Sportsko rekreacijski centar Marijanci

Ponedjeljak, 18. Studeni 2019.

Projekt „Izgradnja športsko-rekreacijskog centra Marijanci”, jedan je od projekata koji se u bližoj budućnosti planira provoditi na području Općine Marijanci.

OPŠIRNIJE…