Arhiva za Travanj, 2018

 
 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARIJANCI ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Utorak, 3. Travanj 2018.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARIJANCI ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 9/13 i 73/17) i članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15), Općina Marijanci dana 03. travnja 2018. godine objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošu na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Marijanci za razdoblje od 2018. do 2023. [...]