Home » Novosti » JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA k.č.br. 21/1, k.o. MARIJANCI

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA k.č.br. 21/1, k.o. MARIJANCI

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), te sukladno Planu upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2024. godinu (“Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 10/23), načelnik Općine Marijanci raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marijanci.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MARIJANCIMA
– NE OTVARATI”
na adresu: Općina Marijanci Kralja Zvonimira 2 , 31555 Marijanci, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, od dana objave natječaja zaključno do 21. svibnja 2024. godine.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content