Home » 14.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

14.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Općina će davati potpore domaćim obrtnicima

Vijećnici Općinskog vijeća Marijanci okupili su se u srijedu 17.svibnja u uredu Civilne zaštite Općine Marijanci na 14. po redu sjednici Općinskog vijeća Marijanci koju je sazvao predsjednik Ivan Mesaroš.
Na dnevnom redu sastavljenom od 10 točaka dominirala su različita izvješća o stanju u Općini u u 2022.godini. Tako je načelnik Općine Darko Dorkić podnoseći Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine za prošlu godinu konstatirao kako je Općina uprihodovala ukupno 11.242.055,07 kuna od čega na prihode od poslovanja otpada 8.545.099,76 kuna što je 94,67 % od ukupno planiranih prihoda poslovanja u iznosu 9.026.300,00 kuna. Kod prihoda poslovanja jedino veće odstupanje bilježi se kod Prihoda od pruženih usluga čije je ostvarenje 67,10 % u odnosu na izvorno planiranje i ostvarenje ovih prihoda se očekuje u idućoj proračunskoj godini. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU su ostvarene u iznosu manjem od planiranog, a razlog toga je neisplaćena zadnja rata za izgradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića Pinokio čije ostvarenje se očekuje u idućoj proračunskoj godini. Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada su ostvareni u iznosu manjem od planiranog, no bilježi se značajno veće ostvarenje prihoda od poreza i prihoda od naftne rente.
Načelnik je izvijestio i kako je u prošloj godini završen zahtjevan posao s HEP-om vezan uz kupoprodaju parcele u Poduzetničkoj zoni Črnkovci za potrebe izgradnje Sunčane elektrane čime je Općina posljednjih dana prošle godine uprihodovala 2,67 milijuna kuna.
Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 5.875.407,45 kuna što je 92,56% u odnosu na planiranih 6.347.700,00 kuna. Najveće odstupanje od plana zabilježeno je kod materijalnih rashoda koji su izvorno planirani u iznosu 2.141.000,00 kuna. Od toga je ostvareno 1.771.605,57 kuna ili 82,51%. Osim toga, u prošloj je godini utrošeno i manje od planiranih rashoda za energiju.
Govoreći o poslovanju Općine u 2022.godini, načelnik Dorkić je naglasio kako se u Općina Marijanci nije kreditno zaduživala, ali da je u toj godini dug Općine za kredite i zajmove koji je 1.siječnja iznosio 9.555.783,66 kuna do 31.prosinca značajno otplaćen i smanjen na 4.873.568,44 kune. Zaključno, ukupni prihodi i primici proračuna Općine Marijanci u 2022. godini iznosili su 11.242.055,07 kuna, a ukupni rashodi i izdaci iznosili su 12.660.347,67 kuna što znači da je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu 1.418.2925,60 kuna. Preneseni višak iz 2021. godine je iznosio 1.138.524,66 kuna što znači da je ukupan rezultat poslovanja Općine Marijanci 2022. godine manjak u iznosu od 279.767.94 kuna.
Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Marijanci za 2022. godinu planirano je 1.092.000,00 kuna, a ostvareno 938.605,08 kuna, dok je Programom utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu bilo planirano 150.000,00 kuna, a ostvareno je 132.829,49 kuna. Visokim postotkom realiziran je i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2022. godinu gdje je od planiranih 325.000,00 kuna realizirano 259.835,34 kuna. Općina Marijanci planirala je financirati javne potrebe u sportu financijskim sredstvima iz Proračuna
Općine Marijanci za 2022. godinu u iznosu od 450.000,00 kuna, te je ostvareno 449.000,00 kuna, za vatrogastvo je utrošeno 265.000,00 kuna koliko je bilo i planirano. Predškolski odgoj, školstvo i visokoškolsko obrazovanje iziskivalo je 1.366.397,58 kuna, a kultura i društvene djelatnosti 165.000,00 kuna. Ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture zahtijevalo je ulaganje u visini od 636.846,97 kuna, a Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022.godini 379.392,11 kuna.
Vijećnici su donijeli i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu, kao i Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marijanci. Izglasana je i Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine i proglašen status nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi u Poduzetničkoj zoni Črnkovci.
Po prvi puta dosada, Općina Marijanci donijela je Program dodjela potpora male vrijednosti obrtnicima sa područja Općine Marijanci koja je zapravo subvencija namijenjena pokrivanju operativnih troškova obrtnika. Istom potporom Općina želi pomoći svojim obrtnicima (kojih je na području Općine trenutačno evidentirano 19) u nabavci opreme za rad neophodne za razvoj i modernizaciju proizvodnih procesa i pružanje usluga čime će se osigurati preduvjeti za održivost i konkurentnost obrta. Prihvatljivim troškom, na temelju kojeg se dodjeljuje subvencija, smatra se nabava opreme pojedinačne vrijednosti veće od 200,00 eura. Uz nabavku opreme prihvatljiv troška je i prijevoz nabavljene opreme te instalacija opreme. Intenzitet potpore je do 50% vrijednosti nabavljene opreme, sukadno ovom Programu, a maksimalno do 500,00 eura po korisniku.
Osim novog Programa, na ovoj sjednici Općinsko vijeće usaglasilo se i po pitanju donošenja Odluke o uvjetima raspolaganja zemljištem u Poduzetničkoj zoni Črnkovci, a usvojeno je i Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 1.srpnja do 31.prosinca 2022. godine.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content