Home » Novčana pomoć za novorođeno dijete s područja Općine Marijanci

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Novčana pomoć za novorođeno dijete s područja Općine Marijanci

Općina Marijanci dodjeljuje novčanu pomoć za novorođeno dijete sukladno Odluci o isplati novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Marijanci

Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno na račun podnositelja, a iznosi:

za prvo dijete – 3.000,00 kn – 398,17 eur

za drugo dijete – 3.000,00 kn – 398,17 eur

za treće dijete – 15.000,00 kn – 1.990,84 eur

za četvrto i svako slijedeće dijete – 30.000,00 kn – 3.981,68 eur

Zahtjev se podnosi putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Marijanci, u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta

Zahtjev mora sadržavati: 

Obrasci :

– Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći za novorođeno dijete

– Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i stalnom boravku na području Općine Marijanci

– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

– preslika rodnog lista novorođenog djeteta za koje se podnosi zahtjev/izvadak iz matice rođenih

– preslika rodnih listova za ostalu djecu u obitelji/izvadak iz matice rođenih (ili samo OIB )

– preslika računa za isplatu pomoći

za treće, četvrto i svako slijedeće dijete:

– Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći za novorođeno dijete

– Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i stalnom boravku na području Općine Marijanci

– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

– preslika rodnog lista novorođenog djeteta za koje se podnosi zahtjev/Izvadak iz matice rođenih

– preslika rodnih listova za ostalu djecu u obitelji (ili samo OIB)

– preslika računa za isplatu pomoći

– Uvjerenja o prebivalištu i boravištu za sve članove kućanstva ( ne starije od 3 mjeseca)

U slučaju da drugi roditelj ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, potrebno je priložiti i potvrdu jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište da nije po istoj osnovi već ostvarena novčana pomoć.

Prilikom rješavanja zahtjeva Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci, prema potrebi, može zahtijevati i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje novčane pomoći po ovoj Odluci.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content