Podatci o raspisanom javnom natječaju za zapošljavanje namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci

Ponedjeljak, 7. Svibanj 2018.

PODATCI O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU