Home » NA 19. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

NA 19. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Pripreme za nove kapitalne projekte

S pet glasova ZA i jednim suzdržanim, izglasane su sve predložene točke dnevnog reda na 19. po redu sjednici Općinskog vijeća Marijanci koja je održana u ponedjeljak 15.travnja u uredu Civilne zaštite Općine Marijanci.

Nakon što su donijeli Odluku o objavi javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Marijanci kojom će za prodaju u prvom krugu biti ponuđeno 108 čestica ukupne površine 101,6 hektara početne vrijednosti 546.281,40 eura prema uvjetima koje su propisale nadležne državne institucije, vijećnici su većinom glasova podržali i Odluku o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Marijanci – Kunišinci” koju je prezentirao načelnik Općine Marijanci, Darko Dorkić. Izglasavanje ovog dokumenta bio je preduvjet za prijavu na natječaj Potpora

javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. iz kojeg bi se financirala izgradnja ove prometnice u duljini od 2.495 metara s javnom rasvjetom kojom bi se rasteretio promet kroz dva naselja.

Obrazlažući godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2023. godinu i popratna izvješća, načelnik Dorkić je konstatirao kako je Općina prošlu godinu na prihodovnoj strani zaključila s iznosom od 1.382.667,83 eura što je 86,11% plana, dok zabilježeni rashodi iznose 1.437.411,70 eura ili 89,52% posto od plana. Kad se nastalom manjku od 54.743,87 eura pridoda i manjak s konca prošle godine od 37.131,50 eura, ukupan manjak u proračunu iznosi 91.875,37 eura. Manjak je nastao iz razloga što se do konca prošle godine nije uspio realizirati kredit za projekte (ulica Nikole Tesle u Črnkovcima i pješačke staze) u iznosu od 100.000 eura kojim se isti planirao premostiti. Kreditne obveze Općine posljednjeg dana 2023.godine iznosile su 603.356,67 eura. Govoreći o proračunu, načelnik Dorkić je izrazio zadovoljstvo što su se uz podmirivanje redovnih troškova uspjeli započeti i novi projekti poput nove ceste u Črnkovcima, rekonstrukcije nogostupa, izgradnje nove javne rasvjete sa 108 rasvjetnih tijela, opremanja doma u Črnkovcima i uređenje okoliša, te pripremati dokumentacija za buduće projekte.

Po prvi put na dnevnom redu našla se i točka raspodjele rezultata poslovanja u 2023.godine u sklopu koje su vijećnici donijeli Odluku da se manjak prihoda koji je nastao uslijed neostvarenih primitaka od financijske imovine, planira pokriti u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Marijanci. Prvim rebalansom općinskog Proračuna za 2024. godinu koji se donosi zbog novog kapitalnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste (koji se planira financirati sredstvima EU i prihodom od prodaje poljoprivrednog zemljišta), kao i pokrića manjka, novi plan prihoda izglasan je u visini od 5.438.633,05 eura, dok plan rashoda iznosi 5.346.757,68 eura.

Nazočnim vijećnicima na sjednici načelnik Darko Dorkić podnio je izvješće o svom radu u razdoblju od 1.srpnja do 31.prosinca 2023. godine, u kojem se osvrnuo na brojne provedene aktivnosti iz domene komunalne i društvene infrastrukture, aktualne projekte, pokretanje komunalnog poduzeća, demografske mjere, kulturni i sportski život te druge aspekte neophodne za nesmetano funkcioniranje Općine.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content