Radovi na izgradnji Osnovne škole u Marijancima u punom jeku!

Petak, 12. Prosinac 2014.

Tri mjeseca nakon otvaranja radova na izgradnji područne osmogodišnje škole u Marijancima radovi napreduju izrazito brzo, te je ovih dana započeta izgradnja krovišta škole.