Nekretnine u vlasništvu općine Marijanci

REGISTAR NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJANCI

 OBITELJSKA STAMBENA ZGRADA

LOKACIJA ZGRADE:

 • Kralja Zvonimira 12, Marijanci
 • k.č.br. 583, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 52,72 m2

VATROGASNI DOM

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Kralja Zvonimira 61, Kunišinci
 •  k.č.br. 137, k.o. Kunišinci

 POVRŠINA: 195,21 m2

MRTVAČNICA

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Vladimira Nazora, Marijanci
 •  k.č.br. 714, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 73,51 m2

DRUŠTVENI DOM

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Trg Sv. Petra i Pavla 4, Marijanci
 •  k.č.br. 3, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 831,2 m2

 RIBIČKI DOM

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Kunišinci
 •  k.č.br. 802/5, k.o. Kunišinci

 POVRŠINA: 64,22 m2

VATROGASNI DOM

LOKACIJA ZGRADE:

 •  K.A. Stepinca 52, Črnkovci
 •  k.č.br. 111, k.o. Črnkovci

 POVRŠINA: 285,16 m2

JAVNA ZGRADA

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Glavna 2, Čamagajevci
 •  k.č.br. 1248 i 1249, k.o. Čamagajevci

 POVRŠINA: 118,06 m2

JAVNA ZGRADA

LOKACIJA ZGRADE:

 •  B.J. Jelačića, Marijanci
 •  k.č.br. 1338, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 177,43 m2

VATROGASNI DOM

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Matije Gupca 25, Bočkinci
 •  k.č.br. 58/1, k.o. Bočkinci

 POVRŠINA: 312,51 m2

RIBIČKI DOM

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Drava 3, Črnkovci
 •  k.č.br. 413, k.o. Črnkovci

 POVRŠINA: 90,74 m2

MRTVAČNICA

LOKACIJA ZGRADE:

 •   K.A. Stepinca, Črnkovci
 •   k.č.br. 75, k.o. Črnkovci

 POVRŠINA: 150,31 m2

POSLOVNI OBJEKT

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Trg Sv. Petra i Pavla, Marijanci
 •  k.č.br. 15, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 74,71 m2

JAVNA ZGRADA

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Bočkinci
 •  k.č.br. 73 i 269, k.o. Bočkinci

 POVRŠINA: 135,26 m2

KLUPSKE PROSTORIJE NK BOČKINCI

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Bočkinci
 •  k.č.br. 263, k.o. Bočkinci

 POVRŠINA:

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

LOKACIJA:

 •  Josipa Kozarca, Črnkovci
 •  k.č. br 844, k.o. Črnkovci

 POVRŠINA: 1.007,00 m2

POSLOVNI OBJEKT

LOKACIJA ZGRADE:

 • Trg Sv. Petra i Pavla 3c, Marijanci
 • k.č.br. 455 i 456, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 116,90 m2

STAMBENA GRAĐEVINA

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Kralja Zvonimira 12, Marijanci
 •  k.č.br. 583, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 56,45 m2

STAMBENI OBJEKT

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Marijanski Ivanovci
 •  k.č.br. 1242, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 33,50 m2

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

LOKACIJA:

 •  Marijanski Ivanovci
 •  k.č.br. 1246, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 1.870,00 m2

STAMBENI OBJEKT

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Marijanski Ivanovci, k.o. Marijanci
 •  k.č.br. 1241/1

 POVRŠINA: 69,95 m2

STAMBENI OBJEKT

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Marijanski Ivanovci
 •  k.č.br. 476, k.o. Marijanci

 POVRŠINA: 48,00 m2

STAMBENI OBJEKT

LOKACIJA ZGRADE:

 •  Nikole Tesle, Črnkovci
 •  k.č.br. 852/3, k.o. Črnkovci

 POVRŠINA: 277,70 m2