Home » OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI U 2023. GODINI

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI U 2023. GODINI

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD PIRKUPLJAT ĆE SE SVAKI DRUGI PETAK PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 • 1/2022 – datumi odvoza: 13.01.2023., 27.01.2023.
 • 2/2022 – datumi odvoza: 10.02.2023., 24.02.2023.
 • 3/2022 – datumi odvoza: 10.03.2023., 24.03.2023.
 • 4/2022- datumi odvoza: 07.04..2023., 21.04.2023.
 • 5/2022- datumi odvoza: 05.05.2023., 19.05.2023.
 • 6/2022- datumi odvoza: 02.06.2023., 16.06.2023., 30.06.2023
 • 7/2022- datumi odvoza: 17.07.2023., 28.07.2023.,
 • 8/2022- datumi odvoza: 11.08.2023., 25.08.2023.
 • 9/2022- datumi odvoza: 08.09.2023., 22.09.2023
 • 10/2022- datumi odvoza: 06.10.2023., 20.10.2023..
 • 11/2022- datumi odvoza: 03.11.2023, 17.11.2023.
 • 12/2022- datumi odvoza: 01.12.2023., 15.12.2023., 29.12.2023

Korisnici su dužni spremnike iznijeti prema planu odvoza davatelja javne usluge. Svaki korisnik se obvezuje najkasnije do 6,00 sati spremnik sa miješanim komunalnim otpadom postaviti na vidljivo mjesto pored stambenog objekta kako bi se omogućilo nesmetano pražnjenje spremnika. Ukoliko spremnik ne bude ostavljen na vidljivom mjestu, isti će se isprazniti u sljedećem terminu po rasporedu odvoza.   Zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad, građevinski otpad u spremnik za miješani komunalni otpad.   NAPOMENA: Prikupljanje miješanog komunalnog otpada provodit će se u dvije smjene pri čemu je prikupljanje otpada moguće i u poslijepodnevnim satima.

RECIKLABILNI OTPAD (PAPIR I PLASTIKA) PRIKUPLJAT ĆE SE JEDNOM MJESEČNO, SVAKE PRVE SRIJEDE U MJESECU KAKO SLIJEDI:

 • 04.01.2023
 • 01.02.2023
 • 01.03.2023
 • 05.04.2023
 • 03.5.2023
 • 07.06.2023
 • 05.07.2023
 • 02.08.2023
 • 06.09.2023
 • 04.10.2023
 • 28.10.2023 (subota, umjesto 01.11.2023 (Svi Sveti)
 • 06.12.2023

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se putem spremnika postavljenih na zelenim otocima ili spremnika na obračunskom mjestu korisnika (papir i plastika), te na reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.   BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD:   Korisnici su dužni samostalno kompostirati ili pak biorazgradivi otpad predavati u zasebnim spremnicima, ovisno o ugovorenoom načinu pružanja javne usluge. Preporučuje se da oni koji imaju vrt kompostiraju sami. Za klasično vrtno aerobno kompostiranje (kompostiranje na otvorenom) koriste se: djelomično kuhinjski otpad (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha i slično) te vrtni otpad (ostaci cvijeća, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, piljevina). Za vrtno kompostiranje se NE SMIJU KORISTITI: ostaci mesa, ribe, kostiju, mlijeka i mliječnih proizvoda.

  KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD: Prikupljat će se 15.03.2023. godine i 13.09.2023. godine Krupni (glomazni otpad) sakuplja se na adresi nekretnine ako je omogućen prilaz vozilom za prikupljanje krupnog otpada davatelja javne usluge ili ukoliko nije, na najbližoj javnoj površini koju dogovaraju međusobno davatelj javne usluge i korisnik, a koja je mjesto primopredaje.   Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije datuma kada se isti odvozi, a koji se određuje zasebnom obavijesti, na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr   NAPOMENA: U slučaju zaprimanja većeg broja prijava za odvoz glomaznog otpada, pirkupljanje otpada vršiti će se i u danima nakon određenih termina.

UPUTA O PREUZIMANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA NA ZAHTJEV KORISNIKA USLUGE:   Po zaprimljenom pisanom zahtjevu dostavljenom na adresu: EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, ili elektroničkim putem na e-mail adresu: info@eko-flor.hr, korisniku usluge izdati će se zasebna ponuda za preuzimanje miješanog komunalnog otpada ili krupnog (glomaznog) otpada, te će se po izvršenoj uplati pristupiti preuzimanju i zbrinjavanju istoga.   PODNOŠENJE REKLAMACIJA:   Potrošači mogu podnijeti pisani prigovor na izvršenu uslugu putem:

 • pošte ili osobno na adresu: Morkice 180/C, 49243 Oroslavje
 • telefaksa na broj: 049/249-240
 • e-maila: info@eko-flor.hr

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content