JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE CJELODNEVNOG BORAVKA U DJEČJEM VRTIĆU!

Ponedjeljak, 25. Rujan 2017.

Poštovani posjetitelji,

Sukladno Odluci općinskog vijeća Općina Marijanci ovim putem objavljuje Javni poziv za sufinanciranje cjelodnevnog dječjeg vrtića za djecu sa područja Općine Marijanci