Arhiva za Ožujak, 2018

 
 

OBJAVA – Izvješća sa javne rasprave o prijedlogu nacrta II. Izmjena i dopuna PPU Općine Marijanci

Četvrtak, 15. Ožujak 2018.

OBJAVA – Izvješća sa javne rasprave o prijedlogu nacrta II. Izmjena i dopuna PPU Općine Marijanci

Ovim putem objavljujemo Izvješće sa javne rasprave od prijedlogu nacrta II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marijanci: IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE – II. IZMJENE I DOPUNE PPUOM