Home » Novosti » Obavijest o održavanju 8. sjednice Općinskog vijeća Općine MarijanciPrijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Obavijest o održavanju 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci

Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da će se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci održati dana 27. travnja 2022. godine (srijeda) u prostoru ureda Civilne zaštite Općine Marijanci, Trg sv. Petra i Pavla 3, Marijanci, sa početkom u 19,00 sati.

Za predstojeću 8. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
  2. a.) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) b.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesija na području Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) c.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu (D. Dorkić) d.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) e.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) f.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) g.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) h.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) i.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić) j.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
  3. a.) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić) b.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić) c.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić) d.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić) e.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
  4. Donošenje Odluke o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)
  5. Dnošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci (I. Mesaroš)
  6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Marijanci (D. Dorkić)
  7. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.07. – 31.12.2021. godine
  8. Vijećnička pitanja i razno

NAPOMENA: sukladno članku 71. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci, zainteresirani građani i pravne osobe dužne su najaviti svoju nazočnost na sjednici vijeća najkasnije do utorka 26. travnja 2022. godine do 15,00 sati. Prijava nazočnosti obavlja se putem telefona: 031/643-150, ili e-maila: info@marijanci.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime osobe koja želi biti nazočna na sjednici, njen datum rođenja i točku dnevnog reda kojoj želi prisustvovati.

Arhiva članaka

Skip to content