Home » Novosti » Obavijest o održavanju 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Obavijest o održavanju 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci

Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci održati dana 21. studenog 2022. godine (ponedjeljak) u prostoru ureda Civilne zaštite Općine Marijanci, Trg sv. Petra i Pavla 3, Marijanci, sa početkom u 18,00 sati.

Za predstojeću 11. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
 2. a.) Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)e.) Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić) f.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog dopri nosa za 2022. godinu (D. Dorkić)
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)
 4. Dnošenje Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te financiranje troškova animalnog otpada 2022. godine (D. Dorkić)
 5. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe (D. Dorkić)
 6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Marijanci (D. Dorkić)
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o Provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine (D. Dorkić)
 8. Donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci 2022. godine (D. Dorkić)
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije (I. Mesaroš)
 10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Marijanci za razdoblje 2022. – 2025. godine (D. Dorkić)
 11. Izvješća Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac: a.) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio” za pedagošku godinu 2021./2022. b.) Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pinokio” za pedagošku godinu 2022./2023. c.) Kurikulum Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 12. Vijećnička pitanja i razno

NAPOMENA: sukladno članku 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci, zainteresirani građani i pravne osobe dužne su najaviti svoju nazočnost na sjednici vijeća najkasnije do petka 18. studenog 2022. godine do 15,00 sati. Prijava nazočnosti obavlja se putem telefona: 091/2643-102, ili e-maila: info@marijanci.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime osobe koja želi biti nazočna na sjednici, njen datum rođenja i točku dnevnog reda kojoj želi prisustvovati.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content