkama i Odluka o zaduživanju, glavna je tematika koja je prevladavala na 15.sjednici Općinskog vijeća Marijanci održanoj u srijedu 28.lipnja u uredu Civilne zaštite Općine Marijanci.

Obrazlažući prve izmjene i dopune Proračuna za 2023.godinu koje su prihvaćene s 5 glasova za i 3 protiv, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić je objasnio kako za rebalans postoji nekoliko razloga među kojima su glavni kreditno zaduženje i projekti i stavke koji su bili planirani, a nisu se realizirali, kao i novi projekti koji će se odraditi tijekom ove godine. Obrazložio je i kako u izmjenama i dopunama Proračuna ukupno povećanje prihodovne i rashodovne strane iznosi 656.977,00 eura. Povećavaju prihodi poslovanja za 163.382,00 eura te prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 231.675,00 eura. Prihodi od poreza povećavaju se 64.361,00 euro, pomoći iz inozemstva za 15.286,00 eura, prihodi od pristojbi 33.852,00 eura, prihodi od imovine za 48.883,00 eura te prihodi od neproizvedene dugotrajne imovine 231.675,00 eura.

S druge strane, rashodi poslovanja povećavaju se za 87.653,00 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 259.324,00. Načelnik je vijećnike upoznao i glavnim stavkama rashodovne strane gdje valja izdvojiti povrat u županijski proračun 14.700 eura dobivenih za projektiranje Društvenog doma u Črnkovcima. S obzirom da ista sredstva bila ukalkulirana u sami projekt za koji su sredstva iz EU fonda, dobiveni novac se vraća Županiji. Za vjerske zajednice izdvojit će se 10.000 eura, za izgradnju nerazvrstane ceste u Črnkovcima 104.185,00, za modernizaciju javne rasvjete u Marijancima 33.100 eura, a uz zahvate na Društvenim domovima u Čamagajevcima i u Kunišincima gdje se projektira novi Vatrogasno-društveni dom s pripadajućim sadržajima, uložit će se i u sanaciju poljskih puteva te izgradnju pješačkih staza. U planu je i značajnije ulaganje od 90.000 eura u prostore NK Mladost Črnkovci.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 261.920,00 eura dok se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju za 310.000,00 eura. Kako bi osigurali financiranje kapitalnih projekta do povrata sredstava i oslobodili financijski prostor za nove projekte koje će samostalno raditi, Općinsko vijeće Marijanci donijelo je odluku o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb za 600.000,00 eura s krajnjim rokom korištenja do 30.lipnja 2025.godine. Isti iznos strogo je namjenski i usmjerit će se za Sportsko rekreacijski centar Marijanci (341.207,68 eura), rekonstrukciju i obnovu prostorija NK Mladost Črnkovci (90.011,59 eura), izgradnju pješačkih staza (84.729,21 euro), izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Črnkovci (70.955,74 eura), te za modernizaciju javne rasvjete naselja Marijanci (13.095,78 eura). Općina Marijanci je odlukom Općinskog vijeća dodijelila i koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Marijanci obrtu Samostalna dimnjačarska radnja Tiborjanci, B. Radića 37, na rok od 5 godina. Dalje, pod točkom pitanja i prijedlozi raspravljalo se o skorašnjem početku izgradnje igrališta kod škole u Črnkovcima, te potrebi sanacije kolnika i pločnika u naselju Črnkovci gdje je provedena kanalizacija, kanalskoj mreži, te prirezu.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content